علی باقری: استقلال در قاموس انقلاب اسلامی به معنای قطع رابطه با دنیا نیست

0 ۱۲۱

ظهر روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه مراسمی با عنوان «ایران پس از برجام» با حضور دکتر علی باقری، معاون سابق سیاست خارجی و امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد کرمان در تالار دانشکده پزشکی این دانشگاه برگزار شد. علی باقری با اشاره به شعار استقلال خواهی ملت ایران در طول جریان مبارزه با رژیم طاغوت گفت: استقلال از مهمترین مطالبات مردم و از ارکان جمهوری اسلامی است. وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی توانست تا ملت ایران را از وابستگی به بیگانگان برهاند، گفت: استقلال صرفا به معنای عدم اشغال کشور توسط بیگانگان نیست؛بلکه انقلاب اسلامی این توانمندی را به ملت ایران داد تا در عرصه های تصمیم سازی، تصمیم گیری و حتی در عرصه فکر مستقل باشد. معاون سابق سیاست خارجی و امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تفکر غیرانقلابی ها مبنی بر اینکه در جهان امروز استقلال واقعی ممکن نیست و سرانجام استقلال خواهی انزوا است، گفت: استقلال از منظر انقلاب اسلامی یک “حق” است که تعیین کننده مرزهای هویت ملی و اسلامی ملت ایران است، درحالی که غیرانقلابی ها برای استقلال، “حد” قائل هستند و بر این باور هستند که استقلال مرز دارد. باقری افزود: استقلال در قاموس انقلاب اسلامی به معنای قطع رابطه با دنیا نیست؛ بلکه استقلال به معنای حفظ هویت ملی، تاریخی و اسلامی ملت ایران در عرصه جهانی است که براساس آن تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح حاکمیت ناشی از تهدید و تشویق بیگانگان نبوده و صرفا براساس نیازها و اقتضائات ملی است. وی تصریح کرد: بیگانگان هیچ حد و مرزی برای منافع خود قائل نیستند و تنها چیزی که ان ها را محدود می کند، مرزهای استقلال ماست؛ بنابراین اگر چنین مرزی وجود نداشته باشد و یا اراده ای جدی برای صیانت از مرزهای استقلال نزد دولتمردان وجود نداشته باشد، ملت روی سعادت و خوشبختی را نخواهد دید؛ چرا که همواره باید منافع و امنیت بیگانگان را بر منافع و امنیت ملی خود ترجیح دهد. باقری با اشاره به اینکه بیماری مزمن جریان روشنفکری در کشور ناشی از عدم استقلال فکر آنهاست، گفت: تمام تجویزهای جریان غیرانقلابی از جمله تکنوکرات ها در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور مستقیم یا غیر مستقیم تابعی از برنامه ها، سیاست ها و یا منافع نظام سلطه است. وی با اشاره با استقبال تکنوکرات ها و روشنفکر نماها از برجام گفت: همان تفکری که در قبل از انقلاب اسلامی پذیرفته بود که سقف توسعه ایران تولید خودروی پبکان است، امروز نیز نمی تواند سقف نگاه خود در توسعه کشوررا فراتر از تولید پراید ببرد. از این رو جریان روشنفکری که زمانی توجیه گر استبداد در کشور بود، امروز توجیه کننده پذیرش محدودیت های تحمیلی نظام سلطه بر دانش، فناوری و صنعت کشور است. معاون سابق سیاست خارجی و امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهتمام نظام دینی بر توسعه دانش، فناوری و صنعت کشور بر اساس نیازهای و اقتضائات ملی گفت تفکر دینی و انقلابی محرومیت ها و محدودیت های برجام را مغایر با استقلال کشور دانسته و محدود کردن سقف توسعه کشور به تولید پراید را ظلم جریان غیرانقلابی بر ملت ایران قلمداد می کند. وی توضیح داد: با ادعای غیرانقلابی ها مبنی بر اینکه پیگیری روند توسعه کشور بر اساس اقتضائات و نیازهای ملیو عدم پذیرش خواست بیگانگان براعمال محدودیت بر توسعه کشور موجب میشود تا دشمنان فشارها، تحریم ها و حتی تهدید نظامی را برملت ایران تحمیل کنند، گفت: رمز موفقیت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب در راهبری کشور در برابر مشکلات و موانع و عبور موفق از همه تهدیدها و فشارها، “انقلابی گری” است؛ بنابراین طبیعی است که تکنوکرات ها که هیچ درک درستی از مفهوم انقلاب اسلامی ندارند، نمی توانند جامعه انقلابی ایران را براساس معیارهای غیر انقلابی اداره کرده و تاب و توان مقاومت در برابر دشمنی های استکبار و قدرت عبور از موانع را داشته باشند. باقری با اشاره به برخی تفاوت های جریان انقلابی و غیر انقلابی در امر توسعه کشور گفت: تکنوکرات ها حدود نیم قرن است که با درج عبارت «انتقال فناوری» در قراردادهای مربوط به ساخت خودرو دل خوش کرده تا به خیال واهی، بیگانگان فناوری را به ما منتقل کنند که نتیجه چنین تفکری تولید پراید است. وی تصریح کرد: اما تفکر انقلابی بدون اتکا به بیگانگان و بدون دلخوش کردن به عبارت «انتقال فناوری» در قراردادها با عزم راسخ و اراده اهنین و اتکا به توانمندی های داخلی عملا به پیشرفته ترین فناوری ها دست یافته و در بسیاری از عرصه ها به وی ه هسته ای و موشکی به جایگاهی در سپهر دانش، فناوری و صنعت جهان دست یافته است که دیگران در خواست انتقال فناوری از ایران را دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.