رژه هوایی جنگنده های ارتش در مراسم روز ارتش

0 ۱۶۹

رژه هوایی جنگنده های نیروی هوایی ارتش در مراسم رژه ۲۹ فروردین برگزار شد. در این رژه ۱۵ فروند از جنگنده های نیروی هوایی در دو دسته ۵ فروندی و یک دسته ۳ فروندی و یک دسته ۲ فروندی پرواز کردند. پنج فروند جنگنده F4، پنج فروند جنگنده F14، دو فروند جنگنده میگ ۲۹، دو فروند سوخوی ۲۴ و یک فروند F5 در این رژه شرکت داشتند. دو فرونده جنگنده سوخو ۲۴ در حالی از فراز آسمان تهران رژه رفتند که در حال انجام عملیات سوخت گیری در آسمان بودند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.