فشار جریان انحرافی برای برکناری مرتضوی و جایگزینی احمدزاده

0 ۱۸۸

جریان انحرافی فشار خود را برای برکناری مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور و جایگزین کردن احمد زاده تشدید کرد. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم، فعالیت جریان های مختلف سیاسی برای تصاحب کرسی های بیشتری از مجلس رنگ جدی تری به خود گرفته است که در این میان از چندی پیش حلقه انحرافی در دولت نیز تمام توان خود را برای ورود به مجلس آغاز کرده است.کارشناسان سیاسی معتقدند حلقه انحرافی از مهره های سفید برای تصاحب کرسی های مجلس نهم استفاده خواهد کرد. شنیده شده حلقه انحرافی از چندی پیش به دنبال برکناری سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات و انتصاب روح الله احمدزاده کرمانی به این سمت است. روح الله احمدزاده کرمانی ریاست مرکز مطالعات و پایش راهبردی آموزش وزارت کشور و استانداری فارس را در کارنامه خود دارد.وی اخیرا از ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استعفا داده است.برخی صاحبنظران می گویند که این استعفا یک اقدام از پیش طراحی شده برای اجرای سناریوی حلقه انحرافی در تصاحب ستاد انتخابات وزارت کشور است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.