شیخ الاسلام نسبت به مطالب منتشر شده قبلی از مهندس محصولی عذرخواهی کرد

0 ۱۷۴

در همین راستا؛ در متن که توسط آقای شیخ الاسلام منتشر شده؛ آمده است : دقیق جمله آخر این است که «در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که حضرت آیت الله خوشوقت استخاره نمایند و براساس نتیجه این استخاره جناب برادر محصولی وکیل اند». شیخ الاسلام؛ همچنین در این خصوص تصریح کرد : بدینوسیله از ایشان شخصا معذرت خواهی می نمایم. همچنین در دیگر رسانه ها آمده است که «خیلی اصرار داشت اما به نتیجه نرسیدیم» که این نیز صحیح نیست و دقیق همان است که در فوق آمد. در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی جبهه پایداری انقلاب اسلامی؛ نسبت به این موضوع از محصولی سئوال کرد که وی در این باره توضیح داد: بخاطر اینکه جبهه پایداری انقلاب اسلامی، برای انتخاب نامزدهایش وابستگی حزبی و گروهی ملاک نبوده است، لذا در مرحله اول به این نتیجه رسیدیم که نظرات آقای شیخ الاسلام را هم بشنویم تا ایشان را در لیست قرار دهیم و ایشان فرمودند که من استخاره کردم و قرار شده است که به صورت مستقل شرکت کنم، پس از صحبت ها و استدلال های بنده، جناب آقای شیخ الاسلام قانع شدند و به من پیشنهاد دادند که توسط آیت الله خوشوقت، استخاره گرفته شود و مرا برای این کار وکیل کردند و این کار صورت گرفت و چون جواب استخاره منفی بود، لذا در لیست جبهه پایداری انقلاب اسلامی قرار نگرفت و خود این موضوع دلیل بر این است که جبهه پایداری انقلاب اسلامی، صرفا دنبال افرادی با وابستگی گروهی به خودش نبوده است و ملاک در انتخاب نامزد ها، ولایت مداری و ضوابط شرعی و اصول انقلاب بوده است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.