در «برجام» حتی از حقوق تصریح شده در توافق ژنو هم عقب نشینی شده است

0 ۱۳۳

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح نشست امروز این کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: جلسه هفتم کمیسیون ویژه برجام به ریاست زاکانی و شرکت تمامی اعضا تشکیل شد. میهمانان جلسه امروز آقایان جلیلی (دبیرسابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاکره کننده قبلی)، عباسی (رئیس سابق سازمان انرژی اتمی) و باقری (معاون سابق شورای عالی امنیت ملی) بودند. پیرو جلسه قبلی که تاریخچه مذاکرات از نگاه جلیلی و همکارانش بررسی شد در جلسه امروز محتوای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ از نظر جلیلی و همکارانش مورد بررسی قرار گرفت. *شاخصه قضاوت ما تحریم بیشتر در مقابل محدویت کمتر بود وی افزود: جلیلی در ابتدای اظهارات خود گفت که در روند مذاکرات شاخصه قضاوت و ارزیابی ما در برجام بر این اساس است که هر چه محدودیت ها کمتر شود تحریم ها بیشتر لغو شود. قطعنامه های شورای امنیت بیشتر لغو شود، محدودیت های تحقیق و توسعه کمتر شود. از ذیل ماده ۴۱ خارج شویم، بازرسی های مان کمتر شود. نشاندهنده آن است که ما گامی به جلو برداشته ایم. آورده های ما چه بود تعداد سانتریفیوژها، راه اندازی فردو، پیشرفت ۷۶ درصدی آب سنگین اراک، تبدیل رآکتور تهران به تولید، ۴۵۰ کیلو مواد با غنای ۲۰ درصد، تکمیل و بهره برداری از نیروگاه بوشهر، ۱۰۰ تن آب سنگین، تبدیل قرص های سوخت به میله های سوخت از جمله آورده ها و سرمایه های هسته ای ما بود و ما در چنین شرایطی پرونده را تحویل دادیم. سخنگوی کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: جلیلی در ادامه عنوان کرد که از سوی دیگر داشته های راهبردی داشتیم که عبارت بودند از بی اعتبار کردن به کارگیری گزینه های ناامید سازی دشمن از تحریم ها، شکل گیری اقتصاد مقاومتی، ناامید سازی دشمن از فتنه ۸۸، ثبات جایگاه منطقه ای ایران از جمله آورده های ما در این دوران بود و در چنین شرایطی پرونده را تحویل دادیم. آورده های سیاسی ما در زمان تحویل پرونده این بود که پذیرش حق هسته ای ایران مقابل NPT، وادار سازی طرف مقابل مبنی بر کنار گذاشتن چنین شرط هایی در مذاکرات، عدم استثنا شدن فعالیت هسته ای ایران، پذیرش مؤلفه های توافق خوب از طرف مقابل، حمایت اتفاق کشورهای عدم تعهد، از حق هسته ای ایران، وادار کردن طرف مقابل به ویژه آمریکایی ها مبنی بر غنی سازی ایران صورت گرفته بود. *جایگزینی کلمه «اجازه» به جای « حق» ایران از سوی آمریکا نقوی حسینی گفت: جلیلی معتقد است برای بررسی دقیق باید برجام، قطعنامه ۲۲۳۱، متن کامل برنامه بلندمدت، پیوست نقشه راه همکاری با آژانس باید مورد بررسی قرار گرفته شود. وی همچنین گفت که مطابق بررسی که ما داشتیم جمهوری اسلامی از حدود ۱۰۰ حق مسلم خود در برجام و اسناد زمینه صرف نظر کرده است. مبنای نادرستی در برجام پذیرفته شده که قابل قبول نیست. از جمله استثنا شدن ایران، جایگزین شدن «اجازه» به جای «حق» ایران که در NPTتصریح شده است و پذیرش معیارهای غیرمتعارف و سرانجام اینکه در برجام حتی از حقوق تصریح شده در توافق ژنو هم عقب نشینی می شود. *استثنا شدن ایران، موضع اولیه غرب وی خاطرنشان کرد: جلیلی در ادامه وارد متن برجام شد و اولین موضوعی که به آن اشاره داشت استثنا شدن ایران بود.«استثنا شدن» ایران برخلاف خط قرمز جمهوری اسلامی هم در برجام و هم در قطعنامه آمده است و صراحت دارد یعنی پذیرفتیم که حقوق کمتری در حوزه هسته ای داشته باشیم. ضابطه های بازرسی غیرمتعارف را به صورت استثنا پذیرفته ایم. ضابطه استنثایی راستی آزمایی را پذیرفته ایم. برخورد استثنایی با فعالیت هسته ای را پذیرفته ایم. پروتکل الحاقی را هم به طور استثنایی پذیرفته ایم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه مطلب تاکید کرد: جلیلی یکی از موارد قابل توجه را محدودیت های زمانی دانست که محدودیت ۸ ساله به عنوان ۸ سال اول ذکر شده و مراحل بعدی هم برای آن در نظر گرفته شده که مشمول محدودیت های سنگینی شده که با فرم های غیرمتعارفی همراه است و در طول مدت مذکور، آژانس در مورد ماهیت، دامنه، میزان غنی سازی و فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه غنی سازی نظر بدهد و موارد مذکور باید در کمیسیون مشترک (۸ کشور) هم ارائه گردد و بعد از ۸ سال محدودیت هایی جدی و مهمی پذیرفته شده که بسیاری از امکانات را از ما می گیرد. از جمله اینکه بعد از ۸ سال و ده ساله، ایران اجازه دارد؟ (نه می تواند) دویست سانتریفیوژ IR6 و IR8 داشته باشد و در بقیه انواع سانتریفیوژها ممنوعیت دارد. مطابق محاسبه، برای رسیدن به ۱۹۰ هزار سو حدود ۴۰ سال طول می کشد تا با این دو نوع سانتریفیوژ به آن برسیم. علاوه بر این پذیرفتیم که بعد از ۸ سال همه سوخت مصرفی مورد نیاز باید به خارج ارسال شود، ایران از آب سنگین برای همیشه محروم می شود. از غنی سازی ۲۰ درصد محروم می شود (تامین نیاز رآکتور تهران هم با محموله های ۵ کیلوی با در اختیار ایران قرار داده می شود اگر هم از ندهند ما حق ساخت آن را نداریم ۵ کیلوی بعدی هم زمانی داده می شود که ۵ کیلوی قبلی مصرف شده باشد) *بازرسی های غیر متعارف، خط قرمز ایران است نقوی حسینی در خصوص نظارت و بازرسی های غیرمتعارف، تصریح کرد: جلیلی در زمینه دسترسی، نظارت و بازرسی ها بیان کرد که یکی از خط قرمزهای ما عدم ورود بیگانه به حریم امنیتی و دفاعی کشور بود. لازم می دانم به این نکته اشاره کنم تمامی خطوط قرمز تعریف شده از سوی مقام معظم رهبری متضمن عزت، پیشرفت و امنیت جمهوری اسلامی است. نظارت و بازرسی پذیرفته شده در برجام دارای ۳ پایه است: توافقنامه پادمان (NPT)، پروتکل الحاقی و نظارت های فرا پروتکل برای مثال در برجام پذیرفتیم که فعالیت های برخلاف اجرای برجام را انجام ندهیم. چنین نظارتی فرا پروتکل الحاقی است که برای مدت های ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ و ۲۵ ساله پذیرفته ایم. همه این موارد مصادیق روشن در برجام دارد و تعداد آنها نیز زیاد است. سخنگوی کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلیلی همچنین گفت ما در برجام دسترسی، نظارت و بازرسی های غیرمتعارف را پذیرفتیم که برخلاف خطوط قرمز تعیین شده است. از جمله اجرای کامل درخواست های فرا پروتکل آژانس که مطالبه غیرمتعارفی است. چرا که امکان دسترسی به بسیاری از اطلاعات کشور را فراهم می کند. *ادعای غرب بر بازگشت تحریم های ایران وی ادامه داد: جلیلی کمیسیون مشترک را یکی از موضوعات قابل توجه برجام دانست چرا که شرایط محدودکننده و سختی را برای ما ایجاد می کند و مهمترین اثر آن، اثر نظارتی و بازرسی است از جمله اینکه اثر یک کشور عضو کمیسیون، معتقد باشد که ایران به تعهدات خود عمل نکرده است؛ کلیه تحریم ها قابل بازگشت خواهد بود. «در این قسمت و قبل از ورود به بحث تحریم ها بنا بر این شد که اعضای کمیسیون سؤال های خود را مطرح کنند.» نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: جلیلی گفت مطابق قطعنامه ایران برای مدت ۱۰ سال ذیل سند ۴۱ باقی خواهد ماند. پرونده هسته ای تا ۱۰ سال دیگر در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. بازگشت پذیری تحریم ها علیرغم حفظ محدودیت های درازمدت هسته ای، استثنا شدن ایران در قطعنامه، حفظ محدودیت ها و بازگشت پذیری به قطعنامه های قبلی از جمله موارد قطعنامه ۲۲۳۱ است. نقوی حسینی در خاتمه اظهار داشت: جلیلی تصریح کرد که بهره برداری از انرژی هسته ای با صنعت مستقل بومی عزم نظام جمهوری است و بحث این دولت و آن دولت نیست. ما نیروهای هسته ای در استراتژی انرژیک را طراحی کرده ایم و باید به ۲۰ هزار مگاوات برق از انرژی هسته ای برسیم. بنابر این موضوع بحث هسته ای نیست. هر اهرم فشاری که باعث عقب نگه داشتن ما از حق هسته ای مان شود ما را در تمامی حوزه های صنعتی و علمی عقب می اندازد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.