مجلس باید برجام را بررسی و تصویب کند

0 ۱۴۶

اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس آیین نامه داخلی مجلس می تواند برای بررسی موضوعات مهم کشور کمیسیون های ویژه ای در قوه مقننه تشکیل دهد، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم کشور متن «برجام» و توافق اولیه هسته ای است که برای بررسی این متن مجلس تصمیم گرفت کمیسیون ویژه ای را تشکیل دهد. وی با بیان اینکه ۱۵ نفر عضو کمیسیون ویژه بررسی «برجام» در جلسه گذشته پارلمان تعیین شدند، افزود: اولین جلسه رسمی این کمیسیون روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد و در همان روز اعضای هیأت رئیسه با رأی اعضاء مشخص خواهند شد. عضو کمیسیون ویژه بررسی «برجام» تصریح کرد: همچنین در جلسه روز یکشنبه چهارچوب ها و مسیر چگونگی بررسی متن «برجام» مشخص خواهد شد و اینکه چه گروه های کارشناسی دعوت شوند و گزارش های پیرامون متن «برجام» و قطعنامه ۲۲۳۱، خود را ارائه کنند، مشخص خواهد شد. کوثری تأکید کرد: کمیسیون ویژه بررسی «برجام» در مجلس در جریان بررسی این متن حتماً با شورای عالی امنیت ملی، جلسه مشترکی خواهد داشت. وی با بیان اینکه اگر مجلس شورای اسلامی نظر مثبت در متن موردنظر داشته باشد، باید ایرادات و اشکالات آن رفع شود، گفت: دولت اخیراً با صحبت هایی که انجام داده می خواهد بگوید که فراتر از قانون است. درحالی که قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است. وی ادامه داد: براساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی باید تفاهم نامه هایی که برای کشور تعهد آور هستند در مجلس بررسی و تصویب شوند. حال اگر در این توافق نامه تعهداتی نیست و نمی خواهد به آن عمل شود، بنابراین مجلس هم بررسی نخواهد کرد، اما اگر تعهدآور باشد، قانون مشخص کرده که مجلس آن را باید بررسی و تأیید کند. عضو کمیسیون ویژه بررسی «برجام» تصریح کرد: دولت نمی تواند قانون را دور بزند و دیدگاه ها پیرامون این بحث مشخص است. دولت می خواهد تحریم ها برداشته شود و مسئله هسته ای به سرانجام برسد و وقتی در این راه تعهداتی ایجاد می شود، قانون مشخص کرده که مجلس باید این مسائل را تعیین تکلیف کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.