بازخوانی مواضع امام خمینی(ره) درباره فتنه گری سیاسیون در کشور و «آشتی ملی»

0 ۳۹۱

۱۲ فروردین ۱۳۶۰/ ۲۵ جمادی الاول ۱۴۰۱ روزی که پشیمان شوند، از آنان پذیرفته نخواهد شد اگر به جنایات خود ادامه دهند، روزی که پشیمان شوند، به حکم اسلام، از آنان پذیرفته نخواهد شد، و من مطمئن هستم که بزودی روز پشیمانی برای آنان خواهد آمد. شما مخالفان جمهوری اسلامی، در این دو سال باید درک کرده باشید که نمی توانید با ملتی که در راه کشور و اسلام از جان گذشته است، مقابله کنید و پس از رنج ها و زحمت ها و جنایات، ناچار تسلیم خواهید شد. پس بهتر آن است که هر چه زودتر به ملت بپیوندید و از گرایش به شرق و غرب خودداری نمایید و برگشت خود را به آغوش ملت و اسلام اعلام نمایید تا مورد حمایت ملت قرار گیرید. ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۰۱ جیره خواران کاخ سفید و کرملین این سوداگران در اعمال فتنه انگیز بچگانه خود، چهره قبیح خود را به ملت و خصوص طبقه مستضعف که می رفت پشتیبانی آنان را باور کند، آن چنان ناشیانه نشان دادند که برای کسی نباید جای شک و تردید باقی باشد؛ که اینان جیره خواران کاخ سفید و کرملین می باشند ۱۵ فروردین ۱۳۵۸/ ۶ جمادی الاول ۱۳۹۹ این ها مرتبط با امریکا هستند اینهایی که الآن در ایران مشغول فتنه هستند اینها از اسلام هیچ اطلاع ندارند، و به حسب آن طوری که من می فهمم، اینها مرتبط با امریکا هستند و لو اینکه اسمشان بر خلاف است! و ملت ما باید اینها را رد بکنند و اعتنایی به آنها نکنند، و خودشان در همین سیل جمعیت ایران منحل خواهند شد. ۱۳ تیر ۱۳۵۸/ ۹ شعبان ۱۳۹۹ مملکت را از فتنه گران خالی می کنیم اگر ما حفظ کنیم این وحدت کلمه و وحدت مقصد [را] که آن اسلام است، حفظ کنیم، تا آخر پیروز هستیم. یعنی مملکتمان را به کلی از اینها، از این شیاطینی که الآن هستند و فتنه گری می کنند، خالی می کنیم و به دیگران هم اجازه نمی دهیم دخالت بکنند در مملکتمان؛ و خودمان برای خودمان مملکتمان را اداره می کنیم ۶ آبان ۱۳۵۸/ ۶ ذی الحجه ۱۳۹۹ چیزهایی را می گویند که عمّال صهیونیسم می گویند من متاسفم که اگر این مملکت آن طوری که ما می خواهیم پیش ببرد، آن وقت اینها را دیگر به درد ما باید بگوییم نمی خورند، برای اینکه کسی که در بین انقلاب با انقلاب مخالفت می کند، کسی که در بین انقلاب شروع می کند چیزهایی را گفتن که در امریکا عمال صهیونیسم می گوید- اینها نیستند، من نمی گویم اینها عمال او هستند، نفهم هستند بعضیشان! همان حرفهایی که آنجا می زنند اینها می زنند- خوب، وقتی این انقلاب به آخر رسید، دیگر جای شما را نمی گذارند در این مملکت باشد. و ما میل داریم شما کار بکنید توی این مملکت، چرا خودتان را در بین ملت ضایع می کنید؟ چرا خودتان را از ملت جدا می کنید؟ چرا یک نهضتی که تا این اندازه جلو رفته است شما کاری می کنید که خدای نخواسته این توقف بکند، یا یک قدری دیرتر به مقصد برسد؟ به مقصد می رسد، لکن ممکن است که حرفهای شما دیرتر اینها را به مقصد برساند. چرا هر روز یک کاری می کنید که جوانهای غافل از شما متاثر بشوند و بروند در دانشگاه، و نمی دانم بروند در خیابانها و آن کارها را بکنند که خلاف مسیر ملت است؟ آخر فکری بکنید شما. بنشینید همه تان با هم جلسه کنید، فکر بکنید، هی ننشینید و بنویسید؛ و بر خلاف مسیر ملت هم بنویسید. من همین امروز یک روزنامه مُعوَجی که پیش من آمد دیدم، سرتاسر دیشب یک قدرش را نگاه کردم، البته حالش را هم نداشتم بخوانم. سرتاسر یک روزنامه ای، با اینکه خودش را مثلًا می گوید که ما با خلق کذا هستیم، سرتاسرش همه اش چیزهایی است که بر خلاف مسیر ملت است. آخر چرا باید این طور باشد؟ چرا شمایی که مدعی هستید که ما با ملت موافقیم، مدعی هستید که ما خدمت برای ملت می کنیم، چرا باید روزنامه شما این طور تحریک آمیز باشد؟ چرا روزنامه شما باید این طور باشد که جوانهای ما را منحرف کند؟ یک قدر فکر بکنید، یک قدر توجه بکنید، به خود بیایید. ۳۱ فروردین ۱۳۵۸/ ۲۲ جمادی الاول ۱۳۹۹ می خواهند ارباب های خود را بر ما مسلط کنند شما در هر جا که هستید، ملت ایران در هر جا که هست، در هر شهری که هست، در هر ده و قریه ای که هست، با کمال دقت مواظب اعمال فتنه انگیزان باشد. اینها در بین اقشار آمدند و می خواهند شما و ما را باز تحت فشار و اختناق قرار دهند و اربابهای خود را بر ما مسلط کنند. ما همه مکلفیم به تکلیف الهی- اسلامی که با هم این نهضت را حفظ کنیم و این قدرت الهی را نگذاریم تشتت پیدا بکند، و دست آنهایی که می خواهند بین ما تفرقه بیندازند قطع کنیم. ما همه موظفیم به حَسَب احکام اسلامی، که فتنه گران را از کشور خودمان برانیم و آنها را در بین صفوف خودمان راه ندهیم. شما برادران و خواهران بیدار باشید و متوجه کیْد این اشخاص که می خواهند بین شما با اسمای مختلف، با بهانه های مختلف تشتت بیندازند، توجه … داشته باشید که کیْد آنها را خنثی کنید. ۳۱ فروردین ۱۳۵۸/ ۲۲ جمادی الاول ۱۳۹۹ به الهام از آمریکا، مشغول توطئه اند هر روز به یک بهانه مردم را از هم جدا می کنند؛ هر روز با یک توطئه بین صفوف ملت تفرقه می اندازند. در دانشگاه ها می روند و با بهانه های غیر انسانیِ به صورتْ انسانی، آنها را تجهیز می کنند تا بر خلاف نهضت ما راهپیمایی کنند. اینها نظر سوء دارند در این مسائل، حسن نظر ندارند با اسلام، موافق نیستند با علمای اسلام، موافق نیستند با کشاورزها، موافق نیستند با کارگرها، موافق نیستند با ملت ما به هیچ وجه موافق نیستند؛ و لهذا هر چه جهات اصلاحی است می خواهند نگذارند انجام بگیرد. می خواهند نگذارند برای این ملت رفاه حاصل بشود، می خواهند نگذارند مملکت آرامش پیدا بکند تا اینکه دولت بتواند کارهای خودش را- کارهای اصلاحی خودش را- انجام دهد. می خواهند نگذارند کشاورزی ما رشد پیدا بکند، می خواهند ما را همیشه جیره خوار امریکا قرار بدهند که همه چیز ما از امریکا بیاید، می خواهند نگذارند فرهنگ ما رشد پیدا بکند و آدم پیدا بشود در ایران تا اینکه کیْد آنها را خنثی کند، می خواهند نگذارند اقتصاد ما سالم بشود، می خواهند نگذارند ارتش ما مستقل بشود. اینها کیْدهایی است که به الهام از امریکا و امثال امریکا در ایران مشغول توطئه اند. ۶ آبان ۱۳۵۸/ ۶ ذی الحجه ۱۳۹۹ چیزهایی را می گویند که عمّال صهیونیسم می گویند من متاسفم که اگر این مملکت آن طوری که ما می خواهیم پیش ببرد، آن وقت اینها را دیگر به درد ما باید بگوییم نمی خورند، برای اینکه کسی که در بین انقلاب با انقلاب مخالفت می کند، کسی که در بین انقلاب شروع می کند چیزهایی را گفتن که در امریکا عمال صهیونیسم می گوید- اینها نیستند، من نمی گویم اینها عمال او هستند، نفهم هستند بعضیشان! همان حرفهایی که آنجا می زنند اینها می زنند- خوب، وقتی این انقلاب به آخر رسید، دیگر جای شما را نمی گذارند در این مملکت باشد. و ما میل داریم شما کار بکنید توی این مملکت، چرا خودتان را در بین ملت ضایع می کنید؟ چرا خودتان را از ملت جدا می کنید؟ چرا یک نهضتی که تا این اندازه جلو رفته است شما کاری می کنید که خدای نخواسته این توقف بکند، یا یک قدری دیرتر به مقصد برسد؟ به مقصد می رسد، لکن ممکن است که حرفهای شما دیرتر اینها را به مقصد برساند. چرا هر روز یک کاری می کنید که جوانهای غافل از شما متاثر بشوند و بروند در دانشگاه، و نمی دانم بروند در خیابانها و آن کارها را بکنند که خلاف مسیر ملت است؟ آخر فکری بکنید شما. بنشینید همه تان با هم جلسه کنید، فکر بکنید، هی ننشینید و بنویسید؛ و بر خلاف مسیر ملت هم بنویسید. من همین امروز یک روزنامه مُعوَجی که پیش من آمد دیدم، سرتاسر دیشب یک قدرش را نگاه کردم، البته حالش را هم نداشتم بخوانم. سرتاسر یک روزنامه ای، با اینکه خودش را مثلًا می گوید که ما با خلق کذا هستیم، سرتاسرش همه اش چیزهایی است که بر خلاف مسیر ملت است. آخر چرا باید این طور باشد؟ چرا شمایی که مدعی هستید که ما با ملت موافقیم، مدعی هستید که ما خدمت برای ملت می کنیم، چرا باید روزنامه شما این طور تحریک آمیز باشد؟ چرا روزنامه شما باید این طور باشد که جوانهای ما را منحرف کند؟ یک قدر فکر بکنید، یک قدر توجه بکنید، به خود بیایید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.