آقای روحانی این چراغ قرمز است، نه زرد چشمک زن!

0 ۱۶۰

بعد از اعلام «الزامات ۹گانه رهبر معظم انقلاب در اجرای برجام» که طی نامه ای به رئیس جمهور محترم کشورمان ابلاغ شده بود، انتظار آن بود – و بایسته تر هم به نظر می رسید- که ماجرا تمام شده تلقی شود و همگان چشم به راه اجرای برجام با تکیه بر «باید»ها و «نباید»های اعلام شده باشند. آنچه در این میان دور از انتظار نبود، دبه و اعتراض طرف های مقابل بود که حضرت آقا با نگاهی تیزبین و برخاسته از کارشناسی دقیق خود، راه سوءاستفاده آنان در مراحل اجرایی برجام را بسته بودند. اما نامه رئیس جمهور محترم که در قالب «لبیک» به الزامات ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب نوشته شده بود، انتظار یاد شده را با برخی از خدشه ها روبرو کرد و به این نگرانی احتمالی دامن زد که ایشان الزامات یاد شده را آنگونه که باید دریافت نکرده اند. که یادداشت پیش روی فقط به چند نمونه از آن میان اشاره ای گذرا خواهد داشت، با این توضیح که چنانچه رئیس جمهور محترم موارد یاد شده را قابل تأمل می دانند از اصلاح و رفع ابهاماتی که در پی خواهد آمد دریغ نفرمایند. و اما، قبل از همه اشاره به این نکته ضروری است که نامه اخیر رهبر معظم انقلاب اگرچه خطاب به رئیس جمهور محترم نوشته و تحت عنوان الزامات ضروری در اجرای برجام ابلاغ شده است ولی متن آن نشان می دهد دامنه ای بسیار فراتر از برجام دارد و یکی از اساسی ترین اسناد ماندگار انقلاب اسلامی است که «نقشه راه» در دنیای پرالتهاب کنونی، نام شایسته آن است. ۱- آقای رئیس جمهور اگرچه در بخشی از نامه خود خطاب به رهبر معظم انقلاب آورده است که «دولت جمهوری اسلامی ایران با رعایت ملاحظات و الزامات حضرت مستطاب عالی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای کامل و با حسن نیت برجام اقدام خواهد نمود» ولی متاسفانه در متن نامه ایشان، نشانه قابل توجهی از رعایت الزامات یاد شده، دیده نمی شود، بلکه در مواردی نه چندان اندک، بر اجرای متن بی کم و کاست برجام نیز تاکید شده است! و حال آن که قرار بود – و انتظار می رفت – در نامه جناب روحانی بر اراده جدی دولت محترم برای مقابله با «موارد متعدد نقاط ابهام و ضعف ساختاری» برجام که در ابلاغیه ۹گانه رهبر معظم انقلاب آمده است، تاکید شود و… ۲- در ابتدای نامه آقای دکتر روحانی آمده است «نامه تاریخی ۱۳۹۴/۷/۲۹ حضرتعالی در تائید مصوبه جلسه ۶۳۴ شورای عالی امنیت ملی، موجب خشنودی ملت بزرگ ایران و دلگرمی خادمان مردم در دولت گردید.» که این نگاه، آنجا که سخن از «خشنودی ملت بزرگ ایران» در میان است، قابل تقدیر و نشانه قدرشناسی است اما، آنچه «خشنودی ملت بزرگ ایران» را در پی داشت – و دارد – تائید مصوبه ۶۳۴ شورای عالی امنیت ملی نبود، بلکه درایت و هوشمندی مثال زدنی رهبر معظم انقلاب در کشف نقاط ابهام و ضعف های ساختاری برجام و ابلاغ الزامات ۹گانه برای پیشگیری از «خسارت های بزرگ آن در حال و آینده کشور» بود، و اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اطمینان از اجرای بی خسارت برجام کافی بود، دیگر نیازی به ابلاغ الزامات و شرایط ۹گانه نبود! خلاصه کردن نامه تاریخی و تاریخ ساز رهبر معظم انقلاب به تائید مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این تردید- که ان شاءالله بی مورد باشد- را پیش می آورد که مبادا قرار است دولت محترم مصوبه یاد شده را «اصل» و ابلاغیه ۹گانه را فرع بر آن تلقی کند؟! ضمن آن که تلاش اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی به جای خود درخور تقدیر است. ۳- در نامه تاریخی رهبر معظم انقلاب با اشاره به این واقعیت که «پذیرش مذاکرات از سوی ایران، اساسا با هدف لغو تحریم های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است» تاکید شده بود که رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا باید لغو تحریم ها را به صورت کتبی اعلام کنند. و آقای دکتر روحانی در نامه خود آورده است که «رئیس جمهور آمریکا و شورای وزیران اتحادیه اروپا به صورت کتبی و رسمی، برچیده شدن تمامی تحریم های اقتصادی و مالی ظالمانه و غیرقانونی را درچارچوب تعهداتشان در برجام اعلام نموده و آن را به عنوان سند قانونی در روزنامه های رسمی خود منتشر کرده اند»! دراین خصوص گفتنی است که رئیس جمهور آمریکا بیانیه ای صادر کرده و این بیانیه در روزنامه رسمی آمریکا نیز به ثبت رسیده است ولی در این بیانیه نه فقط هیچ تضمینی مبنی بر «لغو» تحریم ها دیده نمی شود، بلکه؛ الف: در بیانیه اوباما به جای دستور اجرای برجام، آمده است «به وزارت خارجه اعلام می کنم که بعد از راستی آزمایی آژانس و تائید آن از سوی وزارت خارجه، برای کاهش – و نه لغو – برخی از تحریم ها کسب آمادگی کنید! ب: به جای «لغو» از واژه کاهش – RELIEF- برای برخی از تحریم ها استفاده شده است! ج: شرایط «کاهش تحریم ها»! در بیانیه اوباما، از شرایط «کف برجام» نیز پائین تر است. در برجام لغو – یا به تعبیر اوباما، کاهش! – تحریم ها، مشروط به تائید انجام تعهدات ایران از سوی آژانس ذکر شده است ولی رئیس جمهور آمریکا در بیانیه خود علاوه بر تائید آژانس، تائید وزارت خارجه آمریکا را هم اضافه کرده است. د: در برجام تاکید شده بود که بند D3 از قانون موسوم به NDAA که مربوط به تحریم فروش نفت است، لغو خواهد شد ولی در بیانیه ای که وزارت خارجه آمریکا در ادامه بیانیه اوباما صادر کرده است، این بخش حذف شده است!… یعنی یک گام زیر کف برجام و حتی نادیده گرفتن متن تصویب شده آن! هـ : در متن برجام – صفحه ۵۴ – تاکید شده بود که اجرای بند ۱۰۴ از «قانون جامع تحریم های ایران – CISADA – که مربوط به تحریم شخصیت های حقوقی و حقیقی (برخی افراد و شرکت ها نظیر شرکت نفت) است در جریان اجرای برجام متوقف خواهد شد. ولی در بیانیه وزارت خارجه آمریکا این بند نیز حذف شده است! یعنی در این مورد نیز دولت آمریکا از آنچه در برجام آمده است – یعنی کف برجام – هم پائین تر رفته است. و: در بیانیه اوباما، آنجا که مربوط به تحریم های کنگره است، نه فقط از لغو این تحریم ها سخنی به میان نیامده است، بلکه صرفا به واژه اغماض و توقف – WAIVE – برخی از آن تحریم ها برای مدت ۱۲۰ یا ۱۸۰ روز اشاره شده است. و نمونه های دیگری از این دست که پرداختن به آنها فرصت دیگری می طلبد و بیرون از محدوده این یادداشت محدود است. اکنون باید از رئیس جمهور محترم پرسید؛ آیا منظور حضرتعالی از تعهد کتبی آمریکا که نوشته اید «در روزنامه های رسمی این کشور منتشر شده است»! همین بیانیه رئیس جمهور و وزیرخارجه آمریکاست؟! این بیانیه ها که حتی از تعهدات آمریکا در متن برجام هم چند پله پائین تر است! و بدیهی است که نمی توان از آن با عنوان تعهد کتبی و ثبت شده رئیس جمهور آمریکا یاد کرد! ۴- البته شماری از دولتمردان محترم و رسانه ها و افراد نزدیک به دولت بر «فصل الخطاب» بودن الزامات ۹گانه رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند که نگاه درخور تقدیری است اما، متأسفانه در برخی از اظهارنظرها، منظور از «فصل الخطاب» را «تائید کامل برجام» و پایان ماجرا دانسته اند و حال آن که ماجرا تازه آغاز شده و در ادامه، به قول حضرت آقا نیازمند مراقبت دقیق و لحظه به لحظه بر اجرای آن با رعایت کامل الزامات اعلام شده است. به بیان دیگر آنچه فصل الخطاب است، الزامات ۹گانه است و نه متن بدون تغییر برجام. ۵- در نامه رئیس جمهور محترم به مواردی نظیر، لغو ۶ قطعنامه الزام آور شورای امنیت! فروپاشی سامانه تحریم ها! آمادگی فضای روانی جهانی برای تعامل اقتصادی با ایران! تائید غنی سازی یک کشور غیرعضو دائم شورای امنیت برای اولین بار! و… نیز اشاره شده است که متاسفانه صحت این ادعاها جای تأمل و درنگ فراوان دارد که فعلا می گذاریم و می گذریم. ۶- و اما، در خاتمه این وجیزه باید گفت؛ در نامه رئیس جمهور محترم نه فقط نشانه چندانی از اراده جدی دولت برای پی گیری الزامات ۹گانه اعلام شده دیده نمی شود، بلکه متأسفانه این نامه – احتمالا بی آن که ایشان خواسته و یا توجه داشته باشند – تاکید بر متن کنونی برجام و نادیده گرفتن «نقاط ابهام و ضعف های ساختاری» آن نیز هست و در یک کلمه – با تأسف و عرض پوزش – می تواند برای حریف حامل این پیام باشد که الزامات ۹گانه اعلام شده، «چراغ قرمز» نیست که قابل عبور نباشد، بلکه «چراغ زرد چشمک زن»! است که آمریکا می تواند با رعایت احتیاط از آن عبور کند!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.