بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده ی شهید ییلاقی:
جوان نسل سوّم، از جوان نسل اوّل امیدبخش تر است/ من به جوان امروز اعتمادم و امیدم بیشتر است

0 ۱۵۷

متن کامل بیانات بدین شرح است: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم …شماها جوانید، شماها نسل سوّمید؛ اوّلاً جوان این نسل، جوان نسل سوّم، از جوان نسل اوّل امیدبخش تر است درصورتی که بتواند ایمانش را حفظ کند. جوان نسل اوّل، کسانی بودند که از روی احساسات، از روی هیجان [کار کردند]؛ احساسات بود، احساسات خوبی هم بود و همان احساسات کار کرد، یعنی یک نظام کهن را سرنگون کرد و اسلام را رو آورد؛ این را ما کوچک نمیگیریم، امّا غالباً دانه دانه ی افراد نمیگویم همه از روی احساسات لانه ی جاسوسی را آن روز رفتند و با شجاعت تمام گرفتند، امّا بعداً رفتند با آمریکایی ها صحبت کردند و عذرخواهی کردند؛ این ناشی از چیست؟ ناشی از کم عمق بودنِ آن انگیزه است. آن انگیزه متّکی به یک زیرساخت محکم نبود؛ انگیزه بود، امّا زیرساختش محکم نبود. جوانهای امروز [هرچند] بعضی [از آنها] هستند که بی خیال در خیابان راه میروند؛ زمان جنگ هم بودند، نه اینکه نبودند امّا آن [جوانی] که دنبال وظیفه میرود، میفهمد چه کار دارد میکند. یک نمونه اش همین حججی است و صدها نمونه، بلکه هزارها نمونه از این قبیل وجود دارد. لذا من به جوان امروز درصورتی که انگیزه و ایمانش درست باشد، اعتمادم و امیدم بیشتر است تا به جوان آن روز. شماها آن جوان امروز هستید. آینده مال شماها است، این مملکت مال شماها است. ما میرویم، ما نقشمان تمام شده، ما خواهیم رفت؛ آن که میماند و این کشور را باید به اوج برساند، شماها هستید. هرچه میتوانید خودتان را بسازید، هم از لحاظ فکری بسازید، هم از لحاظ ایمانی بسازید؛ هم فکر را درست کنید، هم ایمان و دل را درست کنید. با خدا اُنس داشته باشید، اگر میتوانید، تا آنجایی که میتوانید، نماز شب بخوانید؛ نماز را خوب بخوانید، با توجّه بخوانید، قرآن را بخوانید. اینها چیزهایی است که میتواند جای این شهدا را پر کند؛ این کارها لازم است. من به شماها بیشتر امید دارم، به همین جوانِ نسل شما؛ [البتّه] اشخاص شما را نمیخواهم بگویم، چون آشنایی ندارم، امّا به این نسل من بیشتر اعتماد دارم و بیشتر امید دارم تا آن [نسل قبلی].

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.