دست های پشت پرده

0 ۴۶۲

حسین شمسیان: خیلی از مردم هنوز پشت پرده جنایت تکان دهنده دراویش داعشی در گلستان هفتم را نمی دانند دوست دارند دست های پشت پرده و موثر در موضوع را بشناسند. اظهارات عجیب یونسی برخی پشت پرده های آن فاجعه و سبب سازان ماجرا را آشکار می کند. یونسی که در دولت اصلاحات وزیر اطلاعات بود و حالا مشاور و دستیار رئیس جمهور، به تازگی گفته: «استاندار تهران به من زنگ زد و خبر داد که دراویش می گویند اگر یونسی به ما اطمینان دهد که نمی خواهند قطب ما را دستگیر کنند متفرق می شویم،(!) من به رئیس ایشان پیام دادم که …از رفتار های غیرمدنی تبری بجوید و اینطور ماجرا تمام شد»! آیا بین یونسی و آن جماعت داد و ستد خاصی است که از او تضمین خواسته اند!؟ آیا یونسی واسطه و دلال رای دراویش به روحانی بوده و حالا باید آن رای را جبران کند!؟ آیا با تماس یونسی ماجرا تمام شد یا با خون ۴ شهید و مجروح شدن جمع زیادی از فرزندان انقلاب!؟ آیا جز این است که خبردستگیری تابنده ،دروغی بود که برخی جریان های آلوده و مرتبط با برخی مراکزخاص راه انداختند تا بهانه ای برای توحش دراویش داعشی دست و پا کنند؟ پس چرا مشاور رئیس جمهور به این دروغ دامن می زند !؟ یونسی سپس در توهینی آشکار به مراجع عظام تقلید و علما که همواره درباره خطر این جریانات انحرافی هشدار داده اند می گوید:«عالمی که از فعالیت این گروه ها نگران است، در واقع خودش ضعف دارد که گفتمانش موفق به جذب افراد نشده است…»! آیا نگرانی مراجع به خاطر ضعف گفتمانشان است یا بخاطر نفوذ جریانی در مراکز امنیتی و تصمیم ساز که راه را برای هر آلوده دامن و آلوده اندیشه ای باز می کند!؟ آیا یونسی با وهابیت ارتباطی دارد که هم راستا با آنها پروژه تخریب بزرگان شیعه را دنبال می کند!؟ یونسی سپس در ادعایی عجیب،پرونده حقوق بشری ماجرا را تکمیل می کند وبا چرخاندن انگشت اتهام از دراویش داعشی به داخل نظام زمینه را برای محکومیت ایران در مجامع جهانی به دلیل ایجاد محدودیت (دروغین) برای این فرقه فراهم می آورد و می گوید:«آرزوی برخی این است که فرقه ها را به مرحله اعمال خشونت برسانند(!)..این فاجعه مربوط به افراد متعصب یا عوامل دشمن است، کسانی که اجازه نمی دهند حامیان این فرقه به صورت عادی در دانشگاه ها درس بخوانند»! اولاچشم بستن به توحش دراویش داعشی و آوردن علت فاجعه به درون نظام و انقلاب ، خیانتی آشکار و بحران سازی جدید است. ثانیا اینکه ناجا یک دزد درویش را دستگیر کرده،واداشتن آنها به طرف خشونت و اشغال کلانتری و قتل و جنایت است!؟ یعنی چون دزد از فرقه دراویش است آزاد باشد!؟ ثالثا خوب است ایشان بگوید کدام عضو فرقه از کدام دانشگاه اخراج شده است!؟ آیا حتی یک مورد را می تواند معرفی کند!؟ پس چرا چنین دروغی به جمهوری اسلامی نسبت می دهد!؟ یونسی سپس حق نمک ادا کرده ، به ناجی نمایی پرداخته و می گوید:«به دستور رئیس جمهور درباره مسئله خیابان پاسداران بی توجهی شد»! دستور رئیس جمهور فرهیخته با مشاوری اینچنین چه بوده است!؟ آیا تحت تاثیر همین مشورت ها و دستورات بود که نیروی انتظامی با دست بسته به میدان رفت!؟ این حرفها نشان می دهد دراویش داعشی در پشت صحنه دلگرم به چه کسانی هستند و دست چه کسانی در خون شهدای مظلوم گلستان هفتم آلوده است.کسانی که هنوز ده روز از ماجرا نگذشته،تاریخ را به نفع جانیان عوض می کنند!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.