در صورتی که عده ای موفق شوند مجلس را محروم کنند، رسوائی در تاریخ را چه می کنند؟

0 ۱۲۵

محمد سلیمانی، در نطق میان دستور خود در مجلس با اشاره به بررسی برجام گفت: قانون اساسی برالزام ورود مجلس به متن توافق حکم می کند اما عده ای در صدد لق کردن آن هستند. باید به آنها گفت شما چه کاره اید که برای مجلس تعیین تکلیف می کنید؟! وی افزود: با ورود به متن و اظهار نظر مستدل و مسئولیت آور مبتنی بر متن موافق و مخالف، جمهوری اسلامی ایران خواهد دانست چه چیزی قرار است امضا شود. نمی دانم چرا عده ای خصوصاً دولت و بالاخص فردی از تیم مذاکره از ورود مجلس به متن واهمه دارند و می ترسند؟ مگر در این متن چه چیزی هست که نباید باز شود؟ اگر مردم و نمایندگان با جوانب مثبت و منفی آن آشنا شوند و با چشم باز به آن رأی دهند چه کسانی ضرر می کنند؟ این نماینده عضو شورای مرکزی جبهه پایداری ادامه داد: باید بررسی کارشناسانه برجام را از متن گرفت و حواشی ها و سخنرانی ها و سرودها را دورریخت. نمی توان با سیاه بازی موارد سیاه توافق را سفید کرد. با سخنرانی و مصاحبه های متناقض چند پهلو کار کارشناسی انجام نمی شود. مگر با ادعای پوچ عدم کارآیی فردو و اراک و نطنز و آدرس غلط دادن می توان نگران نبود؟ با ساده سازی و سیاه بازی و ادعای نذر روغن ریخته، نمی توان پیشرفت ها و افتخارات را کم مایه کرد و کشور را در آینده گرفتار نمود. سلیمانی مدعی شد: محروم کردن مجلس از این حق قانونی توسط دولت یا حتی هیات رئیسه مجلس و رؤسای فراکسیون ها مردود است. حتی در صورتی که عده ای موفق شوند مجلس را محروم کنند، رسوائی در تاریخ را چه می کنند؟ این عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: باید وزارت دفاع نظر کارشناسی بدهد که توافق و قطعنامه چه بر سر ایران می آورد؟ ضریب امنیتی ایران چقدر تضعیف و سایه تهدید چقدر بر سر ایران گسترده و چه روزنه امنیتی برای ورود دشمن ایجاد می شود؟ میزان برداشت اطلاعات دشمن و عمق عملیات اطلاعاتی او در زمان و در مکان به بهانه محدودیتهای تجاری تا کجا است؟ به گفته وی، آنهایی که بچه های شان مقیم غرب هستند، ادعای پذیرش مسئولیت قانونی و شرعی شان به درد “عمه قزی” می خورد! زیرا متن حاضر می گوید تعهدات ایران بسیار سنگین، طولانی مدت، عمیق و فراهسته ای است و بدیهی است که پیروی از رهبری و اطاعت امر او عامل وحدت و برقراری عزت و رسیدن به مقصد است و منافاتی با کار کارشناسی مجلس ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.