دروغی به نام «حجاب اجباری» و سرانجام هجمه به حجاب

0 ۱۷۲

علی نادری*: ۱/ یکی از بزرگترین دروغهای رسانه ای این ایام،دروغ بزرگ حجاب اجباری است.حجاب در ایران بیش از آنکه یک قانون اجباری باشد، یک هنجار بزرگ اجتماعی است. حجاب و پوشیدگی، هنجاری است که برای میلیونها زن درونی شده، چنانکه نبودش را هجمه به خود میدانند. ۲/ بخشی کوچک اما پرسروصدا از زنان طبقه متوسط طالب بی حجابند، اما هنجار حجاب آنقدر اجتماعی و درونی زنان ایران هست که همین ایده حتی در میان بخش قابل توجه تری از همین طبقه متوسط هم طرفدار نداشته باشد، در طبقات دیگر اجتماعی که بحثی نیست، طبقات مستضعف، روستایی و آنهاکه در سنت ایرانی ریشه دارند. ۳/ هجمه به هنجار مورد پذیرش و درونی اکثریت مطلق زنان ایرانی، ممکن است چند عکس جنجالی برای برنامه علی نژاد دست و پاکند ولی در دل کنش این بخش کوچک پرسروصدا، واکنش بزرگ و اجتماعی آن اکثریت بی سروصدا نهفته است، واکنشی اجتماعی که قطعا ثمراتش مطلوب طراحان این پروژه نخواهد بود. واکنشی از جنس۵۷ ۴/ معتقدم انقلاب اسلامی، واکنشی بود اجتماعی و تمدنی به هجوم مدرنیته و دولت پهلوی، بر هویت و هنجارهای ملت ایران. هجمه بهایی گونه کارگزارنی چون بنیاد فرح، امثال فروغی و هویدا به هنجارهای درونی و دینی مردم ایران، یک حکومت دینی را نتیجه داد، ثمره هجمه بهائیان جدید به هنجار حجاب چیست؟! ۵/ فریب ظاهر مردم ایران را نخورید. هویتی پرمایه، قوی، شیعی و ایرانی در زیرین ترین لایه حرکت اجتماعی مردم ایران در جریان است که کوچکترین حس تعدی به آن، واکنشهای بزرگ اجتماعی را خلق می کند. همین هویت قوی است که ایران را “ایران بزرگ” کرده است. و حجاب جزء تفکیک ناپذیری از همین هویت است. گشت ارشاد کنار این شالیزار هم شاهد مثالم!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.