استفتاء ازمقام معظم رهبری ؛ رد منطق ترجیح “صالح مقبول” بر “اصلح”

0 ۱,۴۷۲

در ادامه شش استفتای انتخاباتی از مقام معظم رهبری و پاسخ های حجت الاسلام فلاح زاده به عنوان نماینده ایشان، به نقل از “خبر معارف” منتشر می شود: ۱- با توجه به اینکه انتخابات نقش مهمی در زندگی ما دارد، آیا شرکت در انتخابات واجب است؟ به نظر حضرت آقا برای کسانی که شرایط را دارند و امکان شرکت در انتخابات برای آنها وجود دارد؛ واجب است. ۲- به چه کسانی باید رأی بدهیم، آیا آزادیم که به هرکسی رأی بدهیم یا باید به مسائلی توجه داشته باشیم؟ افرادی که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید کردند، صلاحیت نمایندگی را دارند اما به حکم عقل، بین صالح و اصلح، اصلح باید انتخاب شود. ۳- صحبت کردن در مورد کاندیدای انتخاباتی تهمت و غیبت محسوب می شود یا خیر؟ صحبت کردن به معنای مشاوره و استفاده از فکر دیگران یا مشاوره دادن به دیگرانی که می خواهند رأی بدهند در حدی که در انتخاب آن فرد تاثیر دارد، غیبت و تهمت محسوب نمی شود اما آن مواردی که تاثیری ندارد و ربطی ندارد به این موضوع غیبت است و گاهی هم ممکن است تهمت باشد، بنابراین افراد مراعات کنند که اگر در مورد نامزدها هم صحبت می کنند، صحبت های نامربوط نباشد، یعنی مربوط به خود نامزد باشد. ثانیا مربوط به موضوع انتخاب باشد یعنی فردی که می خواهد وکیل مردم شود و از مسائل دیگر که گاهی جزو اسرار زندگی افراد است، از بیان آنها بپرهیزند که گاهی غیبت و گاهی هم تهمت و جزو گناهان کبیره است و درج درسایت هم همین حکم را دارد، بنابراین مقلدان مراعات کنند. ۴- نامزدهایی که برای انتخابات شدن شام می دهند یا هزینه های آن چنانی می کنند، آیا مصداق اسراف دارد؟ بعضی از موارد ممکن است اسراف هم باشد؛ گاهی مواقع اسراف نیست، اطعام است. افراد باید متوجه این نکته باشند که اطعام جزو شرایط منتخب نیست باید ببینیم خود فرد آیا صلاحیت دارد یا ندارد. صلاحیت به همان معنای اصلحی که گفته شد، باید دید اصلح است یا خیر. ۵- استفاده از بیت المال برای تبلیغات انتخاباتی چه حکمی دارد؟ استفاده از بیت المال چه برای تبلیغات انتخاباتی و یا غیر انتخاباتی حتی برای تبلیغات دینی کلاً باید برحسب قوانیین باشد، یعنی مقراراتی که برای مصرف بیت المال و اموال دولتی مشخص شده است و خلاف آن هم شرعا حرام است و هم موجب ضمان است. کسی که خرج کند، ضامن است و باید جبران کند و به این معنا نیست که خرج می کنیم، بعدا هزینه آن را می پردازیم، نه اصل کار خلاف است. ۶- مقام معظم رهبری شرکت در انتخابات را واجب دانستند، انتخابات اصلح را هم واجب دانستند، در بحث انتخاب اصلح شروط دیگری هم هست؟ بعضی می گویند در انتخاب اصلح مقبول جامعه هم مطرح است، آیا انتخاب اصلح قیدی دارد یا خود انتخاب اصلح از دید فرد مهم است، ولو اینکه هیچ کس به آن رأی ندهد؟ مقبول جامعه بودن یا نبودن از همان رأی مردم مشخص می شود که آیا مقبول هست یا خیر. شهرت افراد دلیل اصلح بودن ایشان نمی شود، ممکن است کسی مشهور باشد ولی اصلح نباشد، یا یک کسی مشهور نباشد ولی اصلح باشد. سعی کنید به اصلح رأی بدهید ولو آنکه آن فرد، شهرتی بین مردم نداشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.