به مصلحت نیست جمع بندی مذاکرات به تصویب مجلس برسد!

0 ۱۴۲

سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در پاسخ به سؤال نخست مجری برنامه مبنی بر این که آیا قرار است برجام به صورت لایحه به مجلس ارائه داده شود یا خیر؟ گفت: ابتدا باید دید که آیا توافق برجام به تصویب مجلس نیاز دارد یا خیر. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با بیان این که برجام به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک مطرح است، افزود: این اقدامات مشترک از سوی دو طرف به صورت داوطلبانه انجام می شود. وی با طرح این سؤال که آیا اقدامات داوطلبانه در چارچوب معاهده است یا خیر؟ عنوان کرد: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی تمامی معاهدات، موافقتنامه ها و قراردادها باید برای تصویب به مجلس ارسال شود. عراقچی با اشاره به اینکه عده ای معتقد هستند که برجام نیاز به تصویب مجلس ندارد، افزود: موضوعی که در حیطه شورای عالی امنیت ملی قرار می گیرد از حیطه اختیارات مجلس خارج می شود. وزارت امور خارجه معتقد است که به لحاظ منافع ملی صلاح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد، وی ادامه داد: دیدگاه وزارت خارجه این است که از منظر منافع ملی باید به موضوع تصویب برجام در مجلس نگریسته شود به طوری که این دیدگاه مطرح می کند به لحاظ منافع ملی کشور صلاح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد. عراقچی گفت: هیچ کدام از اعضای برجام این توافق را در پارلمان های خود به تصویب نمی رسانند. * برجام به تصویب کنگره آمریکا نخواهد رسید معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با اشاره به بحث هایی که کنگره آمریکا مطرح است برای تصویب نیست بلکه برای رد آن است، خاطر نشان کرد: برجام به تصویب کنگره آمریکا نخواهد رسید. وی با بیان اینکه برجام برای دولت آمریکا به یک قانون توسط کنگره تبدیل نمی شود، افزود: باید دید که آیا صلاح است که برجام به مجلس بیاید و مجموعه از اقدامات داوطلبانه را به قانون تبدیل کند؟ عراقچی با اشاره به اینکه به نظر ما از دید منافع ملی این موضوع به صلاح نیست، گفت: زیرا با اقداماتی که طرف مقابل انجام می دهد این مسئله تناظر ندارد. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با اشاره به دیدگاه حقوقی از نظر قانون اساسی ادامه داد: دیدگاه حقوقی از نظر قانون اساسی هر دو وجه را در بر دارد. * توافق در کلیت خود یا تصویب و یا رد می شود وی با اشاره به اینکه ما دیدگاه خود را بیان می کنیم، افزود: به فرض این که تصمیم گرفته شود توافق برای تصویب به مجلس ارسال شود یا این که روال شورای امنیت ملی را برای تصویب طی کند باید اذعان داشت که توافق باید در کلیت خود تصویب یا رد شود. عراقچی با اشاره به اینکه نمی توان جایی از توافق را تغییر داد، خاطرنشان کرد: بررسی ریز به ریز و بند به بند خوب است اما اگر در مورد کلمات بحث شود معنایش این است که توافق قبول نیست. * در مورد کلیت برجام باید تصمیم گیری و آری و نه کلی گفته شود معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه اظهار داشت: اینکه مجلس و شورای عالی امنیت ملی توافق را ریز به ریز و بند به بند بررسی کند کار خوبی است، اما باید در نهایت در مورد کلیت تصمیم گیری و آری و نه کلی پیرامون موضوع برجام مطرح شود وی با اشاره به اینکه اگر بگویند مجموعه از آن قابل قبول نیست توافق نخواهیم داشت، گفت: اگر کلیت مورد توافق برسد توافق به حیات خود ادامه می دهد. عراقچی با اشاره به اینکه اگر بگویند برخی موارد را قبول داریم و برخی دیگر را نداریم به معنای رد توافق است، گفت: نتیجه باید این باشد که توافق آری است یا خیر. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.