موتلفه جذب پایداری نشده است

0 ۱۸۱

ائتلاف حزب موتلفه اسلامی با جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری آن قدر عجیب و غیرمنتظره بود که چندی است فضای رسانه ای و سیاسی کشور را به خود جلب کرده است. هرچند تحلیلگران دلایل مختلفی برای این اقدام حزب موتلفه برمی شمرند، اما نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی معتقد است این تحلیل ها مربوط به مخالفان ائتلاف بین اصولگرایان است. او به «همشهری ماه» می گوید موتلفه به همراه ۲تشکل دیگر معتقد است این ائتلاف باید به سایر گروه ها و تشکل های اصولگرا هم تسری یابد و در همین راستا مذاکراتی با شخصیت ها و گروه های اصولگرا آغاز شده است. دبیرکل حزب موتلفه همچنین درباره محوریت روحانیت در وحدت اصولگرایان معتقد است گوش ائتلاف سه گانه به دهان جامعتین و آیت الله مصباح است و هرطور آنان تصمیم بگیرد، عمل می کنند. حبیبی همچنین درباره گذشته تاریک جبهه پایداری در عدم پذیرش وحدت به دلسوزان موتلفه اطمینان می دهد که صاحب نظر بوده و با اطلاع کامل از آنچه در گذشته با آن مواجه بودند، به این نتیجه رسیدند که ائتلاف کنند. * چه اتفاقی افتاد که حزب موتلفه با جمعیت ایثارگران و حزب پایداری ائتلاف کرد. آیا شما سراغ ایثارگران و پایداری ها رفتید یا آنها خواستند با شما ائتلاف کنند؟ ما از اوایل سال گذشته در حزب موتلفه اسلامی با توجه به شرایط سیاسی که برای انتخابات مجلس و خبرگان پیش بینی می کردیم، بحث هایی داشتیم که نهایتا به این نتیجه رسیدیم که اصولگرایان برای انتخابات به خصوص مجلس شورای اسلامی هیچ راهی جز ائتلاف و داشتن لیست و نامزدهای واحد در حوزه های مختلف انتخابیه نخواهند داشت. به همین دلیل اولا به این نتیجه رسیدیم که حزب موتلفه نباید مستقل وارد انتخابات مجلس شورای اسلامی شود و نتیجه تنها راه را ائتلاف کامل اصولگرایان تشخیص دادیم و همین سیاست را هم به دفا تر موتلفه در سراسر کشور ابلاغ کردیم. در نیمه نخست سال گذشته هم ما قصد شروع رایزنی با سایر تشکل های اصولگرا را داشتیم و هم بعدا معلوم شد برخی دیگر از تشکل های اصولگرا هم با توجه به تحلیل های مشابهی که درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ما داشتند، همین دغدغه را دارند. بنابراین در یک زمان یکسان هم با آمادگی ما برای ائتلاف با بقیه اصولگرایان تصمیم گرفتیم اقداماتی انجام بدهیم و بعد متوجه شدیم جمعیت ایثارگران هم با داشتن این دغدغه آمادگی بحث و تبادل نظر با دیگران را دارند. بنابراین در یک زمان واحد هم آنها به ما پیغام دادند که می خواهند جلساتی برای ائتلاف داشته باشند و هم ما برای شروع ماجرا آمادگی داشتیم. بنابراین می شود گفت که در ابتدای کار این دغدغه بین موتلفه و ایثارگان مشترک بود و این جلسات آغاز شد. نخستین جلسه در موتلفه اسلامی تشکیل شد. بعد از چند جلسه متوجه شدیم که دوستان ما در جبهه پایداری هم این دغدغه را دارند و آنان هم به ما و هم به ایثارگران اعلام کردند که خوب است جلسات سه جانبه برگزار شود و موضوع اصلی جلسات هم ائتلاف اصولگرایان باشد. بنابراین با این آمادگی سه جانبه ای که توضیح دادم، جلسه ما با ایثارگران به جلسه سه جانبه تبدیل شد. *خب، چرا سه جانبه؟ چرا تمام اضلاع اصولگرایی مانند دوره های گذشته دعوت نشدند؟ آیا این ماجرا به سهم خواهی موتلفه دامن نمی زند؟ در جلسات اولیه طبیعتا اول در جست وجوی مشترکات سه تشکیلات بودیم. اما در همان جلسات اولیه که با ایثارگران داشتیم و همچنین در جلسات اولیه سه جانبه، یکی از موضوعات مهم ما این بود که به هیچ وجه این مذاکرات، تبادل نظر و رایزنی نباید بین سه تشکل محدود باقی بماند. جلسات مقدماتی برگزار شود، اما بعد از آنکه مشترکات سه تشکل فهرست شد، حتما باید سراغ سایر تشکل های اصولگرا هم برویم یا آنکه آنان سراغ ما آمدند با کمال میل استقبال کنیم که سیاست کلی مصوب جلسات سه جانبه اولیه این شد که ما به دنبال ائتلافی باشیم که در این ائتلاف همه اصولگرایان با همه سلایق حضور داشته باشند و به هیچ وجه این ائتلاف در محدوده سه تشکل خلاصه نشود. چون خود این موضوع یک نوع تفرق حاصل می کرد؛ یعنی اگر ما ائتلاف را تنها در محدوده سه تشکل محدود می کردیم، معنای آن این بود که به دیگر اصولگرایان اعتنایی نکردیم. ما اصلا از اینکه چنین اتهامی به سه تشکل وارد شود، پرهیز داشتیم و صادقانه و مجدانه دنبال این بودیم بعد از آنکه جلسات مقدماتی ما به یک نقطه مشترک رسید، آن وقت اگر برخی اصولگرایان سراغ ما نیامدند، ما به سراغ آنان برویم. بنابراین با سیاست یک فهرست، یک صدا در انتخابات سال۹۴ جلسات ما به نتیجه گیری این بحث ها پیش رفت و معتقد شدیم که نباید در دایره این سه تشکل محدود شویم. بنابراین در سال جاری برای ارتباط با بقیه اصولگرایان برنامه ریزی هایی کرده بودیم، اسامی برخی تشکل ها و شخصیت ها را تقریبا فهرست کرده بودیم. در جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری که موتلفه عضو آن است، در جلسه اعضای شورای مرکزی به همین نتایجی که در جلسات سه تشکل رسیده بودیم، رسیده شد. یعنی در جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری هم بر این موضوع اشتراک نظر وجود دارد که اصولگرایان با یک صدا و یک فهرست به میدان بیاید. هم در جلسات سه جانبه و هم در جلسات جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری حتی تا اینجا پیش رفتیم که باید دغدغه ما پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس باشد و حتما ائتلاف اصولگرایان را به نظرات حزبی ترجیح بدهیم و قرار شد مصلحت جمع اصولگرایان در مباحثات ما نسبت به نظرات گروه خاص ارجح باشد. بعضا به این نتیجه هم رسیدیم که ما بدون لحاظ کردن سهم حزبی، بدون لحاظ کردن گروه خاص و بدون لحاظ کردن ضلع یا سلیقه خاص، دایره را به تدریج ولی به سرعت وسعت بدهیم تا انشاءالله در آینده شاهد ائتلاف کامل اصولگرایان باشیم. *طی سال های گذشته ما شاهد بودیم که جامعتین محور وحدت اصولگرایان بودند. آیا در دوره کنونی با توجه به ائتلاف موتلفه با ایثارگران و پایداری سازوکار تغییر کرده است؟ باید توجه داشته باشیم محور روحانیتی که موتلفه، ایثارگران، پایداری و جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری و به نظرم اکثریت اصولگرایان در نظر دارند، تلاش کرده و پیشنهاد کنیم یا اگر مطرح شد، استقبال کنیم تا محور روحانیت به شکلی که خود روحانیت مصلحت می داند، شکل بگیرد. البته ما در هیچ موضوعی قصد تعیین تکلیف برای روحانیت نداشته ایم و مذاکراتی که در داخل جامعه مدرسین، جامعه روحانیت یا سایر شخصیت ها مانند آیت الله مصباح یزدی طی ماه های گذشته شکل گرفته در هر صورت اگر منجر به آن تشکیل محور روحانیت شود، قطعا ما این محور روحانیت را به شکلی که به صورت چتری روی اصولگرایان گسترده شود، کاملا قبول داریم. چگونگی آن را هم تعیین نمی کنیم. یعنی بزرگانی مانند رئیس جامعه مدرسین یا دبیرکل جامعه روحانیت مبارز یا مثل آیت الله مصباح یا سایر علمای بلاد، وقتی خودشان به یک نتیجه مشترک برسند، از همین الان می گوییم که این نتیجه مشترک هم مورد قبول ماست و هم مورد قبول ایثارگران است و هم مورد قبول جبهه پایداری است. بنابراین نظر ما این است که با محوریت روحانیت، شورای هماهنگی اصولگرایان طوری تشکیل شود که همه اصولگرایان در آن شورا نظراتشان قابل ملحوظ شدن باشد. * بحثی که مطرح است این است که موتلفه عملکرد مثبتی در گذشته حول موضوع وحدت داشت. ولی گروه های دیگری که الان با موتلفه ائتلاف کرده اند مانند پایداری کارنامه خوبی در این راستا ندارند. چگونه موتلفه حاضر شده با کسانی که همواره بر طبل اختلاف می کوبیدند و با تک روی باعث موفقیت رقیب شدند، وارد مذاکرات وحدت شود؟ آیا در مواضع موتلفه تغییری حاصل شده است؟ یک تفسیرهای سویی در این رابطه می شود که گویا موتلفه از مواضع خود دست برداشته و جذب پایداری شده است. یا برعکس پایداری از مواضع خود دست برداشته و جذب موتلفه شده است. اینها از آن تفسیرهای سویی است که مخالفان ائتلاف اصولگرایان به عنوان تحلیل ارائه می دهند. پایداری، پایداری است و موتلفه هم موتلفه است. ایثارگران هم همان ایثارگران است. اما چون ما شرایط انتخابات۹۴ را ویژه می بینیم به طور طبیعی ضمن حفظ اصول خود با بقیه تشکل ها و شخصیت های اصولگرا خودشان را ملزم به وحدت دیدند. به نظر من سایرین هم این الزام را درک خواهند کرد که ضمن حفظ اصول می توانیم مشترکات خود را افزایش داده و سلایق خود را به هم نزدیک کنیم. بنابراین استراتژی کلی حفظ اصول و نزدیک کردن سلایق است. بنابراین این حرف ها مانند جذب شدن موتلفه در پایداری و جذب شدن پایداری در موتلفه و… حرف های مخالفان ائتلاف اصولگرایان است. *این شبهه که همچنان مطرح است که آیا جبهه پایداری این دوره حاضر خواهد شد با سایر اصولگرایان لیست واحد ارائه کند؟ ما در مذاکرات مشترکی که داشتیم روحیات جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران را روحیات بسیار خوبی احساس کردیم و آنها هم چنین برداشتی از روحیات ما داشتند. ولی چون مخالفان ائتلاف اصولگرایان به دنبال بهانه تراشی هستند تا این ائتلاف ها صورت نگیرد، دائما موضوعات گذشته را مطرح می کنند. خود ما بهتر از دیگران از موضوعات گذشته مطلع هستیم و لازم نیست کسی با مطرح کردن موضوعات گذشته به ما هشدار بدهد. خودمان صاحب نظر هستیم. پایداری و جمعیت ایثارگران را صاحب نظر می دانیم. بنابراین یک تعدادی اصولگرای صاحب نظر با اطلاع کامل از آنچه در گذشته با آن مواجه بودند راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدند که اصول خود را حفظ کرده و سلایق خود را بهم نزدیک کنند. *برخی معتقدند با توجه به اینکه جبهه پایداری یک حزب نوتاسیس و فصلی محسوب می شود، این سه تشکیلات هم وزن نیستند که بتوانند سه ضلع یک ائتلاف را شکل بدهند؟ اصل این فرض که جبهه پایداری فصلی است را قبول ندارم. معتقدم این دو تشکیلات موازین و اصولی دارند که در خیلی از موارد با اصول موتلفه تشابه دارد. با توجه به آنکه در جاهایی که معمولا در یک ائتلاف اختلاف پیش می آید سلایق است، ما در ائتلاف سه گانه دارای مشترکات فراوانی هستیم. اکنون که متوجه هستیم سلایق موجب اختلاف می شود، بنابراین همه قبل کردیم که راجع به سلایق حتما کوتاه آمده و انعطاف نشان دهیم تا به مقصود نهایی که ضرورت کار اصولگرایان است، دست پیدا کنیم. از سوی دیگر خود ما هم درجه بندی نکردیم تا ببینیم که درجه کدام تشکیلات بالا تر و درجه کدام پایین تر است. اینها را مخالفان ائتلاف به این دلیل در رسانه های خود مطرح می کنند تا ما را به وزن کشی دچار کنند مطرح می کنند. انشاءالله با کمک خداوند متعال تمام تلاش خود را معطوف خواهیم کرد که اصولا به وزن کشی دچار نشویم. *حالا که ائتلاف سه گانه قصد گسترده کردن ائتلاف دارند، موعد برگزاری نشست های مشترک با سایر گروه های اصولگرا چه زمانی است؟ ماهی تعیین نشده است. اما همین الان در حال برگزاری نشست های خود هستیم. مذاکراتی با برخی شخصیت ها و تشکل های اصولگرا داشته ایم که البته شاید تمایل نداشته باشند این موضوع رسانه ای شود. *شما به نتیجه بخش بودن این وحدت خوش بین هستید؟ اگر ما همان استراتژی که معلوم کردیم، یعنی با یک فهرست و یک صدا و همچنین بدون سهم خواهی حزبی و گروهی مذاکرات را ادامه دهیم، پایبندی ما به همین شعارهای مورد اشاره طبیعتا می تواند امیدوارکننده باشد و امیدواری امروز من در این خصوص نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. منبع: همشهری ماه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.