مجلس معطل لایحه برجام نماند

0 ۱۱۸

«محمدجواد لاریجانی» کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل در گفتگوی ویژه خبری(چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) به بررسی موضوع برجام در مجلس شورای اسلامی پرداخت. در ابتدای این برنامه لاریجانی درباره این که چه ضرورتی وجود دارد که مجلس به بررسی برجام ورود پیدا کند گفت: بررسی برجام در مجلس دو ضرورت مهم را شامل می شود، یکی این که توافق نامه نامش هر چه که باشد شامل تعهدات بسیار سنگینی از طرف دولت ماست و این تعهدات برای یک یا دو روز نیست و می تواند یک مسیر کاری ما را عوض کند لذا چه طور می شود که مجلس در چنین تعهدات مهمی ورود نکند. بررسی برجام در مجلس به معنای اجازه به دولت برای قبول تعهدات در برجام است وی در ادامه به نظر وزارت خارجه مبنی بر این که تصویر برجام در مجلس برای ما الزام ایجاد می کند اشاره کرد و گفت: صحبت از الزام نیست بلکه صحبت از اجازه به دولت است ، یعنی مجلس باید تصویب کند که آیا به دولتش اجازه می دهد که عنداللزوم وارد این تعهدات بشود یا نشود. این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی تصریح کرد: بحث داوطلبانه که به آن اشاره می کنند، داوطلبانه در صحنه بین المللی است، مفهوم داوطلبانه در صحنه جهانی این است که کشورهایی که در این تعهد وارد می شوند، ورودشان در این تعهد تحت ضرورت یک کنوانسیون و یا یک توافق حاکم نبوده و معنایش این نیست که تعهد ندارند، بنابراین مجلس نیز همین را تصویب می کند، یعنی می گوید ما به دولت جمهوری اسلامی اجازه می دهیم در صورتی که مصالح نظام را تشخیص داد این تعهد را به صورت داوطلبانه اجرا کند یا نکند. لاریجانی اضافه کرد: در صورتی که مجلس اجازه دهد که عنداللزوم دولت می تواند وارد این تعهد شود نکاتی وجود دارد که منافع ملی ما آسیب پذیر نباشد که این موضوع ناظر به بیانات مقام معظم رهبری است که گردنه هایی وجود دارد که مجلس باید آن ها تفسیر کند و به عنوان یک بند دومی از مصوباتش راهنمای دولت قرار دهد که این به معنی تغییر متن نیست. این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی یادآور شد: همین الآن در مذاکرات با کنگره آمریکا مقامات آمریکایی کلی از مطالب را به عنوان تفسیر و موضع خود اعلام کردند. وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: بنابراین مجلس دو کار مهم دارد، اول این که به دولت اجازه می دهد که وارد این تعهد شود یا خیر و دوم این که در صورتی که اجازه داد می تواند نقاط آسیب پذیر که منافع ملی ما را توسط آمریکا و متعهدان اروپایی او می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد را به دولت به عنوان الزامات اجرای این تعهد نامه اعلام کند. شورای نگهبان نیز باید وارد بررسی برجام شود لاریجانی همچنین درباره این که ورود مجلس در این قضیه باید چگونه باشد و آیا مجلس می تواند کل برجام را رد کند اظهار داشت: اصلاً صحبت از رد نیست بلکه مجلس می تواند به دولت بگوید که اجازه نمی دهم وارد این تعهد شود و حتی شورای نگهبان نیز باید در این بررسی وارد شود مجلس نباید معطل لایحه شود این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی با اشاره به این که مجلس نباید معطل ارائه لایحه از سوی دولت بماند گفت: مجلس می تواند به عنوان یک طرح به موضوع ورود کند، تحت عنوان طرح اجازه به دولت برای ورود در این تعهدات، لذا کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نباید وقت خود را هدر دهد تا دولت لایحه به مجلس ارائه دهد بلکه مهم ترین کاری که این کمیسیون باید انجام دهد این است که گردنه های آسیب پذیر را که می تواند منفذی برای سوء استفاده توسط آمریکا باشد تا جایی که می تواند صبر کند. وی در ادامه اظهار داشت: برخی نقاط این تعهد نامه یا توافقنامه حتی با قانون اساسی مغایرت دارد مانند قسمت هایی که در خصوص تحقیق و توسعه است که در این جا مصالح ملی ما منوط به تایید خارجی ها برای یک دوره خیلی دراز مدت می شود که در این مورد نیز شورای نگهبان باید تعیین تکلیف کند. بهتر است مجلس نظر موافق به برجام بدهد لاریجانی در ادامه با تاکید بر این که دقت در بررسی برجام باعث ثروت و قوت نظام است اظهار داشت: نظر شخصی بنده این است که خوب است که در نهایت مجلس با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که رئیس جمهور در این زمینه کرده نظر موافق بدهد ضمن آن که مجموعه ای از موارد آسیب را شناسایی و دولت را ملزم به رعایت آن ها کند به این معنی که یک بند در کنار برجام تصویب شود. این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی درباره این که تصویب یک بند در کنار برجام که همانند فکت شیت است بار حقوقی خواهد داشت یا خیر اظهار داشت: الزام حقوقی برای دولت دارد و این الزام در صحنه بین المللی نیست و در صحنه بین المللی دولت همان تعهدی که سپرده را اجرا خواهد کرد اما در داخل دولت می تواند ملزم به رعایت اموری در پیگیری تعهدات برجام مبتنی بر نظر مجلس باشد. وی درباره این که بر اساس این فکت شیت آیا نباید برخی بندهای برجام تغییر کند اظهار داشت: هنر این است که ما تفسیرهای مناسب انجام دهیم و ما باید نقاط آسیب پذیر را ببندیم. رد برجام در مجلس اعتبار رئیس جمهور را در صحنه جهانی کاهش می دهد که این به نفع منافع ملی ما نیست لاریجانی تاکید کرد: بنده معتقدم به دو دلیل خوب است که برجام در مجلس تصویب شود با این شرط که در یک ماده دومی نکات مهم مد نظر قرار گیرد اظهار داشت: اگر برجام در مجلس رد شود اعتبار رئیس جمهور در صحنه جهانی کاهش پیدا می کند که این به نفع منافع ملی ما نیست و دلیل دوم این است که علی الخصوص توسط غربی ها ما به عنوان بچه بد تبلیغ می شویم که در نهایت زیر مذاکرات زدیم بنابراین مجلس می تواند جلوی این مفاسد را بگیرد به علاوه این که یک راهنمای خوبی برای کاهش نقاط آسیب پذیر باشد. این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی در ادامه درباره این که با این فکت شیت چگونه می توان جلوی سوء استفاده های احتمالی دشمن را گرفت گفت: اگر دولت از مجلس مجوز بگیرد که داوطلبانه به معنای بین المللی می تواند وارد این تعهد شود تعهد عظیمی بر گردن ماست لذا ما باید با بصیرت با این قضیه برخورد نه با بیانات سطحی. وی اضافه کرد: راجع به این که توافق نامه چگونه است برخی ها می گویند که در سرجمع توافق خوب است، برخی ها می گویند برگ خیانت است از طرف دیگر یک گروهی سوت می زنند و می گویند که هر روز باید جشن بگیریم که این ها برخورد معقولی نیست ضمن این که یکی از بزرگان ما گفته بود که یکی از دلایل خوبی این مذاکرات این است که تابوی مذاکره با آمریکا شکست اما در صورتی که اصلاً چنین تابویی وجود نداشت. لاریجانی با بیان این که این ادعاهای بادکنکی که همه مشکلات با مذاکره با آمریکا حل می شود بادش خالی شد و ما باید با یک بصیرت مبتنی بر دانایی با موضوع برخورد کنیم. این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی بابیان این که حمایت از رئیس جمهور باید از سوی دانستن صورت گیرد و نه ندانستن. به تعهدات طرفین مذاکره کننده با ایران اشاره کرد و گفت: مهم ترین کاری که آن ها می کنند این است که تحریم ها را برمی دارند در صورتی که تحریم ها محدودیتی برای آن ها نبوده بلکه تحریم ها تجاوز به ما بوده و این به این معناست که آن ها تعهد می کنند که به ما تجاوز نکنند و این در حالی است که ما تعهدات خیلی عجیبی داریم. وی با اشاره به این که این گونه نیست که ما یک محدودیت داریم و غربی ها هم با محدودیت دیگری مواجه هستند گفت: لازمه این محدودیت ها دانستن است. لاریجانی با اشاره به این که از مسئولین و از مجلسیان و فرهیختگان می خواهم وقت صرف کنند تا اصول این قضیه را مورد توجه قرار دهند افزود: دوره خوب و بد گفتن این قضیه گذشته است. این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی با بیان این که این سند تعهداتی دارد افزود: با توجه به ضعف هایی که در متن برجام موجود است این امر ما را آسیب پذیر می کند. وی با اشاره به این که آمریکا می تواند از این متن سوء استفاده سنگینی در سه زمینه کلیدی انجام دهد خاطر نشان کرد: در زمینه اول آمریکا می تواند اعلام کند که ایران بعد از ۳۶ سال مقاومت بر اساس این سند قبول کرده است که باید حرف های غرب به رهبری آمریکا را بپذیرد بنابراین اگر مجلس توضیحات کاملی را ارائه ندهد این مطلب به ما می چسبد. لاریجانی با اشاره به این که ما بچه بدِ هستیم و باید غرب را قانع کنیم افزود: باید غرب را قانع کنیم که ما بد نیستیم از سوی دیگر ما به غرب اشکالات زیادی را وارد می کنیم. مقدمه متن برجام به نفع غرب است این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی با بیان این که متن برجام از مقدمه و ضمایم برخوردار است گفت: مقدمه این متن به نفع غرب است. وی افزود: مقدمه دل شوره های آن ها را بیان می کند و ما بر این اساس قبول کرده ایم که دل شوره ها را باید رفع کنیم بنابراین باید اذعان کنیم ما هرگز به این دل شوره ها مشروعیت نمی دهیم. لاریجانی با اشاره به بند ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ ادامه داد: در این بندها مطرح شده که تحریم های قبلی لغو می شود. این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی اظهار داشت: هر وقت و هر کشور صاحب وتو در داخل شورای امنیت اگر از دست ما ناراحت باشد شکایت می نویسد و یک بار موضوع بررسی می شود و در نهایت دوباره تمام تحریم ها برمی گردد و از سوی دیگر اگر ما یک جیغی داشته باشیم باز می رویم و تحریم ها برمی گردد. وی افزود:اگر ایران به شورای امنیت بنویسد که آمریکا و انگلیس به تعهداتش عمل نمی کنند و اعتراض داشته باشیم اگر این فرض را کنیم که اعضای شورای امنیت رای بدهند در این صورت انگلیس وتو می کندو باز به صورت اتوماتیک تحریم ها برمی گردد. اگر آمریکا و دولتهای اروپایی صاحب وتو از ما ناراحت شوند ایران توبیخ می شود لاریجانی با اشاره به این که اگر آمریکا و دول صاحب وتو از دست ما ناراحت باشند ایران توبیخ می شود افزود: مگر این که دل آمریکا را بتوانیم بدست بیاوریم. این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی تاکید کرد: کارشناسان خبره ای که ما داریم چه طور توانسته اند متن برجام را قبول کنند البته در این رابطه مجلس می تواند علاج کند. کل این مذاکرات برای دفع تهاجم بوده است وی با اشاره به این که کل این مذاکرات برای دفع تهاجم است بیان کرد:این که دشمن به ما تهاجم کرده نباید بدی ما باشد بنابراین باید آن چه که منافع ملی است با قوت ادامه یابد. لاریجانی با اشاره با تاکید بر این که مگر زانو زدیم که بیچاره شویم ادامه داد: ما در آستانه فتح الفتوح قرار داریم. مسئولین نظام در حرف های خود باید حسابگر باشند این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی گفت: مسئولین نظام در حرف های خود باید حسابگر باشند و منافع نظام را در نظر بگیرند. وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون سخنان رئیس جمهور مبنی بر این که نباید فکر کنیم پس از خصوص توافق می توانیم هر طوری که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنش نخواهند داشت گفت: البته آمریکایی ها تفسیر بدی را تبلیغ می کنند و می گویند مواضع ایران از این به بعد باید به گونه ای دیگر باشد. لاریجانی اضافه کرد: ای کاش رئیس جمهور این مطلب را نمی گفت و یا به گونه ای این سخن را مطرح می کرد که غرب سوء استفاده نکند. این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی با اشاره به این که ما باید استراتژی روشنمان را با قوی ترین و شجاعانه ترین بیان اظهار کنیم ادامه داد:هنوز ما تعهدمان به توافقنامه را اعلام نکردیم که آن ها سوء استفاده می کنند. وی با اشاره به این که مجوز گرفتیم ۵ هزار سانتریفیوژ غنی سازی کنیم گفت: از طرف دیگر قیف گذاشته ایم که ۳۰۰ کیلو بیشتر نداشته باشیم بنابراین باید اذعان داشت منابع ما محدود است و آمریکا می گوید که این مسئله بد نیست زیرا پس از مدتی منابع را از دست می دهیم. در باغ سبز کمک های اقتصادی سراب را به ما نشان می دهند لاریجانی با تاکید بر این که غربی ها با نشان دادن در باغ سبز کمک های اقتصادی، سراب را به ما نشان می دهند خاطر نشان کرد: ما چگونه دل آمریکا و غربی ها را خوانده ایم. این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که چرا غربی ها می خواهند ژئوپلیتیک منطقه را تغییر دهند، افزود: ما هرگز آمریکا را نخواهیم پذیرفت و باید به صورت جدی تر مراقب باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.