دکتر علی اصغر زارعی مطرح کرد ؛ درمجلس نهم،اصولگرایی تفکر غالب خواهد بود

0 ۱۹۴

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی، تصریح کرد که در مجلس نهم نیز همچون ادوار گذشته، ترکیب دو سوم نمایندگان نسبت به مجلس هشتم تغییر خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه پایداری انقلاب اسلامی ؛ دکترعلی اصغر زارعی، در گفت وگو با ایسنا، ضمن اظهار امیدواری نسبت به حاکم بودن فضایی پرنشاط در انتخابات، اظهار داشت: در مجلس نهم، اصولگرایی تفکر غالب بر فضای مجلس خواهد بود. به گفته وی، دراکثریت ادوار گذشته مجلس ترکیب نمایندگان دوره جدید نسبت به آن دوره، به میزان دو سوم تغییر کرده است، لذا این دوره نیزاز این امرمستثنی نخواهد بود. وی در خصوص وضعیت ، کمیت و چگونگی حضور اصلاح طلبان در مجلس آینده، گفت: بعید است کسی با پرچم اصلاح طلبی در انتخابات شرکت کند. به گفته ایشان، برخی از افراد در میان اصلاح طلبان امیدوارند که وقتی به مجلس وارد شدند، باطن و ماهیت خود را نشان دهند. عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، درباره آخرین تصمیم گیری ها در این جبهه در خصوص اتحاد بیان کرد : هنوز تصمیم خاصی نگرفته ایم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.