رسالت مجلس نهم و ۱۲ نکته مهم برای تحقیق اهداف و آرمان های نظام اسلامی

0 ۱۸۹

محمد جمال خلیلیان اشکذری که از نامزدهای مورد تایید جبهه پایداری انقلاب اسلامی میباشد وی متولد ۱۳۴۱است و ی همچنین به عنوان بسیجی در جبهه های نبرد حق علیه باطل حاضر شده بود ایشان دارای مدرک دکتری اقتصاد و سابقه بیش از پانزده سال خارج فقه و اصول می باشد عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره پژوهشگر و عضو شورای علمی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری(زیر نظر آقای داودی بوده است) و همچنین ایشان عضو مدعو شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه و همچنین عضو ستاد تلفیق و عضو کارگروه مشترک فرهنگی برنامه پنجم توسعه بوده است ایشان دارای ۵ عنوان کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی و همکار علمی با معاون اول رییس جمهور در دولت نهم بوده و در عین حال شرکت در کارگروه تدوین منشور جمهوری اسلامی ایراناز جمله سوابق ایشان می باشد. ایشان مطلبی با عنوان رسالت مجلس نهم و ۱۲ نکته مهم برای تحقیق اهداف و آرمان های نظام اسلامی در جهت تبین هرچه بهتر گفتمان جبهه پایداری ارائه کرده اند. حفظ و تقویت نظام اسلامی با پای بندی به اصول و ارزش های اسلامی امکان پذیر است و این امر با اجرای دقیق حدود و احکام الهی در صحنه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ، محقق میشود و از طرف دیگر یکی از نهاد های مهم برای دستیابی به این هدف نهاد قانون گذاری است ،چرا که مجلس می تواند خلاء های قانون را مطابق با قوانین و مقررات الهی و با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح جامعه اسلامی پر کند و با توجه به شرایط جدید و متقضیات زمان به اصلاح قوانین گذشته بپردازد . ولی رسالت مجلس در این قسمت پایان نمیپذیرد و به طور دائم باید با رصد وضع کشور بر حسن اجرای قوانین مصوب نظارت کامل و دقیق داشته باشد. بدیهی است بدون استنباط و تبیین قوانین و مقررات مطلوب و مورد نظر اسلام در زمینه های مختلف و معیار قرار دادن رهنمود های مقام معظم رهبری نمیتوان به این مهم دست یافت . بنابراین آن دسته از صاحب نظران و کارشناسان مسائل اسلامی که بر اقتصاد سرمایه داری لیبرال نیز تسلط کافی داشته و مسائل جدید و مورد نیاز کشور را به صورت تطبیقی مورد کنکاش قرار داده باشند در این زمینه وظیفه مهم وخطیری بر عهده دارند و در سنگر مهم مجلس می توانند نقشی اساسی و تعیین کننده ایفا نمایند . تجربه سه دهه گذشته انقلاب اسلامی نیز نشان می دهد که هر زمان مسئولین و کارگزاران نظام اسلامی بر اصول و ارزشهای الهی پا فشاری داشته و بر اجرای احکام و حدود الهی اهتمام لازم را نشان داده و در عمل ولایتمداری خود را به اثبات رسانده اند جامعه اسلامی نیز مسیر رشد مادی و معنوی خود را بهتر و سریع تر طی نموده و به پیشرفتهای شگرفی در زمینه های مختلف علمی دست یافته و فشار های دشمنان نظام نیز کارساز نبوده است اما هر زمان در این جهت کوتاه آمده و یا سستی و انعطاف به طرح داده و یا برخی از کارگزاران نظام به مصلحت اندیشی بی جا و خارج از اهداف و آرمان های امام راحل (قدس سره) و رهبری معظم انقلاب دست زده اند روند حرکت و پیشرفت به سمت قله های مورد نظر کند تر گردیده و فشار ها و توطئه های استکباری جهانی نیز افزایش یافته است اکنون که مجلس نهم قانونگذاری به لطف الهی با اتخاباتی با شکوه و دشمن شکن در حال شکل گیری است به نظر میرسد مجلس آینده بر نکات زیر که بسیاری از آنها در زمره مسائل و مشکلات در کشور است بیش از گذشته باید اهتمام و پافشاری داشته و به طور دقیق برای آن طراحی و برنامه ریزی نماید. ۱- پا فشاری بر سیاست حفظ و تقویت عزت و اقتدار نظام اسلامی در سطح جهان ۲- اجرای عدالت همراه با مبارزه مدبرانه و قاطعانه با مفاسد اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ۳- تحکیم اخلاق و معنویت در جامعه و ارتقاء سطح فرهنگ دینی و ارزش های اسلامی به ویژه حجاب و عفاف ۴- کلان نگری در بررسی طرح ها و لوایح با در نظر گرفتن اولویت ها در جهت تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله ۵- حفظ و تقویت ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم ۶- تدبیر ونظارت برای اتمام طرح های نیمه تمام در سطح کشور ۷- مدیریت صادرات و واردات در جهت تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال ۸- همفکری و هماهنگی بیشتر با قوه مجرییه ۹- تداوم اجرای دقیق و کامل طرح هدفمند سازی یارانه ها ۱۰- ایجاد تحول در نظام بانکی کشور ۱۱- توجه کامل به الگو بودن نمایندگان برای جامعه اسلامی و مجالس سایر کشور ها ۱۲- اهتمام کامل به مسائل بین المللی نظام اسلامی مانند مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم، حمایت از بیداری اسلامی و مستضعفین جهان بدیهی است مسائل و مشکلات کشور منحصر به امور فوق نیست اما به نظر می رسد تاکید و اهتمام بیشتر بر نکات فوق راهگشای حل بسیاری از مسائل دیگری در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، و فرهنگی و اجتکاعی خواهد بود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.