اسلام نه تنها هنر را قبول دارد بلکه به آن تشویق نیز می کند

0 ۲۲۵

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به اهمیت موضوع هنر و اظهار خرسندی از ورود حوزه علمیه به مقوله فقه هنر، گفتند: هنر، امری مبارک و انسانی، زاییده ی تخیل قوی و ذوق وافی و جزء زندگی انسان است و در میان فقها و در حوزه های علمیه نیز همواره هنرمندان برجسته ای در شاخه شعر و ادب وجود داشته اند. رهبر انقلاب، «تحقیق، عمق یابی و تبیین فقه هنر برای جامعه» را کاری مبارک و لازم خواندند و خاطرنشان کردند: فقه، متکفّل همه امور زندگی بشر است و هنر نیز یکی از همین امور است که باید فقه به آن بپردازد. ایشان لازمه استنباط احکام و اظهارنظر فقهی در خصوص مقولات هنری را آشنایی فقیه با هنر و حد و مرزهای آن دانستند و افزودند: اسلام نه تنها هنر را قبول دارد بلکه به آن تشویق نیز می کند و نمونه های تاریخی آن، نشاندهنده همین توجه و تشویق است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آمیخته بودن هنر با جوامع بشری امروز و آثار مستقیم آن در فکر، روح و سبک زندگی انسان، گفتند: در خصوص برخی فتاوای معروف در مسائل هنری با دقت و عمق یابی می توان به حرفهای تازه و نویی رسید. رهبر انقلاب در خصوص الزامات نوآوری در فقه هنر تأکید کردند: باید مسأله «انضباط فقهی» به طور جدی مورد توجه باشد و بدون تأثیر گرفتن از جوّ عمومی، و با استفاده از اصول و روش استنباط فقهای شیعه در مراجعه به کتاب و سنّت، در خصوص فقه هنر نیز به نتایجی رسید. ایشان همچنین با تقدیر از پایه گذاری سنت حسنه تفقه در هنر و برگزاری همایش فقه هنر، خطاب به دست اندرکاران این همایش تأکید کردند: این کار باید خیلی زودتر از اینها انجام می گرفت و اکنون که آغاز شده است، باید آن را بدون توقف دنبال کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.