علی باقری در دانشگاه امیرکبیر:
مذاکره کنندگان پاسخ دهند، چرا هنگامی که روسیه و چین خواهان نبودن تحریمهای موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ بودند، آنها تن به زیاده خواهی امریکا دادند

0 ۳۸۸

دکتر علی باقری معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی و عضو تیم مذاکره کنندگان سابق هسته ای کشورمان عصر امروز در همایش «این بار چه خوابی برایمان دیده اند» دانشگاه امیرکبیر گفت: در تمامی دوگانه هایی که یک طرف آن ملت ایران، منافع ملی، امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران باشد و طرف دیگر آن منافع و امنیت بیگانگان و حتی دشمنان ملت ایران قرار داشته باشد، همواره انقلابی ها با تمام وجود مدافع و جانفدای منافع و امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور بوده و هستند، ولی غربگرایان داخلی و روشنفکرنماهای وطنی، همواره در طرف بیگانگان قرار گرفته و با رفتار و گفتار خود نه تنها منافع و امنیت ملی بیگانگان را تأمین می کنند، بلکه علیه منافع و امنیت ملی ایران موضع گیری نموده و حتی اقدام کرده و می کنند. باقری ادامه داد: همان جریان و تفکری که در طول ۴ دهه ی گذشته همواره در طرف مقابل منافع ملت ایران ایستاده است، همان جریانی که در زمان حضور صدام در خاک ایران، فرمان آتش بس می داد، همان تفکری که منافقین تروریست را فرزندان خود می خواند، همان تفکری که جنایت امریکا در شلیک موشک به هواپیمای مسافربری ایرانی در خلیج فارس را حق امریکا می دانست، همان جریانی که مذاکره و تعامل با تروریست های طالبان در افغانستان بود، همان تفکری که حامی مذاکره و سازش با تروریست های تکفیری داعش در سوریه و عراق بود، همان جریانی که ملت ایران را سزاوار محرومیت از دهها حق هسته ای اش می دانست و همان تفکری که حامی تعطیلی بسیاری از فعالیتهای هسته ای بود، همان تفکر و جریان، اکنون سینه چاک تسلیم موشکی است. مدعیان وطن پرستی، هویت و بقای خود را در وطن فروشی می بینند. امروز دیگر وطن فروشی یک عارضه در جریان غربگراها در ایران نیست، بلکه وطن فروشی با ذات غربگراها ممزوج شده است. عضو تیم مذاکره کننده سابق هسته ای ادامه داد: در حالی که جوانان انقلابی قلب فعالیتهای هسته ای ایران را به تپش واداشتند، عملیات غنی سازی اورانیوم را عینیت بخشیدند، غنی سازی ۲۰ درصد را محقق کردند، راکتور آب سنگین اراک را آماده ی افتتاح نمودند، سایت غنی سازی فردو را طراحی نموده، ایجاد کرده، تجهیز نموده و عملیاتی کردند، ولی این روشنفکرنماها و غربگرایان وطنی بودند که از ضایع شدن بیش از ۱۰۰ حق هسته ای ملت ایران در قالب برجام، محرومیت ابدی ملت ایران از ده ها حق هسته ای اش در توافق هسته ای، توقف بسیاری از فعالیتهای هسته ای و برچیده شدن بسیاری از تجهیزات هسته ای حمایت کرده و حتی برای بتن ریختن در قلب راکتور آب سنگین اراک جشن گرفتند و شادی و پایکوبی کردند و عده ای هم به بتن ریزان جایزه دادند. معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: اکنون نیز که جوانان انقلابی توانستند با تلاش، خلاقیت، ابتکار و مجاهدت خود توانمندی موشکی را به ملت ایران هدیه کنند و دشمنان را از فکر تجاوز و تعدی به ایران اسلامی بازدارند، غربگرایان، باز هم در مقابل ملت ایران و در کنار دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتند تا حدی که وقیحانه در رسانه ها به توجیه و ترویج “تسیلم موشکی” ملت ایران در قبال دشمنان می پردازند. وی گفت: غربگرایان تسلیم موشکی را مذاکرات موشکی نام نهاده اند تا از زشتی و قباحت کارشان در منظر افکار عمومی بکاهند و نقش مزدوری خود را کتمان نمایند و پوششی برای وطن فروشی خود دست و پا کنند. باقری تصریح کرد: روشنفکران مدعی ملی گرایی، در حالی که در موضوعات صددرصد ملی از جمله حمایت از کالای ایرانی سکوت مرگبار می گیرند و قلم را در نیام کشیده و زبان را در کام حبس می کنند، با تمام توان به دنبال تحمیل مذاکرات موشکی بر ملت ایران هستند و حنجره ی خود را برای فرو بردن خنجر مذاکرات موشکی در قلب ملت ایران پاره می کنند. وی در ادامه افزود: متأسفانه نخستین جرقه مذاکرات موشکی در داخل زده شد. در اواخر سال ۱۳۹۴ و پس از آغاز اجرای برجام یکی از دولتمردان تصریح کرد می توان به هیأت مذاکره کننده اجازه داد تا در رابطه با بقیه تحریم ها نیز مذاکره کنند که به نتیجه ای مانند برجام برسیم. اکنون نیز غربی ها از این علامتی که از داخل به بیرون ارسال شد، سوءاستفاده نموده و از چنین خطای راهبردی بهره برداری می نمایند. باقری اظهار داشت: هر کس که بگوید درباره موضوع موشکی با بیگانگان مذاکره نمی کنیم، ولی گپ می زنیم، یا هنوز مفهوم دشمن را درک نکرده یا نقش و اهمیت توانمندی دفاعی را نمی داند و یا از دیپلماسی درک درستی ندارد. “هدف حداقلی دیپلماسی” حفظ قدرت کشور و تثبیت اقتدار ملت ایران و “هدف مطلوب دیپلماسی” ایجاد مؤلفه های جدید قدرت و ارتقای اقتدار ملی است، اما برخی ها، هنر دیپلماسی را در حصول توافق با بیگانگان می دانند، نه حفظ قدرت و توانمندی ملت ایران. از این رو مانند برجام حاضرند برای جلب رضایت بیگانگان، از قدرت ملی نیز مایه بگذارند و حتی آن را به تاراج گذارند. برای غربگرایان حصول توافق با بیگانه مهمتر از حفظ توانمندی ملی است. در همین چارچوب بود که در موضوع هسته ای توافق حاصل شد، ولی نتیجه مورد نظر ملت ایران حاصل نگردید؛ برجام نه تحریمها را برداشت و نه از حقوق هسته ای صیانت کرد. معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه گفت: همانگونه که چند سال قبل عده ای با ادعای دروغِ تهدیدِ جنگ، ادعا کردند که مذاکره حلال همه ی مشکلات است و از این رو برجام را بر ملت ایران تحمیل کردند، اکنون نیز غربگرایان با کمال وقاحت می گویند «اگر ایران می خواهد در جامعه بین المللی زندگی کند، باید مذاکره کند» و بعد هم با لحنی تهدیدآمیز، به ملت ایران هشدار می دهند «ایران می تواند زیر بار این مذاکرات نرود، اما در آن صورت باید خود را برای جنگ آماده کند». در واقع غربگرایان که چند سال قبل ملت ایران را در برابر دوگانه ی “مذاکره برای واگذاری حقوق و توانمندی هسته ای” و “جنگ” قرار دادند، امروز نیز دوگانه ی “مذاکره برای واگذاری حقوق و توانمندی موشکی” و “جنگ” قرار می دهند. حال سئوال ما از غربگرایان این است که خلع سلاح ملت ایران تهدید جنگ را برمی دارد یا تهدید جنگ را برمی گرداند؟ رویکرد غربگرایان درباره تسلیم موشکی، قبل از این که غیرت ملی آنها را به چالش بکشد، عقل آنها را زیر سئوال می برد. باقری با اشاره به این مطلب که هر جریان و تفکری که حامی تسلیم موشکی باشد، قطعاً جنگ طلب است، چرا که با از بین بردن توانمندی دفاعی ملی ایران، دشمن برای تهاجم به ملت ایران تحریض و تشویق خواهد شد، تصریح کرد: خواست ملت ایران از غربگرایان این نیست که انقلابی باشند، بلکه از آنها می خواهند لااقل ایرانی باشید! عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای سپس اظهار داشت: عقده گشایی غربگرایان علیه ملت ایران و خشم آنها از قدرت ملت ایران به جایی رسیده که در نقش یک مزدور تمام عیار و وطن فروش و با کمال بی غیرتی، به طور علنی اظهار می کنند «مذاکرات موشکی به نفع ایران است، چرا که در این مذاکرات، ایران به این نتیجه خواهد رسید که قدرتش در حد یک قدرت درجه دوم و سوم است و نمی تواند ادای کشور درجه یک را درآورد». این سخن فقط می تواند از زبان دشمن و یا مزدور دشمن دربیاید. سخن ما با غربگرایان وطنی و روشنفکرنماهای داخلی درباره ی ارزشهای انقلاب اسلامی نیست، بلکه به آنها می گوییم لااقل یک اقدامتان را نام ببرید که نشانه ی دغدغه ی شما برای ایران و منافع ملی ایران و یا امنیت ملی ایران باشد. باقری با طرح این پرسش که حال که بر همه روشن شده است که ملت ایران از برجام بهره ای نبرده، پس جریان غربگرای داخلی با چه انگیزه و هدفی و برای کدام منافع جریانی، جناحی، سیاسی و یا اقتصادی مدافع برجام است؟ خطاب به دانشجویان افزود: امروز باید دانشجویان انقلابی برای مردم تبیین کنند که کاسبان برجام چه منفعتی از سازش با بیگانگان می برند که حاضرند حتی به قیمت خلع سلاح ملت ایران و تسلیم کردن توانمندی موشکی به بیگانگان، باز هم به دشمن باج بدهند و مروج تسلیم موشکی باشند؟ رسالت ملی، انقلابی و دینی دانشجویان است که مزدوران مالی و فکری دشمن در داخل را رسوا کنند و اجازه ندهند وطن فروشانِ روشنفکرنما توانمندی های خوداتکای ملی را در بازار سیاسی و دیپلماسی جهانی به دشمن واگذار کنند. وی ادامه داد: از طنزهای خوشمزه ی تاریخ این است که جریان روشنفکرنمای داخلی، از یک طرف ترامپ را دیوانه می خواند و از طرف دیگر برای اجرای سیاست های او در داخل ایران در قامت یک مزدور تمام عیار عمل می کند. دانشجویان انقلابی نباید اجازه دهند که روشفنکرنماها، مزدوری برای دشمن را به یک ارزش تبدیل نمایند. باقری تصریح کرد: اگر تا دیروز روشنفکرنماهای وطنی، فقط پرچمدار عرصه ی نفوذ بودند و اگر تا دیروز غربگرایان داخلی زمینه ساز تسلیم هسته ای بودند، امروز نه تنها بسترساز تسلیم موشکی در عرصه های سیاسی و رسانه ای هستند، بلکه پا را فراتر گذاشته و نکبت و ذلت جاسوسی موشکی را نیز پذیرفته اند. غربگرایان تا آن حد ذلیل شده اند که از مزدوری در عرصه ی نفوذ به جاسوسی در عرصه ی موشکی سقوط کرده اند. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: خطرات و خسارت های ملی ناشی از “جریان نفوذ در حاکمیت” به مراتب بیشتر، گسترده تر و بلندمدت تر از “جریان جاسوسی از حاکمیت” است. جریان جاسوسی، صرفاً بر روی یک مورد و موضوع و در یک دامنه ی محدود جغرافیایی و نیز بر روی مراکز مهم و حساس متمرکز شده و بیشتر موجب افزایش اطلاعات دشمن و ارتقای توان تحلیلی آن خواهد بود، در حالی که جریان نفوذ فرابخشی، فراگیر و بلندمدت است که هم حاکمان و هم نخبگان را در مرحله ی اول و افکار عمومی را در مرحله ی بعد پوشش خواهد داد. باقری افزود: باید از غربگرایانی که ژست واقعگرایی می گیرند و انقلابی ها را متهم به عدم درک واقعیتها می-کنند، پرسید در حالی که به اذعان کتاب موازنه نظامی ۲۰۱۸، منتشره توسط مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک لندن، «هزینه های نظامی در خاورمیانه در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته، یعنی رقابت تسلیحاتی در اطراف مرزهای جغرافیایی ایران نه تنها متوقف نشده، بلکه سرعت دوچندانی گرفته است»، بر اساس چه معیار و مبنای واقعی، تسلیم موشکی ایران در برابر بیگانگانی را که به طور مستمر بر توان نظامی خود می افزایند، توجیه می کنید؟ معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان اظهار داشت: هنوز مشخص نیست، چه ارتباطی میان استمرار تحریمهای موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ و زیاده خواهی غربی ها برای امتیازگیری موشکی از ایران و پشتیبانی غربگرایان وطن فروش داخلی از تسلیم موشکی ایران وجود دارد، اما این واقعیت قابل کتمان نیست که پس از گذشت بیش از دو سال از ادعای سرگئی لاروف، وزیر خارجه روسیه مبنی بر این که «ما و چین می خواستیم تحریمهای تسلیحاتی لغو شود، اما علیرغم حمایت ما، خود هیأت ایرانی موافقت کردند که تحریمها تا ۵ سال ادامه یابد»، هیچ دولتمرد تدبیر و امید واکنشی نشان نداد و دولت مدعی پاسخگویی هیچ پاسخی به این ادعای طرف روسی نداد، اما وندی شرمن معاون پیشین وزیر خارجه امریکا و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه ۱+۵ طی سخنانی که مؤید اظهارات وزیر خارجه روسیه است، بر ادعای طرف روس صحه گذاشت و گفت: «روسیه معتقد بود که نباید هیچ محدودیتی بر روی موشک و تسلیحات باشد و قطعنامه ۲۲۳۱ صرفاً باید توافق [برجام] را تأیید کند و نباید هیچ محدودیتی بر روی برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران باقی بماند». مذاکره کنندگان بالاخره باید به ملت ایران پاسخ دهند که چرا از ظرفیت روسیه و چین برای تأمین منافع ملت ایران استفاده نکردند و به استمرار تحریم های موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ تن دادند و چرا با چیزی موافقت کردند که خواست امریکا و تأمین کننده منافع غربی ها و برخلاف منافع ملی و امنیت ملی است؟!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.