کلاس درس امید

0 ۳۸۳

علی خضریان*: طی سال های اخیر جریانی در فضای دانشگاهی و رسانه ای اصرار دارد این گونه القا کند که نسل سوم انقلاب از آرمان ها و اصول فکری انقلاب اسلامی فاصله گرفته و مسیری دیگر را برگزیده است. این جریان حتی در ماه های اخیر پا را فراتر نهاده و همسو با دشمنان انقلاب تلاش می کند کشور را در یک بن بست بزرگ نشان دهد و موجی از روحیه ناامیدی را در محیط بپراکند. این مطالب در همان مرحله تئوری و به ظاهر علمی با رجوع به تجربه تاریخی دیگر انقلاب ها با چالشی جدی مواجه است به طوری که در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و پس از گذشت کمتر از ۱۵ سال، ماهیت انقلاب دچار تغییرات بنیادین شد و فردی همچون ناپلئون توانست از پس آن انقلاب به پادشاهی برسد و نزدیک به یک قرن رژیم های مختلفی با رویکرد پادشاهی در این کشور بر سر کار آمدند و انقلاب فرانسه حتی نتوانست به نسل دوم برسد. در نمونه ای دیگر نیز می توان به انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه اشاره کرد که مدعی بود براساس آموزه های مارکس و لنین برای فروپاشی نظام سرمایه داری برنامه دارد، اما در همان سال های ابتدایی و کمتر از ۱۰ سال پس از آن وضعیت، این کشور به جایی می رسد که حکومتی که قرار بود برای کارگران و طبقات ضعیف تشکیل شود به حکومت استبداد مطلق فردی تبدیل شد و استالینیسم بر سر کار آمد و درواقع رویای فروپاشی نظام سرمایه داری به واقعیت فروپاشی نظام کمونیستی در شوروی منجر شد. مطالعه تاریخی انقلاب فرانسه و شوروی به عنوان دو نمونه از انقلاب های بزرگ به خوبی نشان می دهد آن چیزی که باعث تغییر ماهیت انقلاب ها شده، تغییر نسل ها نیست و تغییر ماهیت آنها را نمی توان در بستر نسل ها به تحلیل نشست، بلکه عدم اقناع اجتماعی روی ایده ها و آرمان های انقلاب است که منجر به کنار زدن آنها می شود و اتفاقا براساس همان بعد اجتماعی انقلاب است که می توان گفت آنچه زمینه ماندگاری انقلاب اسلامی را با گذشت ۴۰ سال فراهم کرده، آرمان ها و کلیدواژه های اصلی این انقلاب است که بر پایه عدالت خواهی، آزادی خواهی و استقلال طلبی بنا نهاده شده و در گذر زمان با کهنگی مواجه نخواهند شد و دقیقا بر همین اساس است که جوان دانشجوی امروز پرشورتر از دهه های قبل پای کار این آرمان ها ایستاده و ستارگانی همچون محسن حججی و محمدحسین حدادیان را می توان در این نسل دید که با همان شور و ایمانی که جوانان سال های ابتدای انقلاب و دوران دفاع مقدس کارهای بزرگی را به سرانجام رساندند، در نسل سوم انقلاب آماده انجام چنین کارهای بزرگی می شود. از مرحله تئوری که خارج شویم، در صحنه واقعی نیز می توان اثبات این انگاره ها و عدم استثنای حججی و حدادیان را به خوبی مشاهده کرد. به همه تئوریسین های «بن بست انقلاب اسلامی»، «ما نمی توانیم» و «به آخر خط رسیدیم» پیشنهاد می کنم دیدار فردای دانشجویان را که همچون قرار هرساله ماه رمضان با رهبر انقلاب دارند، با دقت بنگرند و در آن تأمل بیشتری کنند. در این دیدار ضمن آنکه طبق معمول تعدادی از حاضران در مراسم دیدگاه ها، نظرات، انتقادها و پیشنهادات شان را با رهبری در میان خواهند گذاشت، به خوبی می توان بیان صریح و پرنشاط دانشجویان در سخنان شان و دغدغه های نسل سوم انقلاب را که علی القاعده آماده حضور در عرصه های مهم کشور می شوند، مشاهده کرد. به خوبی می توان مشاهده کرد که چطور این نسل با تاکید بر آرمان های انقلاب اسلامی به نقد نسل اول و دومی از انقلاب خواهد پرداخت که به عقیده شان از مسیر آرمان ها و ایده های اصلی انقلاب فاصله گرفتند و اتفاقا بر همین اساس از تیغ تیز نقادی این جوانان در امان نخواهند ماند. دقیقا بر همین اساس است که بخشی از بدنه مسئول در کشور علاقه ای به شنیدن اظهارات و دیدگاه های دانشجویان ندارند و فراتر از آن در جهت تخطئه یا بی تفاوت کردن این مجموعه ها اقدام می کنند؛ اما این دانشجویان همچنان در صحنه حاضرند و همین حضور و حتی نقادی وضع موجود از سوی این دانشجویان خود موید وجود امید به آینده در این نسل است و تنها رهبر انقلاب در طول سال های اخیر گوش شنوایی برای این سخنان بوده، چراکه باور دارد از انتقاد دانشجویی که برمبنای آرمان های انقلاب اسلامی به نقد وضع موجود می پردازد، نباید ترسید و باید از آن استقبال کرد. بلکه اتفاقا باید از روزی ترسید که جوان دانشجو نسبت به محیط پیرامونی اش بی تفاوت شود. * فعال سایق دانشجویی و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.