روحانی دیگر رئیس جمهور نیست!

0 ۱۶۱

پرویز امینی: روند اجرا و فضای اعتراض حاکم بر انتخابات دوازدهم در شهرها و روستاها نشان می دهد انتخابات دوازدهم بدترین انتخابات از نظر اجرایی در سی و هشت سال جمهوری اسلامی است. بخشی از مسائل پیش آمده در انتخابات کنونی غیرعامدانه است که به توانایی دولت و وزارت کشور در برگزاری این انتخابات حساس برمی گردد که اتفاقا اظهارات دو طرف نشان می دهد بر روی این بخش اجماع وجود دارد. اما شواهد و گزارش ها نشان می دهد که همه مسائل نمی تواند ناشی از ناتوانی در اجرا باشد و بخشی نیز عامدانه است. لااقل بدنه اجتماعی و رأی دهنده به رقیب روحانی، چنین تفسیری از روند اجرای انتخابات دارند. این بدنه اجتماعی متناسب با مشارکت حدود چهل میلیونی در انتخابات عدد بالایی است و بی اعتمادی آنها به روحانی ولو وی پیروز انتخابات باشد، در مقام رئیس جمهور، چالش بزرگی است که روحانی را نسبت به دوره نخست رئیس جمهور ضعیف تر و ناتوان تری خواهد کرد. علاوه بر این، روحانی در این انتخابات خود را ذیل استراتژی «پیروزی به هر قیمتی» قرار داد و رادیکالیسمی را تعقیب کرد که حتی الیاس حضرتی از حامیان متعصب روحانی نیز زبان به اعتراض گشود و مواضعی او را مانند ۳۸ سال اعدام و زندان و… را تیغ کشیدن بر حاکمیت تفسیر کرد. این رادیکالیسم که تا پایان زمان تبلیغات با شدت و حدت ادامه داشت، او را در برابر حاکمیت و مردم کم اعتبار و بی اعتبار ساخت. روحانی به دلیل فکت هایی که درباره او در این انتخابات شکل گرفت و اجتماعی شد، مثل سرقت علمی پایان نامه دوره دکتری و نیز نوع کردارش در مناظره سوم خصوصا در برابر رئیسی و نیز انکار وعده های اقتصادی مثل تحول صد روزه اقتصاد و یا ریختن یارانه در شب انتخابات برای چهار میلیون نفری که قبلا یارانه آنها را قطع کرده بودند و تهدید روستائیان به کم و یا قطع کردن بودجه در صورت رأی ندادن به روحانی و ادبیاتی مثل این که روز شنبه بعد انتخابات با آب و صابون صورت رقبا و هواداران را می خواهم بشویم یا به حساب آنها خواهم رسید و نیز انتشار ویدئوهایی درباره تقابلش با شهید چمران ذیل افراطی گری و نیز موضع دوگانه او درباره حجاب و…، شخصیت او را ذیل «دروغ» و «فریب» و «بداخلاقی» و «ریاکاری» و… تعریف اجتماعی کرده است و این مسائل از او به عنوان رئیس جمهور ولو پیروز انتخابات باشد، اعتبارزدایی می کند. با آنچه بیان شد، روحانی اعتماد خود را در حاکمیت و مردم تا حد قابل توجهی از دست داده است. او می تواند در صورت پیروزی در انتخابات در جایگاه رئیس جمهور جلوس کند اما او دیگر رئیس جمهور نیست!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.