بدهی دولت به بانک ها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان شد

0 ۱۷۱

به گزارش فارس، بانک مرکزی با انتشار خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان اسفند، از جزئیات نهایی متغیرهای پولی در سال ۹۳ رونمایی کرد. بر این اساس، مجموع دارایی بانک ها و موسسات اعتباری در پایان سال گذشته با ۱۷.۱ درصد افزایش به یک هزار تریلیون و ۶۳۰ هزار و ۷ میلیارد تومان رسیده است. مجموع دارایی های خارجی با ۶.۵ درصد کاهش ۱۹۰ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان، اسکناس و مسکوک با ۲۱.۳ درصد افزایش ۷ هزار و ۱۱ میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی با ۱۲.۲ درصد رشد ۸۸ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان بوده است. همچنین بدهی بخش دولتی ۳۷ درصد افزایش داشته و مجموع بدهی این بخش به نظام بانکی را به ۱۰۴ هزار و ۳۴ میلیارد تومان رسانده است. از این میزان ۱۰۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان آن متعلق به دولت و ۳ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان برای شرکت ها و موسسات دولتی است. در بخش بدهی ها، مهمترین متغیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. حجم کل این بدهی در پایان سال ۹۳ با ۴۲.۴ درصد افزایش ۸۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان محاسبه شده است. ارزش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال گذشته نیز ۲۵ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان رشد داشته است. سپرده های بخش غیردولتی با ۲۳.۳ درصد رشد به ۷۴۷ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان رسیده که در این میان حجم سپرده دیداری ۰.۷ درصد کاهش، سرمایه گذاری مدت دار ۲۸.۳ درصد افزایش، قرض الحسنه ۱۵.۵ درصد رشد و سایر ۱۹.۶ درصد افزایش یافته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.