نامه کمیسیون برجام به وزارت خارجه برای ارائه جزئیات مذاکرات مسقط و آلماتی

0 ۱۶۷

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در پی جلسه ای که ما با آقای صالحی داشتیم ایشان اظهار کردند که یک سند محرمانه ای بین ایران و آژانس برای همکاری مبادله شده است. وی افزود: ایشان همانجا قول دادند که این سند را در اختیار کمیسیون قرار دهند ولی از آنجایی که این سند هنوز به دست ما نرسیده لذا کمیسیون رسماً درخواست کرده است این سند را در اختیار نمایندگان قرار دهند و به صورت مکتوب آن را به وزاتخانه ارسال کرده است. سخنگوی کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی به مذاکرات آلماتی و مسقط نیز اشاره کرد و گفت: از سویی دیگر چون در بحث مذاکرات مسقط و آلماتی نیز حرف و حدیث هایی شنیده می شود لذا ما درخواست کردیم که اگر در این زمینه سندهایی وجود دارد که در روند مذاکرات آن چه پیشنهادهایی داده و شنیده شده این اسناد را هم در اختیار کمیسیون قرار دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.