ساختار مجلس و مطالبات رهبری

0 ۱۴۲

یک ماه گذشته را ارزیابی می کنم، می بینم دستاورد قابل ملاحظه ای ندارد. نگران می شوم و جست وجو می کنم تا اشکال را پیدا کنم. ملاحظه می کنم که اکثریت نمایندگان نیت خدمت دارند و کمرها را بسته اند تا به این مرز و بوم خدمت جانانه و بی منت کنند. با بعضی ها فرصت حرف زدن و درد دل پیدا می کنم، می بینم همه دغدغه دارند. پس مسئله اصلی کجاست که با گذشت یک ماه از مجلس بسیاری از نمایندگان احساس رکود در مجلس را می کنند و از کار مجلس راضی نیستند؟ مسئله بسیار ساده ولی ممتنع است. مجلس محل کار جمعی است. برای انجام هر کاری ضرورت دارد گروهی با هم بنشینند و همفکری کنند. ولی آیا بستر این کار فراهم است؟ و آیا با ساختار فعلی، اصولاً می توان از مجلس نهم انتظار ایجاد تحولات عظیم داشت؟ با یک حساب ساده و سرانگشتی می توان نشان داد که حتی اگر افراد درون مجلس همه توانمند و باتجریه و عالم و مشرف به کار باشند نیز نباید انتظار کار عظیمی را از مجلس داشت! چرا؟ چون ساختار معیوب و ناکارآمد است! چرا؟ ارکان مجلس جلسات علنی، کمیسیون ها و کمیته ها هستند و قاعدتاً ساختار باید هرمی باشد که قاعده آن کمیته ها و در رأس هرم جلسه علنی و تصمیم گیری باشد. آیا هست؟ خیر! چرا؟ ملاحظه کنید که در طول سال مجلس حداکثر ۹۵ روز فعالیت جمعی دارد. این عدد از کجا آمده است؟ حساب می کنیم. هر سال ۱۲ ماه است و مجلس ۱۵ روز عید و یک ماه تعطیلی تابستانه کاملاً تعطیل است و در هر ماه فقط ۹ روز فعال جمعی است چون هر ماه ۴ هفته دارد و از این مدت یک هفته مجلس کامل تعطیل است تا نمایندگان به حوزه نمایندگی خود سرکشی کنند. از طرفی مجلس در سه هفته دیگر، هر شنبه، دوشنبه و پنجشنبه جلسه علنی یا کمیسیون ندارد. بنابراین مجلس حداکثر ۵/۹۴={روز۹} {ماه (۵/۱-۱۲)} روز در سال جلسه جمعی دارد. پس تعداد جلسات علنی مجلس حداکثر ۹۵ جلسه است. البته اگر تعطیلات رسمی کشور را هم در نظر بگیریم، تعداد جلسات علنی از این مقدار هم کمتر می شود. دقت شود که هر جلسه علنی حدود ۴ ساعت است. کمیسیون ها هر هفته فقط روزهای یکشنبه و سه شنبه بعدازظهر جلسه دو تا سه ساعتی دارند، یعنی هر ماه حداکثر ۶ جلسه، پس تعداد جلسات هر کمیسیون در طول سال حداکثر ۶۳= ۵/۱۰ ۶ جلسه است. از آنجایی که کمیته ها هر هفته حداکثر یک جلسه دارند، پس تعداد جلسات هر کمیته در سال حداکثر ۳۲جلسه است. توجه شود که مجلس سالی ۹۵ روز از ۳۶۵ روز به صورت جمعی فعالیت دارد و بقیه غیرجمعی و عمدتاً فردی است، یعنی ۲۵ درصد زمان. ملاحظه می شود که با این ساختار نمی توان یک مجلس زنده، با نشاط و پرتحرک و با حیات مطابق خواست رهبری عزیز داشت بلکه برعکس مجلس راکد و خمود و بدون خروجی درست و مناسب ایجاد می گردد. پس چه باید کرد ؟ باید ساختار را اصلاح کرد. چگونه؟ یک پیشنهاد به شرح زیر تقدیم می شود: در هفته های فعالیت مجلس، کمیته ها هر روز جلسه، کمیسیون ها سه روز در هر هفته جلسه و مجلس دو روز مثلاً روز های یکشنبه و سه شنبه جلسات علنی داشته باشند. توجه گردد که در این پیشنهاد هفته سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه حذف نشده است و صرفاً فعالیت در ساعات اداری درنظر گرفته شده و کماکان پنجشنبه ها تعطیل در نظر گرفته شده است.در این صورت هرم ساختار نامناسب فعلی به صورت زیر اصلاح می شود. این ساختار پایدار است، چون بر قاعده خود نشسته و می تواند مجلس را زنده، با نشاط و پرتحرک و با حیات مطابق خواست رهبری عزیز کند و آنرا از رکود و خمودی و بدون خروجی درست و مناسب خارج کند. ولی آیا هیأت رئیسه مجلس نهم آمادگی اصلاح ساختار را دارد؟ جواب آن است که اگر مجلس بخواهد به مطالبات مردم و رهبری پاسخ مثبت دهد، راهی جز اصلاح هرم ساختار نیست و الا در دیدار بعدی با مقام معظم رهبری و با حضور در جمع مردم فداکار باز مورد عتاب و خطاب قرار می گیریم؟ نمایندگان تکی نمی توانند کاری کنند. اراده هیأت رئیسه را می خواهد، هیأت رئیسه مجلس برای بهبود اداره مجلس و کارآمدی مجلس مسئولیت دارند. همانطور که عمده بیانات و مطالبات رهبری در جلسه ۲۴/۳/۹۱ نمایندگان مجلس نهم با ایشان خطاب به هیأت رئیسه مجلس بود. مجلس با ساختار نامناسب ضرورتاً ناکارآمد است، و حتماً اقتدار ندارد و به سمت انفعال یا زورگویی می رود. امام و امت مجلسی زنده، فعال، مقتدر و پویا، پرتحرک، با نشاط، کارآمد و الگو می خواهد. می شود مجلس نهم را دارای همه این خصایص کرد به شرط ها و شروط ها و هیأت رئیسه من شروط ها. جمع بندی می کنم مردم و رهبری عزیز کاری به شماره مجلس ندارند که مجلس مثلاً هشتم است و یا نهم. آنها مطالبات بحق خود را دارند، مجلس نهم را مجلسی سالم و مجلسی با علائم حیات برجسته می خواهند. پس ای حضرات هیأت رئیسه مجلس دست به کار شوید تا دیر نشده اقدامی کنید. زمان زود می گذرد این ۱۴۶۱ روز به سرعت می گذرد و منتظر هن و هون کسی نمی شود، آخر پائیز می شود و جوجه ها را می شمارند. مردم و رهبری عزیز دست از مطالبات خود برنمی دارند. قاطبه نمایندگان مجلس آمادگی اصلاح ساختار را دارند. مانده اراده و خواست شما حضرات هیأت رئیسه مجلس. این گوی و این میدان، بسم الله. دکتر محمد سلیمانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.