استاد آقا تصریح کرد: خاتمی می خواهد با یادآوری یارانش خود را مطرح کند؛ در حالی که جمع صفرها عددی درست نمی کند

0 ۱۶۵

محمد حسین استادآقا کارشناس مسائل سیاسی و عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی در گفت وگو با فارس، درباره اظهارات اخیر خاتمی و مشروط کردن حضورش در انتخابات به رفع حصر موسوی و کروبی، اظهار داشت: تسامحی که نظام نسبت به مدیران فتنه ۸۸ که خاتمی نیز یکی از آنها بود نشان داد باعث توهم این افراد شد و تصور کردند که نظام به آنها نیاز دارد و می توانند با شرط گذاری، مطالبات غلط خود را دنبال کنند. استادآقا با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان انتخابات ریاست جمهوری را فرصتی می دانند که پیشینه زشت خود را در سال های گذشته و به ویژه در فتنه ۸۸ کمرنگ کرده و از حافظه تاریخی مردم پاک کنند افزود: آنها می خواهند خود را در سطح تصمیم گیری های کلان کشور مشارکت دهند و بدون پرداخت هیچ هزینه ای برای اشتباهات گذشته به صحنه بازگردند. این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: مَثَل امروز خاتمی همانند پرنده کوچکی است که روی چنار بزرگ و تنومندی نشست و خطاب به آن درخت گفت بنشین که می خواهم پرواز کنم و چنار به آن پرنده پاسخ داد تو کی آمدی که ما نفهمیدیم؟ * اصلاح طلبان فکر کرده اند به صحنه نیایند اتفاقی می افتد وی خاطرنشان کرد: نظامی که فتنه ۸۸ و انتخابات مجلس نهم را با مشارکت بیش از دوره های گذشته پشت سر گذاشت هیچ تناسبی با شرط گذاری های خاتمی ندارد و آقایان می توانند در دنیای خیالی خود شرط گذاری کنند و فکر کنند که اگر وارد صحنه رقابت نشوند اتفاق مهمی می افتد. استادآقا به تقسیم کار فتنه گران در انتخابات مجلس نهم اشاره و تصریح کرد: اصلاح طلبان می خواستند با عدم مشارکت، حضور مردم را کاهش دهند اما وقتی میزان مشارکت مردم را دیدند خاتمی مجبور شد در روستایی کوچکی رای خود را به صندوق بیندازد. این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر لزوم توبه فتنه گران در خیانت به نظام یادآور شد: اگر مردم و نظام توبه آنها را پذیرفت آن زمان می توانند صحبت از حضور در انتخابات به میان بیاورند. * موسوی و کروبی در ید حفاظت نظام هستند نه در حصر وی درباره حصر سران فتنه گفت: آنچه که آقای خاتمی برایش شرط گذاشته اصلا حصر به حساب نمی آید بلکه حفاظت نظام از جان موسوی و کروبی است چرا که پس از خیانت آنها در سال ۸۸ ممکن بود مردم خشمگین در حرکتی خود جوش به آنها صدمه بزنند و همانطور که شاهد بودیم تجمعاتی نیز مقابل خانه آنها برگزار شد لذا نظام با کرامت خود قصد حفاظت از این افراد را دارد. استادآقا با تاکید بر اینکه موسوی و کروبی در ید حفاظتی نظام هستند و اگر نظام دست خود را از سر آنها بردارد ممکن است برای فتنه انگیزی به سراغ شان بیایند، افزود: احتمال سوء استفاده دشمن برای آسیب زدن به موسوی و کروبی و منتسب کردن آن به نظام نیز وجود دارد. به گفته وی خاتمی در حال حاضر در عرصه سیاسی جایی ندارد و حتی رای دادن وی در انتخابات مجلس نیز مورد توجه مردم قرار نگرفت اما حالا می خواهد با یادآوری نام یارانش خود را مطرح کند در حالی که جمع صفرها عددی درست نمی کند. * میکروب و بیماری موسوی و کروبی از سال ۸۸ هنوز رفع نشده است استادآقا درباره پیشنهادات اخیر کروبی به خاتمی نیز اظهار داشت: کروبی و میر حسین دریک دوره نقاهت سیاسی به سر می برند و بیماری و میکروبی که در سال ۸۸ به جان آنها افتاد هنوز رفع نشده است. لذا اظهار نظر آنها مورد توجه نیست چرا که آنها در سال۸۸ وقتی که مشاور داشتند آن تحلیل های غلط را ارائه می دادند وای به حال امروز که در خانه هستند و اطلاعات خاص و مشاوره ای ندارند. وی درباره تاکید اصلاح طلبان بر رای ۱۴ میلیونی سال ۸۸ گفت: اصلاح طلبان باگذشت زمان می خواهند مشارکت ۱۳ میلیونی در سال ۸۸ را افزایش دهند. این جمعیت ۱۳ میلیونی به ۴ میلیون و در ۲۵ خرداد ۸۹ به ۵۰۰ هزارنفر و بعدها به ۵ هزار نفر کاهش یافت. * ۱۳ میلیون ۸۸ دیگر پای حرف اصلاح طلبان نمی ایستند این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آن ۱۳ میلیون در سال ۸۸ با رای به موسوی می خواستند مطالبات واقعی خود را دنبال کنند خاطرنشان کرد: آنها با مشاهده خیانت موسوی از وی فاصله گرفتند. البته جمع محدودی از آنها با وی باقی ماندند اما این در حالی است که اکثر آن ۱۳ میلیون جزء بدنه مردم هستند و در انتخابات مجلس نهم مشارکت چشم گیری داشتند. وی افزود: بنابراین این ۱۳ میلیون دیگر در سبد رای این جریان نیستند و این خود تقلب مجددی است که از سوی رسانه های اصلاح طلب دنبال می شود؛ این ۱۳ میلیون در صحنه سیاسی و اجتماعی پای اهداف این جریان نمی ایستند لذا بایداین افراد فکری به حال ۴ و ۵ هزار نفر حامی خود کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.