جلیلی به جایی مهم تر از پاستور می اندیشد

0 ۳۵۵

حسین شمسیان: دکتر جلیلی روز گذشته بیانیه ای داد و رسما از انتخابات کنار کشید. به جرات و بر خلاف همه آنها که اورا نمی شناسند می گویم که جلیلی در این سال ها، بیش از هر کس دیگر زحمت کشید و با حضور میدانی، تحقیق و پژوهش و سفر به دور ترین نقاط، مشکلات ریشه ای و مزمن کشور را شناخت و برای آنها راه حل های عملیاتی تهیه کرد. دهها کارشناس و متخصص زبده در رشته های گوناگون، اندوخته های علمی و تجربی خود را با او در میان گذاشتند و جلیلی هوشمندانه، زنجیره ای از نیروی انسانی کارآمد را به دور خود جمع کرد. اما برای رضای خدا و برای مصلحت انقلاب، از انتخابات کناره گرفت تا در تصمیم گیری مردم انقلابی تشتتی ایجاد نشود. ثابت کرد که به روزی بزرگتر از روز انتخابات ایمان دارد و به جایی مهمتر از «پاستور»می اندیشد، رضای خدا و مجاهده در راه آن را بر همه چیز ترجیح داد و با او معامله کرد. لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْیَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (سوره مبارکه صافات آیه ۶۱) جا دارد این رفتار بزرگ منشانه سعید جلیلی را مقایسه کنیم با کسی که در سال ۹۲ توهم پیروزی داشت، به سوگند و پیمان سه نفره وفادار نماند، حتی جواب تلفن های مرحوم مهدوی کنی را هم نداد و باعث نوشته شدن نامه تاریخی و دردناک آن مرحوم شد، در مناظره ها، یار سایه روحانی شد تا او رای بیاورد و … بزرگی و صداقت ،برازنده جلیلی است تا همیشه.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.