بازداشت شبکه طراح اغتشاش و آشوب در آستانه انتخابات مجلس

0 ۱۸۳

یک مقام اطلاعاتی گفت: ۴ تن از عواملی که در حال طراحی شبکه ها و اجرای سازو کار هایی برای انجام اقدامات ضد امنیتی در آستانه انتخابات بودند،شناسایی و بازداشت شده اند. وی که با باشگاه خبرنگاران گفت وگو کرده افزود: دستگیر شدگان با استفاده از وسایل و تجهیزات پیشرفته ارتباطات پنهان که اخیرا از بیگانگان دریافت کرده بودند در حال سازماندهی هسته های خاصی برای فراخوان های اینترنتی و ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور بودند. وی اضافه کرد: در بین این افراد عناصر مرتبط با تعدادی از سفارتخانه های بیگانه و نیز رابط فتنه گران با ضد انقلاب مستقر در یکی از مناطق خود مختارکشورهای همسایه که وظیفه برقراری ارتباط ،پشتیبانی و انتقال غیر قانونی تجهیزات و نفرات به دو سوی مرزهای کشور را به عهده داشتند دیده می شوند.این مقام آگاه در پایان افزود: از بازداشت شدگان اسناد و تجهیزات ارتباطات پنهان قابل توجهی بدست آمده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.