عده ای می گویند دلواپس آخرت مردم نباشید و این یعنی تنزل فرهنگی

0 ۱۳۵

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در دیدار با جمعی از بسیجیان مازندران و جمعی از بانوان شهر کوهسار اظهار داشت: در یک نوع ادبیات رایج در دنیا، کشور ها به دو دسته توسعه یافته و در حال توسعه ( غیر پیشرفته ) دسته بندی می شوند؛ هر چند چنین ادبیاتی فی نفسه، مشکلی ندارد، اما غالبا برداشتی که از چنین ادبیاتی می شود، این است که تمام هم و غم انسان، باید در این زمینه باشد و بر اساس این نگاه، جزء کشورهایی مانند آمریکا بودن که کشوری توسعه یافته است، افتخار به شمار می رود. علامه محمد تقی مصباح یزدی با اشاره به این که کوچک ترین مناقشه ای در خصوص چنین ادبیاتی، سبب می شود تا عده ای موضع بگیرند و آن را مخالفت با توسعه قلمداد کنند، اظهار داشت: ما به عنوان مسلمانی که فرهنگ قرآن را پذیرفته ایم، باید ببینیم، آیا قرآن کریم نیز چنین ادبیاتی راتأیید می کند یا خیر؟ این مفسر قرآن کریم با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، به برخی از دسته بندی های موجود در قرآن کریم اشاره کرد و افزود: در یک دسته بندی، برخی انسان ها، اهل نور و برخی اهل ظلمت معرفی شده اند. هر چند این ادبیات در قرآن کریم، رایج است، اما در ادبیات سیاسی و اجتماعی جامعه ما رایج نیست و مثلا کسی در نطق انتخاباتی اش از نور و ظلمت سخن نمی گوید. وی با اشاره به این که نوعی از ادبیات قرآن نیز با ادبیات سیاسی و اجتماعی ما مشترک است، ادامه داد: سعادت و شقاوت، تقسیم بندی دیگری است که قرآن کریم، مطرح کرده است؛ البته مراد قرآن از سعادت و شقاوت یا خوشبختی و بدبختی با آن چه که در ادبیات رایج جامعه وجود دارد، در معنی تفاوت دارد. مصداق خوشبخت در قرآن، رسیدن به قرب الهی و بهشت و مصداق بدبخت، کسی است که به عذاب الهی گرفتار می شود؛ اما مصداق خوشبختی در ادبیات رایج اجتماعی، کسی است که مثلا دچار نقص و بیماری نبوده و در رفاه مادی به سر می برد و مصداق بدبخت کسی است که چنین نباشد. این استاد اخلاق حوزه علمیه با اشاره به دسته بندی دیگر انسان ها در قرآن، ادامه داد: عده ای از مردم، دنیا طلب هستند که سرانجام آن ها، رسوایی، خجالت و جهنم خواهد بود و عده ای دیگر نیز آخرت طلب هستند؛ آن ها ایمان دارند و سعی خود را انجام خواهد داد که طبق آیات، خداوند از چنین افرادی، شکرگزاری خواهد کرد. وی با اشاره به این که خداوند متعال عده ای از انسان ها را از چهارپایان نیز بدتر دانسته است، اظهار داشت: در یک تقسیم بندی، خداوند، عده ای را بدترین جنبندگان و عده ای را اولیای خود بیان کرده است. گروه اول را رها می کند تا چند روزی در این دنیا بچرند و بهره مند شوند و بر گروه دوم، درود و مغفرت می فرستد. عضو خبرگان رهبری با بیان این که ما به این قرآن اعتقاد داریم و ادعا داریم که حاضریم جان خود را در راه زنده ماندن این کتاب آسمانی تقدیم کنیم، ادامه داد: پس حداقل باید سعی کنیم که تفکر و ادبیاتمان نیز قرآنی باشد؛ در قرآن کریم، ادبیات توسعه یافته و در حال توسعه وجود ندارد، بلکه چنین ادبیات و دسته بندی هایی که ذکر شد، وجود دارد. حداقل بینیدیشیم که ما در کدام یک از دسته بندی های قرآن قرار داریم؛ در گروه نور هستیم یا ظلمات؟ در گروه سعادت هستیم یا شقاوت؟ دنیا طلب یا آخرت طلب؟ اولیای الهی یا بدترین جنبندگان؟ وی با اشاره به آیه ای از قرآن خاطر نشان کرد: البته جزء گروه نور بودن، سعادتمند شدن و آخرت طلب بودن، دشواری ها و سختی های بسیاری هم دارد، اما اگر بخواهیم در گروه مطلوب در دسته بندی ها، جای بگیریم باید روی هوی و هوس ها، پا گذاشته و سختی ها را تحمل کنیم. عضو خبرگان رهبری با اشاره به آیه قرآن کریم، ادامه داد: اگر کسی، از اولیای خدا شد، هرگز نمی ترسد. نمونه بارز آن امام خمینی (ره) است که خودش فرمود « به خدا قسم در زندگی، از هیچ چیزی نترسیده ام»؛ این مسئله وقتی محقق می شود که انسان به قدرت نامتناهی متصل شود و امام (ره) این اعتقاد را داشت. وی ادامه داد: ما باید با خود بیندیشیم آیا دائم به فکر نور و آخرت و سعادت هستیم یا به فکر شکم و رفاه خودمان؟ آیا جزء کشور های پیشرفته شدن را بیشتر دوست داریم یا جزء یاران ابی عبدالله (ع) شدن را افتخار می دانیم؟ البته طبیعی است که اگر قابل جمع شد، بهتر است. آیت الله مصباح یزدی با اشاره به سرگذشت اصحاب صفّه گفت: این عده که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودند و از اصحاب پیامبر (ص) به شمار می رفتند، به شدت در فقر قرار داشتند و در مسجد النبی زندگی می کردند؛ در واقع از دست مشرکان مکه، خانه و کاشانه را رها کرده و به مدینه آمدند؛ باید با خود بیندیشیم آیا واقعا این روش را برای خدا، می توانیم تحمل کنیم و یا با خود می گوییم باید با بت پرستان تعامل سازنده می کردند تا به این گرفتاری ها و سختی ها مبتلا نشوند؟ آیت الله مصباح یزدی با اشاره به این که این اسلام با تحمل سختی ها و رنج های بسیار به دست ما رسیده است، ادامه داد: آیا تحمل این رنج ها برای رسیدن به توسعه و برداشتن تحریم ها بود؟ و آیا آن ها، تعامل سازنده را بلد نبودند؟ آیا ما هم حاضریم سختی ها را به خاطر اسلام تحمل کنیم یا تعامل سازنده را شیوه ای بهتر می پنداریم؟ وی با بیان این که همه سختی ها و بلاهای الهی برای امتحان است تا افراد آزموده شده و رشد کنند، ادامه داد: ادبیات قرآن این گونه است و دائما سعادت و شقاوت، شیطان و خدا، و حق و باطل را مطرح می کند و نه ادبیاتی که امروز، در مسائل سیاسی و اجتماعی رواج دارد. حتی خداوند متعال به پیامبر (ص) می فرماید که چشمان خود را به آن چه عده ای از آن بهره می برند ( ازواج و اولاد و زینت ها ) مدوز، چرا که آن ها آزمایش الهی هستند. استاد اخلاق حوزه علمیه قم با بیان این که بر اساس ادبیات قرآن کریم، همه ما بر سر یک دو راهی هستیم که یکی به عرش و بهشت ختم می شود و یکی سقوط بوده و به جهنم ختم می شود، ادامه داد: مهم ترین عاملی که سبب شده است تا خداوند متعال، برخی از انسان ها را از چهارپایان پست تر بداند، این است که آن ها کسانی هستند که با عقل و قلب خود، حق را درک نمی کنند و نمی شنوند و تنها به دنبال هوی و هوس بوده و تحت تأثیر غرائز هستند. لذا باید دائما به این مسئله توجه داشته باشیم که چرا آمده ایم؟ به کجا آمده ایم و به کجا می رویم؟ عضو خبرگان رهبری با اشاره به این که در مسائل سیاسی و اجتماعی، چنین طرز فکرهایی اثر دارد، ادامه داد: برخی می گویند یکی از کمبودهایی که کشور ما دارد، نداشتن حزب قوی است! حال به فرض که دو حزب قوی در کشور وجود داشت؛ آیا غیر از این است که برای پیروزی حزب، باید کاری می کردیم که مردم خوششان بیاید و رأی بدهند؟ آیا هیچ وقت از لزوم رضای الهی و امام زمان (عج) سخن می گفتیم؟ وی با اشاره به شعارهای انتخاباتی اظهار داشت: در حال حاضر نیز کاندیداها برای این که رأی بیاورند، ارزش های انقلاب و اسلام و راه امام (ره) و شهدا را شعار خود قرار نمی دهند، بلکه اموری مانند آشتی با جهان، رفع تحریم ها و امثال آن را به عنوان شعار قرار می دهند تا بتوانند رأی مردم را جذب کنند. در واقع شعار های انتخاباتی ما، همان شعارهای انتخاباتی است که در آمریکا نیز توسط حزب جمهوری خواه و دموکرات ها مطرح می شود؛ و دلیلش، کم رنگ شدن فرهنگ قرآنی در جامعه است. این استاد فلسفه حوزه علمیه، با اشاره به این که امروز، عده ای که به فکر توسعه هستند، می گویند دلواپس آخرت مردم نباشید، ادامه داد: فرهنگ جامعه ما در حال تنزل و رسیدن به همان نقطه ای است که در دوران طاغوت بود. رشد فرهنگ نیز جز با رجوع به قرآن محقق نمی شود؛ البته صرف خواندن قرآن، کافی نیست، بلکه باید فرهنگ آن را در جامعه پیاده کرد. عضو خبرگان رهبری ادامه داد: باید به خاطر داشته باشیم که صد ها هزار نفر جان پاک خود را فدا کردند تا فرهنگ قرآنی در جامعه پیاده شود و مبادا کاری کنیم که خون آن ها را پایمال کنیم. وی در پایان با جمع بندی سخنان خویش تأکید کرد: وظیفه اول ما شناخت دین و استفاده از عقل است که ببینیم از کجا آمده و به کجا می رویم و برای رسیدن به سعادت باید چه کنیم و در ادامه نیز بر اساس آن، عمل کنیم. گفتنی است این دیدار با جمعی از بسیجیان مازندران و جمعی از بانوان شهر کوهسار، شنبه هفتم شهریور ماه سال جاری در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.