اینکه عراقچی میگوید همه تحریم های اقتصادی لغو می شود بیشتر شبیه آرزوست تا یک سخن کارشناسانه

0 ۱۷۹

علیرضا زاکانی پنجشنبه شب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهارات مهمی را بیان کرد. وی با بیان اینکه امیدواریم تا پایان سال پانزدهم اجرای برجام به ظرفیت غنی سازی ۱۹۰هزار سو برسیم، اظهار داشت: به جوانان و دانشمندان و اراده مسئولان امیدوار و معتقدیم که اگر اراده و میدان عمل را برای دانشمندانمان فراهم کنیم حتماً این موضوع محقق می شود. به گزارش رجانیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دربند نهم و آخر دستورات مقام معظم رهبری مقررشده هیئتی قوی، آگاه و هوشمند در شورای عالی امنیت ملی انتخاب شود تا اجرای درست برجام و عملکرد طرف مقابل را به دقت رصد کند به نظر شما این هیئت باید چه شاخصه هایی داشته باشد و چطور رصد کند؟ گفت: این هیئت باید حاذق باشد تا دشمن امید نداشته باشد و همچنین باید دشمن را به دشمنی بشناسد همان گونه که اوباما ما را به دشمنی می شناسد. رئیس کمیسیون ویژه برجام با تأکید بر اینکه این هیئت باید دشمنی آمریکا را باور داشته باشد، افزود: این تیم باید با مسائل به صورت کارشناسی و حقوقی برخورد و نسبت به جوانب و ریزه کاری برجام و اسناد پیوست آن آگاهی پیدا و نظارت دقیق کند که در مقابل اجرای تعهدات ما آنها نیز تعهدات خود را بر اساس برجام اجرا کنند. زاکانی ادامه داد: این هیئت باید دقت کند نتیجه مواجهه کارشناسی، نقشه راه و احقاق حقوق طبیعی ملت ایران را در برداشته باشد زیرا آنها به هیچ وجه راضی نمی شوند که ما از حداقل حقوق خود برخوردار شویم. وی افزود: شروع برخی از کارهایی که رهبر معظم انقلاب مجوز آن را صادر کرده اند منوط به این است که آمریکا و اتحادیه اروپا در لغو تحریم ها اقدامات عملی را انجام دهند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه دستورات مقام معظم رهبری فصل الخطاب است وظیفه حامیان و منتقدان برجام چیست؟ گفت: همه چه کسانی که منتقد و چه کسانی که تأییدکننده برجام هستند باید به دولت کمک کنند تا برجام را مطابق با ۲۸ ویژگی ذکر شده و با توجه به فصل الخطاب مقام معظم رهبری، اجرا کند و دست از تغییرها و توجیهات شخصی بردارند. زاکانی افزود: اگر این ۲۸ ویژگی که ۹ تای آن مربوط به مجلس شورای اسلامی و ده تای آن مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و ۹ تای آن را هم رهبر معظم انقلاب فرمودند محقق شدنی نبود دولت باید به صراحت اعلام کند که طرف مذاکره کننده به ویژه آمریکا در پی بهانه جویی است. وی در ادامه تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت باید دست به دست هم دهند و این کار را مبتنی بر شروط در جهت اجرا پیگیری کنند و در مسیر اجرا هم نظارت منصفانه داشته باشند. رئیس کمیسیون ویژه برجام با بیان اینکه برجام موضوع ملی است و نباید به آن سیاسی و انتخاباتی نگاه کرد، افزود: از همه چه تأییدکنندگان و چه منتقدان برجام خواهش می کنم که این موضوع ملی را فراتر از موضوع انتخابات در نظر بگیرند و در جهت منافع و رفع مشکلات مردم جدیت تمام داشته باشند، راه حل مشکل، دست به دست هم دادن و رعایت اقتصاد مقاومتی است. زاکانی با بیان اینکه آمریکا از قبل، برجام را نقض کرده است و لازم نیست امروز این نقض را داشته باشد، گقت: درخواست من این است که با مردم خودمان طوری صحبت نکنیم که محل ابهام داشته باشد. وی گفت: رئیس جمهور در بند ۴ نامه خود درباره تحریم ها اظهارات خیلی قطعی کرد در حالی که یکی از اشکالات این است که ما یک امری را قطعی گرفتیم و نسبت به آینده هیچ تمهیدی را نمی خواهیم داشته باشیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه در نامه مقام معظم رهبری ذکر شده است ناظر بر ۲۰ ملاحظه ای است که شورای عالی امنیت ملی به عنوان قیود خود ذکر کرده و همچنین ناظر به ۹ بند مصوب مجلس شورای اسلامی است. زاکانی گفت: بنابراین مقام معظم رهبری کلمه به کلمه دقت داشتند و در همین نامه ابهامات و نقایص ساختاری برجام را مطرح کردند. وی افزود: لذا ما حق نداریم اکنون که این بیانات فصل الخطاب آمده و موارد نقاط قوت و ضعف مشخص شده است مطالب را شفاف نکنیم و از نقاط قوت تشکر کنیم و نقاط ضعف را هم حکایت از شیطنت طرف مقابل بدانیم. رئیس کمیسیون ویژه برجام گفت: در نکاتی که مقام معظم رهبری به دقت بیان کردند اگر توجه شود برای آینده راهگشاست و اگر توجه نشود یعنی حرف های گذشته را می خواهیم تکرار کنیم که بزرگ ترین جفا در حق سخنان گوهربار مقام معظم رهبری و ملت رشید است که این گونه هدایت گری صورت گفته است. وی افزود: لذا حتماً باید در این خصوص دولت و مجلس شورای اسلامی دست به دست هم بدهند و در مسیر اجرا دقت کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کتبی اتحادیه اروپا و رئیس جمهور آمریکا درباره لغو تحریم ها که رئیس جمهور کشورمان در نامه خود به آن اشاره کرد لغو دستورات اجرایی است یعنی چیزی نیست که درباره همه تحریم ها و ناظر به زیرساخت ها باشد و تضمینی هم وجود ندارد. زاکانی درباره موضوع جلوگیری از نقض برجام نیز گفت: آمریکا از قبل برجام را نقض کرده است و لازم نیست امروز این نقض را داشته باشد. وی افزود: چون بر اساس متن برجام حتماً دولت های طرف مذاکره هم در حوزه گفتاری و هم تصمیم گیری و هم انتقال مفاهیم و بیان مختلف به جامعه جهانی باید محتوای برجام را رعایت کنند و حق ندارند تهدید کنند. رئیس کمیسیون وی  ژه برجام در مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا از روزی که برجام نهایی شد تهدیدات خود را آغاز کرد بنابراین برجام را نقض کرد و اکنون موضوع باقی ماندن ساختار تحریم ها رویکرد دیگری است. زاکانی ادامه داد: بنابراین اکنون تاکید مقام معظم رهبری این است که ما همه این کارهایی که می کنیم برای رفع تحریم هاست اما آنها می خواهند ساختار تحریم ها را حفظ کنند و اکنون نیز ساختارها حفظ شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در ۱۵ سال آینده به ظرفیت غنی سازی ۱۹۰ هزار سو می رسیم یا خیر؟ گفت: ما در برجام ۵ سند داریم که دو سند آن را در کمیسیون دیده ایم اما سه سند دیده نشده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: سند نخست، خود برجام است و سند دوم قطعنامه است اما سه سند را خود کمیسیون نیز ندیده است. زاکانی گفت: سند نخست یک متن با مقدمه به همراه ۵ ضمیمه دارد و سند دوم قطعنامه است که ضمیمه اول قطعنامه خود برجام و اسناد ضمیمه و ضمیمه b نیز درباره مسائل موشکی است که دولت در این خصوص اعلام رسمی کرده است که ما این ضمیمه را قبول نداریم. وی افزود: این موضوع هر چند که نقض برجام است و برای ما تبعات دارد اما به علت حفظ امنیت ملی، دولت حاضر به پذیرش این تبعات هست. رئیس کمیسیون ویژه برجام، گفت: سند سوم، برنامه غنی سازی درازمدت ماست که این سند دیده و تدوین نشده است اما در حال تدوین است. زاکانی افزود: سند چهارم نیز حل مسائل میان ایران و آژانس است که این را در کمیسیون توضیح دادند. وی ادامه داد: سند پنجم نیز در مورد شیب منحی و یا شیب توسعه هسته ای کشور ماست. زاکانی گفت: سازمان انرژی اتمی در این خصوص سندی به ما نداد و توضیحاتش نیز کامل نبود و در واقع اطلاعات شفاهی که در کمیسیون به ما دادند نادرست بود اما آقای صالحی در اطلاعات کتبی اعلام کرد و توضیح داد در ۱۵ سال به ظرفیت غنی سازی ۱۹۰ هزار سو می رسیم. رئیس کمیسیون وی  ژه برجام در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه خیلی از مسئولان، اطلاعات درستی درباره اسناد برجام ندارند. زاکانی درباره این اظهارات آقای عراقچی مبنی بر اینکه بر اساس متن برجام همه تحریم های اقتصادی لغو و تحریم های کنگره آمریکا متوقف می شوند، افزود: این اظهارات شاید بیشتر شبیه آرزوست تا یک برخورد کارشناسانه. وی افزود: ما باید موضوع را کارشناسی و حقوقی بررسی کنیم و با این اقدام مانع از برخورد سیاسی احساسی و هیجانی شویم. زاکانی ادامه داد: ما حق نداریم مطالبی را بیان کنیم که خلاف آن چیزی باشد که در سند برجام آمده است و یا برای آیندگان تصمیمی بگیریم که مبنای نادرستی داشته باشد. وی گفت: فصل الخطابی که امروز مقام معظم رهبری فرمودند باید نقطه پایانی در همه گمانه زنی ها و یا بر همه خوش باوری ها و بدبینی های افراطی باشد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: سند برجام ۲۰۰ سال تجربه غرب را در حوزه حقوقی پشت سر خود دارد و سند تو در تو و خیلی لایه به لایه تنظیم شده است. زاکانی ادامه داد: لذا در ابتدا که با آن مواجه می شویم همین برداشت ها وجود دارد که تحریم ها برداشته می شود اما با دقت در ترتیبات و متن این تحریم ها مشخص می شود که این تحریم ها چند دسته اند. زاکانی گفت: یعنی یک دسته تحریم نداریم و اگر کارشناسانه صحبت شود برداشتن تحریم ها یک آرزوست و عملی نخواهد بود اما اگر احساسی صحبت کنیم می گوییم همه تحریم ها برداشته می شود. وی افزود: یک سری از تحریم ها، تحریم های شورای امنیت است یکسری نیز تحریم های آمریکاست که تحریم های اولیه و ثانویه دارد. رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکسری از تحریم های آمریکا نیز دستورات خود رئیس جمهور است و یکسری از آنها تحریم های ایالات متحده آمریکا و یا تحریم های کنگره است. زاکانی گفت: ضمن اینکه اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی را جداگانه علیه ایران وضع کرده است. وی افزود: وقتی می گوییم تحریم ها لغو می شوند باید ساختارش نیز برچیده شود بنابراین ۶ قطعنامه ای که شورای امنیت صادر کرد و ما به ازای آن تحریم شدیم این عناوین لغو شدند اما وقتی به ماده ۱۲ قطعنامه مراجعه می شود به عنوان یک عامل فشار و پتانسیل بالقوه تحریم ها را حفظ کرده است و لذا لغو نمی شوند و دائم آماده بازگشت است. زاکانی ادامه داد: دستورات رئیس جمهور آمریکا درباره تحریم ها حذف می شوند اما تحریم های ایالات متحده که ۱۵ ایالت را شامل می شود و اعلام کرده اند که از این توافق تمکین نخواهند کرد پابرجاست و رئیس جمهور آمریکا در این خصوص به وظیفه خود عمل نکرده است. وی گفت: البته درباره کنگره آمریکا، رئیس جمهور این کشور نمی تواند دستور توقف بدهد که این را در سند نیز پذیرفته ایم. این نماینده مجلس ادامه داد: درباره تحریم های اروپا نیز کاری انجام نداده اند در حالی که اروپا می توانست این کار را انجام دهد اما خیلی سخت گیرانه تر از آمریکا عمل کرد. زاکانی افزود: در روز اجرای دستورات نیز بخشی از آئین نامه های اجرایی لغو می شوند و بخشی از قوانین و اجرائیات نیز به انتها موکول می شود. وی گفت: لذا باید گفت به هیچ وجه فرمایشات مقام معظم رهبری در این باره تا امروز عملی نشده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.