دکتر زارعی در پاسخ به گفته لاریجانی در سایت مشرق؛مبنی بر اینکه “تئوری ساکتین فتنه از کدام کره آمده”؛ گفت: آقایان پس از دو سال از فتنه هم به فرمایشات رهبری گوش نداده اند

0 ۱۷۶

دکتر علی اصغر زارعی در پاسخ به مطلب منتشر شده توسط سایت مشرق که در آن علی لاریجانی گفته است که “معلوم نیست تئوری ساکتین فتنه از کدام کره نازل شده است”، گفت: اینکه بعضی ها می گویند معلوم نیست که ساکتین فتنه از کدام کره آمده است ، نشانگر اینست که این افراد نه تنها در زمان فتنه به فرمایشات حضرت آقا عمل نکردند، بلکه اگر با حسن ظن نگاه کنیم در طول بیش از دوسال پس از فتنه هم حتی به فرمایشات رهبر معظم گوش نداده اند چه برسد به اینکه عمل کنند البته این با نگاه حسن ظن است وگرنه ممکن است که این آقایان صحبتهای مقام معظم رهبری در مورد سکوت در فتنه را شنیده اند ولی در جهت عوامفریبی، خودشان را ناشنوا نشان می دهند در این رابطه کافی است به یکی از بیانات مقام معظم رهبری توجه شود : “در جنگ صفین ما از آن طرف عمار را داریم که جناب عمار یاسر دائم – آثار صفین را نگاه کنید – مشغول سخنرانی است؛ این طرف لشکر، آن طرف لشکر، با گروه های مختلف؛ چون آنجا واقعاً فتنه بود دیگر؛ دو گروه مسلمان در مقابل هم قرار گرفتند؛ فتنه ی عظیمی بود؛ یک عده ای مشتبه بودند. عمار دائم مشغول روشنگری بود؛ این طرف میرفت، آن طرف میرفت، برای گروه های مختلف سخنرانی میکرد – که اینها ضبط شده و همه در تاریخ هست – از آن طرف هم آن عده ای که «نفر من اصحاب عبد اللَّه بن مسعود …» هستند، در روایت دارد که آمدند خدمت حضرت و گفتند: «یا امیرالمؤمنین – یعنی قبول هم داشتند که امیرالمؤمنین است – انّا قد شککنا فی هذا القتال»؛ما شک کردیم. ما را به مرزها بفرست که در این قتال داخل نباشیم! خوب، این کنار کشیدن، خودش همان ضرعی است که یُحلب؛ همان ظهری است که یُرکب! گاهی سکوت کردن، کنار کشیدن، حرف نزدن، خودش کمک به فتنه است. در فتنه همه بایستی روشنگری کنند؛ همه بایستی بصیرت داشته باشند.” (۲مهر ماه ۱۳۸۸) اینک بخوبی معلوم می شود که عنوان و تئوری ساکتین فتنه نه تنها از همین کره زمین آمده است؛ بلکه از جانب عزیزی مطرح شده است که اطاعت از ایشان برهمه ما واجب است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.