والستریت ،پاشنه آشیل غرب!

0 ۲۴۵

در طول تاریخ ، غرب همواره سعی داشته اصولی برای اداره دنیا ارائه نماید که قالبا این اصول ، سه ویژگی منحصر به فرد دارد و آن ویژگی ها همان زر و زور و تزویر است. غرب بار ها در اقتصاد ، سیاست و دیگر علوم ، یافته های خود را بهترین پنداشتند ، اما در همین حال مکررا کشفیات و مستدلات مسلمانان در هر حوزه ای را تخطئه نموده و آ» را کتمان نموده و یا نادیده گرفته اند. دلیل این دور و تسلسل این است که پرچمی که غرب در سالیان دراز بر علیه شرق و علی الخصوص اسلام ناب محمدی (ص) برفراشته است ، مگر مخالفت کور کورانه با اسلام و موازین آن نیست ، که البته در نهایت حاصلی جز تجمع و تحصن در علیه نظام سرمایه داری نخواهد داشت چراکه به هر تقدیر نادیده گرفتن اسلام ، کتمان نمودن عدالت و انسان دوستی خواهد بود و در عین حال اصول اساسی منطقه ی غربی بر پایه ی اصالت سود و فایده بنا و استوار گردیده است. این تجمع و تحصن به حق در دوره های مختلف نام های مختلف گرفته است و امروز نام وال استریت نامی است که بسیار به گوش می رسد. آن ها هر روز مدلی فانتزی در اقتصاد ، فرهنگ ، سیاست ، حقوق و…. طراحی می کنند که رنگ و لعاب و ظاهر مزورانه و گول زننده ای برای قشر محروم دارد ، اما در عین حال جاده صاف کنی است برای پیشبرد اهداف استثماری نظام سرمایه داری ، غافل از اینکه خداوند که خالق انسان و کل کائنات است ، راه و اصول زندگی صحیح و سالم را برای انسان روشن نموده است. غرب در هر کجا که مذهب و فرامین راهگشای آن را نادیده گرفته است ، ضربه های مهلکی در اخلاقیات متحمل شده است و این همان اثر زیانیار اومانیسم و حاکمیت انسان محوری به جای خدا محوری است . سنت الهی هم بر این اصل محرز پایه گذاری شده که الله متعال، راه و رسم زیستن را به انسان عرضه نموده و هدایت او را خواستار شده ، حال اگر انسان به اختیار دین را نفی کند و راهی غیر از خداپرستی در پیش بگیرد ، افول و نابودی تنها حاصل او خواهد بود چرا که مبرهن است انسان تنها با تکیه بر عقلانیات نمی تواند بر سختی ها فائق آمده و بی شک موارد فراوانی خواهد بود که می بایست با چراغ راه اخلاقیات و یاری جستن از سیره پیامبران و دستورات آسمانی حضرت حق راه را برای خود هموار سازد. اما اینکه تا به کجا غرب می خواهد بر این لجاجت اصرار ورزد ، سرنوشت آنها را رقم خواهد زد ، تا به کی باید بنگاههای اقتصادی غربی و نه بنگاههای سرمایه داران غربی، به خاطر گسترش ربا خواری که ارمغان صهیونیسم جهانی است فلج باشد و سهام بازار های سرمایه و سهم مستضعفان و ضعفا رو به سقوط نهد. تا چه زمانی باید غرب نظاره گر از هم گسستن بنیان خانواده و ترویج فساد و بی بند و باری در جامعه خود باشد . که این افول و این فساد بی تردید بر جامعه جهانی نیز تاثیر گذار است و این فرهنگی است که غرب سعی بر آن دارد تا آن را به دیگر نقاط جهان از جمله مستعمرات خود نیز صادر نماید. و در همین حال، متفکرین جهان شاهد نقض حقوق بشر در گوانتانامو و ابوغریب و امروز در دیگر نقاط جهان و همچنین ناظر بر حاکمیت یک درصد اقلیت صهیونیزم جهانخوار ، بر ۹۹ درصد اقشار جامعه هستند ولی راهکار عملی برای مقابله نمی یابند. کشتار شیعیان بحرین کشتار یمن جنایات هر روزه در عراق و افغانستان و دیگر مناطق جهان ، تاوانی برای لیبرالیسم غربی خواهد داشت که رسیدن به آن دور نیست. ماه عسل لیبرال دموکراسی با جهان غربی ساخته دستان سرمایه داری ، آنچنان انسان غربی را مسخ کرده که تا قبل از بیداری اسلامی همگی به خواب عمیقی فرو رفته بودند و با بیداری اسلامی و فریاد ملت های مسلمان آنها نیز ناگهان به هوش آمده اند تا شاید ماری کنند. بیداری اسلامی که در نهایت ، بیداری ملت های اروپایی و امریکایی را نیز به ارمغان اورده و در کنار آن نشان داد که دموکراسی اتفاقا در کشورهای شرقی و ملت های مسلمان بیشتر نماد و گسترش یافته است و فهم انسان مسلمان و عملگرایی او در این حوزه از انسان غربی به مراتب بیشتر است. به هر تقدیر ، در نهایت حقیقت برای همه نمایان شد و حتی ژست حقوق بشری که غرب به خود گرفته بود در هم شکست و ماهیت واقعی آن آشکار شد. امروز چیزی برای افتخار در حوزه علوم انسانی و جامعه انسانی غرب باقی نمانده است که چرا که تمام انها را کثافت و تعفن تباهی و فساد فرا گرفته است. و البته، رسالت سنگین جوامع مسلمان در دنیا آن است که با ادامه دادن به ایستادگی در مقابل شقاوت و دوری از سکوت در مقابل طاغوت، این فرهنگ را در تمام دنیا گسترش دهند و به امید روزی که پرچم اندیشه اسلامی در سرتاسر جهان تحت مدیریت امام زمان (عج) به احتزاز در آید. سید محمد کیان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − چهار =