شعری تقدیم به علامه مصباح یزدی : خوش بحال او که با عرفان تجلی یافته؛ با علی چون مالک اشتر به دشمن تاخته

0 ۱۴۹

حضرت علامه ی مصباح یار رهبر است در تمام عرصه ها او در کنار رهبر است وصف ایشان در بیان رهبری آمد چنین می درخشد همچو خورشیدی برای اهل دین گرچه رفتند از حیات دنیوی علامه ها لیکن این علامه تنها پر نمود آن جایگاه چون سخن گوید همه تفسیر قرآن خداست در میان عالمان و عارفان او کیمیاست پاسخ هر شبهه را او میدهد با استناد هست ایشان افتخار مسلمین در اجتهاد میشناسد دشمن دین خدا را با یقین دوستان را مطلع گرداند از میدان مین با ولایت هست او اما به عرفان و کمال نور حق در صورتش گردیده پیدا با جمال از وجود او بزرگان شهید آیند به یاد روح آنان از چنین بذلی به حوزه هست شاد با کلام و منطق و برهان این مرد خدا حق و باطل با سهولت میشوند از هم جدا می کند حوزه به انوار وجودش افتخار در عمل دین خدا را با شهامت هست یار خوش بحال او که با عرفان تجلی یافته با علی چون مالک اشتر به دشمن تاخته دوستان را درس حکمت میدهد با عشق تام جایگاهش بس بلند اما حذر دارد ز نام میکند حل معما با کمالات عظیم در مسیر حقتعالی بردبار است و حلیم با تبسم چهره ی ایشان عجین گردیده است گرچه از خناس ها نامهربانی دیده است پرورش را کرده معنا او برای اهل فضل میکند از خرمن اندیشه اش بسیار بذل محور او دوستی با دوستان اولیاست هر چه دارد از نسیم لطف ذات کبریاست در تلاطم های سخت جامعه پیروز شد از بصیرت در وجودش ، ظلمت شب روز شد با خلوص از روی عر فان میدهد پندارها کرده رسوا نقشه های دشمنان را بارها همچو کوهی محکم است و دشمن دین خصم اوست در شجاعت بی نظیر و استواری رسم اوست جعفری ، از محضر علامه کسب فیض کن عشق یار رهبری را در دلت پنهان مکن شاعر:محمدرضا جعفری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.