پرونده های بدتر از کرسنت از دل قراردادهای جدید نفت بیرون خواهد آمد

0 ۱۳۶

نشست خبری علیرضا زاکانی امروز در خبرگزاری فارس با موضوع بررسی ابعاد پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی برگزار شد. زاکانی در این نشست اظهار داشت: سال هاست کشور در آتش اشتباهات مدیران نفتی در پرونده کرسنت می سوزد و در این راستا باید تلاش کرد از اشتباهات گذشته جلوگیری شود. وی در عین حال افزود: سلایق سیاسی در کشور تا پای صندوق های رأی رقابت می کنند و سپس وظیفه اتحاد، خدمت به مردم و پیگیری اعتلای جامعه را دارند. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اتفاقاتی در قراردادهای نفتی در حال رخ دادن است که آینده تاریکی را فراروی کشور قرار می دهد. خودداری وزارت نفت از معرفی مفسدان کرسنت به دادگاه لاهه زاکانی افزود: اگر مشکلات اقتصادی، مشکل اول کشور است، اگر مردم در تنگنای معیشتی هستند بنابراین پولی برای کرسنت های ۲ و ۳ از جیب مردم نداریم. وی تأکید کرد: زنگنه (وزیر نفت) و دوستانش در گذشته آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و نباید این خطاها تکرار شود. نماینده مردم در مجلس افزود: پس از تذکرات مکرر درباره تبعات قراردادهای نفتی جدید، زنگنه و دوستانش بی توجه به نقد کارشناسی این قراردادها خود عمل کردند. وی تأکید کرد: مشاهده می کنیم قراردادهای جدیدی در حال پایه گذاری است که کرسنت های متفاوت از آن خارج می شود؛ محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند در دستگاه قضایی مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامی برای انعکاس این محکومیت به دادگاه لاهه ندارد، تا این فساد رفع شود و کسی مثل حمید جعفر که بنیاد فساد را در قرارداد کرسنت گذاشت، محاکمه شود و تبعات این فساد خود را پس دهد. زاکانی بیان کرد: حتی برخی کسانی که در کرسنت پول دریافت کردند امروز برای ثبت نام در مجلس شورای اسلامی آمدند و برخی مدعیان دولتی هم که مدعی مبارزه با فساد هستند نامشان در پرونده سیاه کرسنت است. کشور تحمل کرسنت های جدید را ندارد؛ به زنگنه هشدار می دهم این نماینده مجلس اظهار داشت: به صراحت به زنگنه اعلام می کنیم که کشور ما تحمل انعقاد قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد و آگاهی نسبت به شرایط کرسنت ما را بر این می دارد که از ابتدا مانع انعقاد قراردادهای جدید نفتی که از کرسنت بدتر است، شویم. وی با بیان اینکه تجربه سال های ۷۶ تا ۸۴ ریاست زنگنه پیش روی ما است، گفت: همین ها تلاش کردند نسل سوم قراردادهای بیع متقابل را پایه گذاری کنند و با توجه به مشورت انگلیسی ها این قراردادها را تنظیم کنند، اما امروز همین افراد مدعی شدند که باید مواردی به قرارداد نسل سوم بیع متقابل اضافه کنند و آن را نقد می کنند تا به گفته آنها کشورهای جدید مایل به سرمایه گذاری شوند. تدوین قراردادهای جدید با استعانت از انگلیسی ها زاکانی اظهار داشت: بررسی ما نشان داده است که متن قراردادهایی که این افراد به مجلس منعکس و در دولت تصویب کرده اند ۱۳ برگ بیشتر نیست که در ۸ مهر ماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیأت تطبیق مجلس آمد در حالی که اصل قرارداد ۷۰ صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نکرده اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از ۲ سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسی ها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر لاپوشانی کرسنت محرمانه می دانند و مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت. مهدی هاشمی و مفسدان قراردادهای نفتی محرمند، مجلس نامحرم وی گفت: این ادعای محرمانه بودن اسناد در حالی بیان می شود که پلیس ضد فساد انگلیس (FSO ) وقتی به دفتر عباس یزدان پناه یزدی در لندن رفت مشاهده کرد که اسناد وزارت نفت ایران از سال ۷۶ تا ۸۴ در دفتر کامپیوتر شخصی این فرد در لندن است. زاکانی افزود: سوال ما این است که چرا این افراد به واسطه مهدی هاشمی محرم می شوند و همه قراردادهای نفتی ایران در لندن در دست آنهاست در حالی که این اسناد در بازرسی کل کشور بلوکه شد و در دوره جدید بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت. این نماینده مجلس اظهار داشت: فراتر از آن انحصار در حوزه نفت و گاز است؛ بی سر و صدا تحت عنوان باشگاه نفت و نیروی ایرانیان انحصار جدی درحوزه نفت و گاز ایجاد می کنند که با تغییر دولت ها انحصار نفت و گاز کشور در دستان افراد خاص باقی بماند که رویش آنها در دوران ریاست قبل زنگنه بوده است و توانسته اند از رانت سال های ۷۶ تا ۸۴ از نفت و گاز و پتروشیمی کشور استفاده کنند و صاحب سرمایه چند هزار میلیارد تومانی شوند. علیرضا زاکانی در ادادمه نشست خبری با اشاره به اینکه قشر زیادی از مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند تا آبروی خود را حفظ کنند، گفت: در این شرایط کسانی پیدا شده اند مانند وزیر نفت که به دنبال کسب ثروت های چند هزار میلیارد تومانی هستند. ایجاد باشگاه نفت و نیرو برای انحصار در قراردادهای جدید نفتی نماینده مردم تهران با اشاره به تشکیل باشگاه نفت و نیرو، گفت: این باشگاه تشکیل شد تا یک انحصار را در زمینه عقد قراردادهای نفتی ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد: تشکیل این باشگاه می تواند منشأ فسادهای آتی باشد و در کنار آن قراردادهای جدید صنعت نفت نیز به این فسادها دامن بزند. زاکانی با تأکید بر اینکه باید کشور به سمت جلوگیری از خام فروشی حرکت کند، گفت : اما قراردادهای جدید و این باشگاه موجب شد تا شرایط به سمتی حرکت کند که سوءاستفاده کنندگان جهانی به دنبال آن باشند از قراردادهای جدید صنعت نفت استفاده حداکثری کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قراردادهای جدید صنعت نفت کپی برداری شده از قراردادهای کشور عراق است، گفت: باید به این نکته توجه کرد که شرایط ایران مانند عراق نیست، ما از یک کشور باثبات برخورداریم و باید این سؤال مطرح شود که چرا قراردادهای جدید نمونه کپی برداری شده قراردادهای کشور دوست و برادرمان عراق است و در ثانی فضا برای کار کردن شرکت های خارجی در این قراردادهای جدید بسیار بیشتر است. وی با اشاره به اینکه باید از حق مردم محافظت کرد، گفت: در جهت جلوگیری از فساد باید نسبت به این قراردادها حساس شد، زیرا ما نمونه کرسنت را در گذشته داریم که توسط همین افراد که در رأس کار هستند، زمانی منعقد شده و موجب شده تا خسارت های سنگینی به کشور وارد شود. ۵۰میلیارد دلار جرایم و عدم النفع کرسنت روی دست کشور زاکانی اظهار کرد: در کرسنت ۵۰ میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسی جوابگوی این خسارت است. گاز میدان سلمان باید به عسلویه می رفت اما مسئولان نفتی مصوبه را دور زدند نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یقه سفیدها و دزدانی که در گذشته با چراغ وارد شده بودند، توانستند سرمایه ملت را به تاراج ببرند،تصریح کرد: قرارداد کرسنت خلاف مصوبه شورای اقتصاد بود، به طوری که باید گاز میدان سلمان از مسیر قانونی به عسلویه می رفت، اما مسئولان وزارت نفت این مصوبه را دور زدند و به گونه ای حرکت کردند که گاز میدان سلمان را به سکوی مبارک برده و به امارات صادر کنند. زاکانی با اشاره به اینکه در ادامه قرارداد کرسنت این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند، گفت: براساس الحاقیه پنجم قرارداد می توانستیم این قرارداد را کنسل کنیم، اما دیدیم که مسئولان وقت وزارت نفت تیم جدیدی را برای مذاکره با شرکت کرسنت، معرفی کرد و در نهایت الحاقیه ششم که بسیار ننگین بود و به موجب آن قرارداد باید اجرایی می شد، امضا می شود. ادعای مدیر کرسنت در لاهه با استناد به مفاد محرمانه قرارداد وی در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه باید شرایط به سمتی حرکت کند که دستگاه های نظارتی بتوانند نسبت به محرمانه بودن قراردادهای جدید و حتی قرارداد کرسنت عکس العمل نشان دهند، خاطرنشان کرد: الحاقیه ششم زمانی که منعقد شد، توسط مسئولان وزارت نفت، محرمانه اعلام شد، به همین دلیل آقای حمید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت توانست از طریق مفادی که در قرارداد محرمانه کرسنت وجود داشت، به دادگاه لاهه علیه ایران شکایت کند. زاکانی خاطرنشان کرد: در برخی از نشریات داخلی می بینیم مطالبی در خصوص قرارداد کرسنت منتشر می شود که پس از پیگیری های صورت گرفته، مشخص شد تمام این مطالب تنظیمات خود شرکت کرسنت است و این شرکت از طریق این مستندات به دنبال این است که بتواند کار خود را در دادگاه پیش ببرد. وی تصریح کرد: وزارت نفت در قرارداد کرسنت و پیگیری آن کوتاهی کرد، در صورتی که می توانست ادعای خسارت کرده و جلوی حرکت کرسنت را بگیرد، اما متأسفانه می بینیم عده ای با رانت دنبال آن هستند تا پول و سرمایه مردم را از جیب شان دربیاورند و به عنوان خسارت به شرکت کرسنت پرداخت کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز همان عناصر در حوزه نفت مشغول به فعالیت هستند و با قراردادهای جدید صنعت نفت به دنبال راه برای راه اندازی یک هزار فامیل و شبکه های اختاپوسی در صنعت نفت هستند تا بتوانند از این طریق فساد جدیدی را در کشور پایه گذراری کنند. در ادامه نشست علیرضا زاکانی به پرسش های خبرنگاران رسانه های خبری پاسخ داد. دولت به دنبال پنهان کاری است وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال آن است که به صورت مشفقانه، نمایندگان مردم را محرم نداند، گفت: دولت علاقه به کتمان کاری دارد و سعی می کند تا مورد نظارت قرار نگیرد و نمونه بارز آن اتفاقاتی است که در پرونده کرسنت رخ داد. زاکانی تصریح کرد: دولت به دنبال پنهان کاری است و علاقه وجود ندارد که نمایندگان متوجه شوند، قراردادهای جدید نفتی چه شرایطی دارند و اشکالات آن چیست. وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد دلیل پنهان کاری مسئولان برای عدم در اختیار قرار دادن اصل قراردادهای جدید صنعت نفت، این است که بتواند منافع گروه و عده ای از طریق این قراردادها تأمین شود. طفره رفتن زنگنه از بیان جزئیات درباره کرسنت در نشست نمایندگان زاکانی گفت: در دورانی که آقای زنگنه برای کسب رأی اعتماد به مجلس آمده بود، در جلسه ای با حضور ۶۰ نماینده شرکت کرد، در آنجا به کلی گویی در خصوص فرمول زیانبار قرارداد کرسنت پرداخت که با واکنش چند نماینده روبه رو شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آنجا گفته شد آقای زنگنه همه ما نسبت به قرارداد کرسنت و خسارات آن آگاه هستیم و بهتر است به جزئیات بپردازید، اما ایشان درمورد سوالات نمایندگان مجلس پاسخ نداشت و به یکباره جلسه را ترک کرد که ۶۰ نماینده مجلس شاهد این قضیه هستند. تناقض قراردادهای جدید نفت با قوانین و سیاست های بالادست وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد قراردادهای جدید صنعت نفت نیز با بررسی های صورت گرفته با اصول بالادست نظام و سیاست های اعلامی مقام معظم رهبری در تناقض صد درصدی است و باید هرچه سریع تر جلوی آن گرفته شود تا خسارت های سنگین به کشور از قالب این قراردادها به کشور وارد نشود. تلاش مهدی هاشمی و مجرمان کرسنت برای اطاله دادرسی زاکانی در ادامه این نشست در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا برخی از کسانی که در کرسنت حضور داشتند، مانند آقای مهدی هاشمی، به پرونده شان در این خصوص رسیدگی نمی شود، گفت: بررسی ها نشان می دهد عده ای به دنبال اطاله دادرسی بودند و از این طریق قصد داشتند که مانع بررسی دقیق پرونده کرسنت در دستگاه قضایی شوند، به همین دلیل ما از دستگاه قضایی که نشان داده است در پرونده ها مختلف به دنبال احقاق حقوق ملت است، درخواست می کنیم که پرونده کرسنت را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد. وی ادامه داد: علاوه بر فرد نام برده شده افراد دیگری در وزارت نفت مشغول به کار هستند که نقش مؤثر در قرارداد کرسنت دارند و باید به جرائم آنان نیز رسیدگی شود. زاکانی گفت: همین افراد در دوره اول وزارت آقای زنگنه نیز حضور داشتند که موجب شدند تا خسارت سنگینی از کاهش قیمت نفت به کشور وارد شود و الان نیز همین شرایط تکرار می شود. زاکانی در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه پیرامون پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی با اشاره به اسناد زیاد تخلفات پرونده کرسنت و ابعاد فساد در آن اظهار داشت: برخی از افراد از طریق این پرونده به ثروت های زیادی دست پیدا کردند که مورد دقت مسئولان قرار نمی گیرد. درخواست وکلای مهدی هاشمی برای ترجمه اسناد و اطاله دادرسی وی درباره نقش مهدی هاشمی در پرونده کرسنت و دلایل عدم تشکیل پرونده قضایی افزود: در این باره علت آنکه تشکیل پرونده قضایی با تأخیر مواجه شده درخواست وکلای مهدی هاشمی برای ترجمه اسناد و قراردادها بوده است که منجر به اطاله زمان شود. این نماینده مجلس از دستگاه قضایی خواست تا درباره ورود برخی از افراد به عنوان مسئول در وزارت نفت به طور جدی پیگیری کند چرا که برای برخی از افراد هم احکام صادر شده است. استقبال می کنیم درباره کرسنت از ما شکایت شود زاکانی در واکنش به این سوال که چرا در آستانه انتخابات موضوع کرسنت را مطرح می کنید و قراردادهای نفتی را مورد نقد قرار می دهید، خاطرنشان کرد: سال هاست نسبت به موضوع کرسنت واکنش نشان دادیم و خیانت ها را آشکار کردیم چرا که برای امثال بنده دولت ها، تفاوتی ندارد. در گذشته هم پرونده سایپا را به دادسرا بردیم و اگر هم راجع به کرسنت از ما شکایت شود قطعاً استقبال می کنیم. وی افزود: اسناد بسیاری برای خیانت های کرسنت و قراردادهای جدید نفتی در اختیار داریم و در این زمینه هم آماده به رویت رساندن آن برای مردم ایران هستیم. زاکانی با بیان اینکه هیچ منعی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای طرح موضوع فسادهای پرونده کرسنت وجود ندارد، گفت: برخی افراد در این زمینه مطالبی را در رسانه ها منتشر کردند که حتی تولید این مطالب توسط رسانه ها نبود چرا که توسط عناصر سودجو این مطالب منتشر شد. وی تاکید کرد: از دل قراردادهای جدید نفتی، ده ها فساد کرسنت زاییده می شود و جالب تر اینکه افرادی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند که پول هایی در ماجرای پرونده کرسنت به حساب شرکت های وابسته به آنها واریز شده است.به عبارتی دیگر در حالی ادعای فساد توسط برخی عنوان می شود که در این باره هدایا و پول هایی دریافت کرده اند. زاکانی نسبت به مسئولیت گرفتن متهمان پرونده کرسنت در رده های اجرایی و مهم وزارت نفت هشدار داد و گفت: نگرانی های بسیاری در این زمینه مطرح شده اما روحیه کتمان کاری مانع از شفاف سازی موضوع شده است. وی همچنین در واکنش به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا با وجود دخیل بودن بیژن زنگنه وزیر نفت در جریان پرونده کرسنت اما به دادگاه احضار نمی شود، گفت: در این زمینه عده ای خود را در یک حصار آهنی قرار داده اند. آقای زنگنه در ماجرای کرسنت بوده و اطلاع داشته و حتی به ابهاماتی که پیش روی مجلس بوده پاسخ دقیق نداد. زاکانی همچنین به موضوع ترک کردن جلسه توسط بیژن زنگنه با ۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در خصوص کرسنت سوال جدی از زنگنه کردیم که با آمار سخن بگوید اما بدون مقدمه اعلام کرد که جلسه ای دارد و باید برود! وی افزود: یکی دیگر از تلخ ترین نکات در این پرونده نکاتی بود که علی ترقی جاه لیستی را با حمید جعفر تنظیم کرده بود که به ازای آن ۷.۱۵ میلیون درهم به حسابش در فاصله دی تا شهریور ۸۴ ریخته شده است. در تعهدات ترقی جاه که در لاهه صحت خط و امضای آن مشخص شد وعده شده که بود که حمید جعفر با زنگنه دیدار کند. این نماینده مجلس گفت: مهمترین موضوع دیگر الحاقیه ۶ در پرونده کرسنت بود که در زمان زنگنه توسط جوادی (مدیرعامل شرکت ملی نفت) امضا شد و ملت را از حقوق اصلی محروم کرد. حساب ویژه و اشتباهی که روحانی روی زنگنه و تیمش باز کرد وی درباره ۲ نامه روحانی درباره اسناد پرونده کرسنت گفت: در اوایل دهه ۸۰ آقای روحانی نکاتی را اشاره کردند که به درستی برخی اشکالات کرسنت را مطرح کرده بود این در حالی بود که آقای روحانی در دفاع از زنگنه اعلام کرد که حتی برای ۲ ماه هم توان اداره وزارت نفت را بدون آقای زنگنه نخواهد داشت. زاکانی افزود: آقای روحانی حساب ویژه ای در قبال توانمندی های آقای زنگنه و تیمش باز کرده بود و بعدها با وجود این موضوع بعد از ۲ سال در دادگاه لاهه محکوم شدیم و قیمت نفت هم در بدترین وضعییت خود قرار گرفت. حذف معاون شورای امنیت ملی با فشار وی رویه وزارت نفت و دولت را در قبال قراردادهای جدید نفتی و پرونده کرسنت کتمان کاری عنوان کرد و گفت: در این جریان اگر هم افراد خدومی مقابل این جریان بایستند، حذف می شوند که در این باره معاون حقوقی شورای امنیت ملی را با فشار بسیار زیادی را حذف کردند. این نماینده مجلس گفت: دولت علاقمند است که در مسیر بررسی های پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی سنگ اندازی کنند و برخی از این مسئولان هم مسئولان وزارت نفت هستند. وی گفت: برای ۱۰ دقیقه سخنرانی در مجلس شورای اسلامی در مخالفت از زنگنه در روز رأی اعتماد بیش از ۲۰ ساعت وقت گذاشتم و با کارشناسان و مدیران مختلفی صحبت کردم در حالیکه آقای زنگنه به سوالات پاسخ نداد. زاکانی تاکید کرد: با وجود اینکه حق قانونی در جریان پاسخ اشتباه زنگنه به سوالم داشتم اما آقای لاریجانی و هیأت رئیسه این فرصت را به من ندادند. وی زیان و عدم الانفع ناشی از پرونده کرسنت برای کشور را بیش از ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اگر گاز صادر شده در داخل کشور مصرف می شد و یا صادر و یا تبدیل می شد اعتبار و امکانات بسیاری برای کشور ایجاد می شد. وی در خصوص ادعای حمید جعفر مبنی بر دریافت خسارت گفت: این کشور ما است که باید در خصوص پرونده کرسنت خسارت دریافت کند چرا که در جریان این پرونده چشمان بینایی وجود نداشت و اگر هم هوشمندی در این باره وجود داشت، چشمان خود را بسته بودند. شرکت های اختاپوسی مسئولان نفتی در باشگاه ایرانیان جمع شدند این نماینده مجلس همچنین درباره ابعاد ایجاد فساد در قالب باشگاه نفت و نیروی ایرانیان تاکید کرد: وزیر نفت با مسئولیتش شخصاً در رأس این باشگاه بود و تمام شرکت های اختاپوسی مسئولان وزارت نفت در این باشگاه حضور پیدا کردند تا میلیاردها ثروت کشور را نصیب شرکت های خود کنند. وی درباره قراردادهای جدید نفتی هم تاکید کرد: لایحه ارسالی به مجلس برای تطبیق قوانین درباره قراردادهای جدید ۱۳ صفحه است در حالیکه اصل این قراردادها کتمان شد و اگر هم اکنون منتشر شود ترجمه آن بیش از ۱۰۰ صفحه خواهد بود. لابی سنگین نفتی ها درباره پیگیری فروش گاز ترش در مجلس وی درباره منع فروش گازهای ترش هم که در مجلس پیگیری می شد، گفت: علت عمده نتیجه نگرفتن آن لابی های سنگین وزارت نفت در مجلس است که متأسفانه حقایق به نمایندگان مجلس بازگو نمی شود. زاکانی در ادامه این نشست خبری گفت: در کنار قرارداد کرسنت دو پیشنهاد دیگر نیز مطرح بود که باید از مسئولانی که این قرارداد را امضا کردند، پرسید چرا به پیشنهادات دیگر عمل نکردند. دروغ هایی که برای امضای کرسنت بافته شد وی تصریح کرد: مسئولان فعلی که آن موقع نیز قرارداد را امضا کردند، گفتند به دلیل مشکلاتی که در بحث سرزمینی وجود داشت، قصد داشتند با امضای این قرارداد این مشکلات را برطرف کنند، اما آنها دروغ می گویند. وی خاطرنشان کرد: حتی اعلام شد گاز میدان سلمان در حال سوختن است و باید این گاز صادر می شد که با بررسی های صورت گرفته و اسنادی که در دست داریم، مشخص است که گاز در حال سوختن، گاز لایه نفتی است و گاز دالان کنگان نیست. زاکانی ادامه داد: این حرف درست نیست که باید جلوی سوخت گاز گرفته شود و آن را صادر کنیم. سوال هایی که زنگنه باید پاسخ دهد وی گفت: باید از آقای زنگنه سؤال کرد چرا به پیشنهادات دیگر توجه نشد و باید پرسید چرا مصوبه شورای اقتصاد رعایت نشد. باید پرسید چرا جلوی فساد در قرارداد کرسنت گرفته نشد. زاکانی ادامه داد: باید از آقای زنگنه پرسید چرا آن موقع که می شد قرارداد کرسنت را فسخ کرد، آن را امضا کرد و جلوی خسارت های سنگین را نگرفت. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قرارداد کرسنت، یک قرارداد فسادآلود است که از آن دفاع می کند و همان افراد نیز کسانی هستند که از قراردادهای جدید صنعت نفت دفاع می کنند و اجازه نمی دهند این قرارداد در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. زاکانی با اشاره به قراردادهای جدید صنعت نفت گفت: ابتدا گفته می شود که این قراردادها فقط حوزه مشترک را مدنظر قرار داده است، اما وقتی به متن اصلی قراردادهای جدید مراجعه می شود، می بینیم میادینی که در حال تولید و توسعه هستند نیز در قالب این قراردادها واگذار خواهند شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اما از همه بدتر زمانی است که می بینیم کار به توسعه میادین مشترک رسیده، به طوری که قرار است شرکت های خارجی که توسعه میادین مشترک را برعهده می گیرند از طرف ایران، با شرکت های خارجی آن سمت مرز نیز مذاکره کنند، سؤال اینجاست، آیا آنها منافع ما را در نظر می گیرند، یا منافع خودشان را و به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. پرونده مهدی هاشمی باز است زاکانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری گفت: مهدی هاشمی جرائم متعددی دارد که هنوز پرونده این آقا باز است و به تمام جرائم آن رسیدگی نشده است. وی گفت: هنگام رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، حتی قوه قضائیه فشارهای سنگینی را از اطراف متحمل شد و برخی نیز دیدند که کارشان پیش نمی رود، سعی داشتند قاضی پرونده را نیز خودشان انتخاب کنند، اما خوشبختانه قوه قضائیه با صلابت توانست پرونده مهدی هاشمی را رسیدگی کند و امیدواریم مابقی جرایم نیز رسیدگی شود. زاکانی گفت: در کنار آقای مهدی هاشمی که باید پرونده اش در کرسنت مورد بررسی قرار گیرد، افراد دیگری هستند که هم اکنون به عنوان مسئولان ارشد صنعت نفت، مشغول به کارند و همین افراد به دنبال عقد قرارداد با شرکت های خارجی از طریق مدل جدید قراردادهای نفتی هستند که باید دست این افراد را بست. استیضاح زنگنه در مجلس کلید خورده است وی ادامه داد: ما به جای آنکه به دنبال استیضاح باشیم، قصد داریم که دولت بتواند خودش اصلاحات را انجام دهد و جلوی فساد را بگیرد، اما محض اطلاعتان باید بگویم همین امروز، قبل از آنکه در جلسه شما حاضر شوم، عده ای در مجلس شورای اسلامی به دنبال استیضاح بودند و هنوز این بحث ادامه دارد، اما به نظر می رسد استیضاح کنندگان سعی دارند از طریق تذکر کار را پیش ببرند و حتی الامکان کار به استیضاح کشیده نشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.