فاصله از هنر متعهد

0 ۱۸۶

نصرالله پژمان فر*: به عقیده من در ارتباط با روز ۲۰ فروردین ماه که روز هنر اسلامی نام گذاری شده، جمهوری اسلامی کار بسیار ارزشمندی انجام داده و آن هم این است که به مناسبت نام گذاری یک موضوع و مناسبت اینچنینی در سال، آن مسأله را در محوریت قرار می دهد تا به وسیله بحث و گفت وگو اهمیت آن موضوع حفظ شود. چرا که در غیر این صورت شاید در طول سال اگر یادی از این موارد نشود، سال های سال نامی از آ نها نبرند، به عنوان مثال اگر از عطار و سعدی و حتی مناسبت های مختلف اسمی برده نشود، ممکن است خیلی از این اتفاق ها و مناسبت ها بگذرند و فراموش شوند. در این میان روزهایی که با ارزش هستند به عنوان ایام الله باید به آ نها توجه شود و از آ نها نام برده شود، همانطور که در قرآن کریم نیز به برخی از آنها اشاره شده است. در این میان ۲۰ فروردین ماه روز شهادت شهید آوینی است که به مناسبت شهادت ایشان جمعی از هنرمندان تقاضا کردند که یک روز را به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نام گذاری کنند، مسأله ای که در این ایام اتفاق افتاد. شهید آوینی به سید اهل قلم معروف شده است، ایشان هنرمندی حقیقی و توانمندی بودند که در عرصه هنر حرفی برای گفتن داشتند. شهید آوینی راوی روایت فتح بودند، سردبیر هنری سوره و مسوولیت واحد هنری در گروه تلویزیونی را نیز بر عهده داشتند و فعالیت های زیادی در این حوزه داشتند. او همچنین از صاحب نظران در مسائل فرهنگی بود و توانستند در این موضوع هنر متحد را مطرح کنند. ما نیز اگر به قبل از اسلام برگردیم به هنر به عنوان یک ابزار توجه می شد، یعنی رسالتی که برای خود هنر طبق نگاهی که امام(ره) و حوزه دین به آن داشتند مطرح بود، پیش از انقلاب و اسلام میسر نشد و در آن هنر به عنوان ابزاری در دست یک سری از افراد بود که افکار خود را با آن پیش می بردند. تأثیراتی که در قبل از انقلاب با این سوءاستفاده از هنر به جا ماند، اتفاقات بدی را رقم زد و امروزه هم برخی ها می خواهند با این نگاه ابزاری به هنر بپردازند و از این موضوع در مسیر پیشبرد خواسته ها گام بردارند. در نگاه اسلام هنر امری است که با روح و جان انسان مرتبط است و عالی ترین نوع ارتباط با انسان در قالب هنر است ولی اگر بخواهیم عالی ترین شخصیت برجسته هنر را معرفی کنیم انبیای الهی و شخص رسول اکرم؟ص؟هستند؛ این ها توانستند غبارهای درونی انسان را بیرون کنند. همچنین هنر در نگاهی که امام(ره) داشتند نمی تواند به مسائل و پیرامون خودش بی توجه باشد هنری که در واقع نتواند به حل مسائل انسان ها بپردازد هنر نیست و لذا این چیزی که امروزه به مردم داده شده است به عنوان هنر نه تنها هنری نیست که به فکر مردم و حل مشکلات آ نها باشد، بلکه ابزاری است که یک سری افراد به قدرت برسند و با آن اهداف خود را پیش ببرند و با آن به قدرت و ثروت برسند. هنر واقعی هنری است که در آن ارزش و انسانیت است اما چیزی که امروز وجود دارد، واقعیت هنری ندارد و نمی تواند اندیشه ساز و تعالی بخش انسان ها باشد. امروزه اگر هنر بخواهد مسیر درست خود را طی کند باید مسائل و مشکلات بشر را حل کند، اما این کار در این قالب صورت نگرفته، در صورتی که خیلی از کارهاست که باید در قالب هنر بیان شود و همانطور که امام(ره) گفت هنر باید متعهد باشد و هنر واقعی باید تعهد داشته باشد اما آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم هنر واقعی نیست و ما از آن فاصله گرفته ایم. * عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.