بازدید وزیر کشور از ستاد انتخابات

0 ۱۷۵

برای این دوره از انتخابات با توجه به این که قرار است در ۱۰ درصد حوزه ها انتخابات به صورت رایانه ای برگزار شود، دوره های آموزشی در دو فرآیند اجرایی و قانونی و نرم افزاری و سخت افزاری برگزار شده است. این دوره های آموزشی از تهران شروع شده و در استان ها به صورت منطقه ای اجرا شده است. براساس این گزارش، شنبه و یکشنبه نام نویسی فرضی به صورت مانور انتخاباتی برگزار شده است و نتایج آن به ستاد انتخابات کشور ارسال می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.