والستریت ،پاشنه آشیل غرب!

0 ۴۵۵

در طول تاریخ ، غرب همواره سعی داشته اصولی برای اداره دنیا ارائه نماید که قالبا این اصول ، سه ویژگی منحصر به فرد دارد و آن ویژگی ها همان زر و زور و تزویر است. غرب بار ها در اقتصاد ، سیاست و دیگر علوم ، یافته های خود را بهترین پنداشتند ، اما در همین حال مکررا کشفیات و مستدلات مسلمانان در هر حوزه ای را تخطئه نموده و آ» را کتمان نموده و یا نادیده گرفته اند. دلیل این دور و تسلسل این است که پرچمی که غرب در سالیان دراز بر علیه شرق و علی الخصوص اسلام ناب محمدی (ص) برفراشته است ، مگر مخالفت کور کورانه با اسلام و موازین آن نیست ، که البته در نهایت حاصلی جز تجمع و تحصن در علیه نظام سرمایه داری نخواهد داشت چراکه به هر تقدیر نادیده گرفتن اسلام ، کتمان نمودن عدالت و انسان دوستی خواهد بود و در عین حال اصول اساسی منطقه ی غربی بر پایه ی اصالت سود و فایده بنا و استوار گردیده است. این تجمع و تحصن به حق در دوره های مختلف نام های مختلف گرفته است و امروز نام وال استریت نامی است که بسیار به گوش می رسد. آن ها هر روز مدلی فانتزی در اقتصاد ، فرهنگ ، سیاست ، حقوق و…. طراحی می کنند که رنگ و لعاب و ظاهر مزورانه و گول زننده ای برای قشر محروم دارد ، اما در عین حال جاده صاف کنی است برای پیشبرد اهداف استثماری نظام سرمایه داری ، غافل از اینکه خداوند که خالق انسان و کل کائنات است ، راه و اصول زندگی صحیح و سالم را برای انسان روشن نموده است. غرب در هر کجا که مذهب و فرامین راهگشای آن را نادیده گرفته است ، ضربه های مهلکی در اخلاقیات متحمل شده است و این همان اثر زیانیار اومانیسم و حاکمیت انسان محوری به جای خدا محوری است . سنت الهی هم بر این اصل محرز پایه گذاری شده که الله متعال، راه و رسم زیستن را به انسان عرضه نموده و هدایت او را خواستار شده ، حال اگر انسان به اختیار دین را نفی کند و راهی غیر از خداپرستی در پیش بگیرد ، افول و نابودی تنها حاصل او خواهد بود چرا که مبرهن است انسان تنها با تکیه بر عقلانیات نمی تواند بر سختی ها فائق آمده و بی شک موارد فراوانی خواهد بود که می بایست با چراغ راه اخلاقیات و یاری جستن از سیره پیامبران و دستورات آسمانی حضرت حق راه را برای خود هموار سازد. اما اینکه تا به کجا غرب می خواهد بر این لجاجت اصرار ورزد ، سرنوشت آنها را رقم خواهد زد ، تا به کی باید بنگاههای اقتصادی غربی و نه بنگاههای سرمایه داران غربی، به خاطر گسترش ربا خواری که ارمغان صهیونیسم جهانی است فلج باشد و سهام بازار های سرمایه و سهم مستضعفان و ضعفا رو به سقوط نهد. تا چه زمانی باید غرب نظاره گر از هم گسستن بنیان خانواده و ترویج فساد و بی بند و باری در جامعه خود باشد . که این افول و این فساد بی تردید بر جامعه جهانی نیز تاثیر گذار است و این فرهنگی است که غرب سعی بر آن دارد تا آن را به دیگر نقاط جهان از جمله مستعمرات خود نیز صادر نماید. و در همین حال، متفکرین جهان شاهد نقض حقوق بشر در گوانتانامو و ابوغریب و امروز در دیگر نقاط جهان و همچنین ناظر بر حاکمیت یک درصد اقلیت صهیونیزم جهانخوار ، بر ۹۹ درصد اقشار جامعه هستند ولی راهکار عملی برای مقابله نمی یابند. کشتار شیعیان بحرین کشتار یمن جنایات هر روزه در عراق و افغانستان و دیگر مناطق جهان ، تاوانی برای لیبرالیسم غربی خواهد داشت که رسیدن به آن دور نیست. ماه عسل لیبرال دموکراسی با جهان غربی ساخته دستان سرمایه داری ، آنچنان انسان غربی را مسخ کرده که تا قبل از بیداری اسلامی همگی به خواب عمیقی فرو رفته بودند و با بیداری اسلامی و فریاد ملت های مسلمان آنها نیز ناگهان به هوش آمده اند تا شاید ماری کنند. بیداری اسلامی که در نهایت ، بیداری ملت های اروپایی و امریکایی را نیز به ارمغان اورده و در کنار آن نشان داد که دموکراسی اتفاقا در کشورهای شرقی و ملت های مسلمان بیشتر نماد و گسترش یافته است و فهم انسان مسلمان و عملگرایی او در این حوزه از انسان غربی به مراتب بیشتر است. به هر تقدیر ، در نهایت حقیقت برای همه نمایان شد و حتی ژست حقوق بشری که غرب به خود گرفته بود در هم شکست و ماهیت واقعی آن آشکار شد. امروز چیزی برای افتخار در حوزه علوم انسانی و جامعه انسانی غرب باقی نمانده است که چرا که تمام انها را کثافت و تعفن تباهی و فساد فرا گرفته است. و البته، رسالت سنگین جوامع مسلمان در دنیا آن است که با ادامه دادن به ایستادگی در مقابل شقاوت و دوری از سکوت در مقابل طاغوت، این فرهنگ را در تمام دنیا گسترش دهند و به امید روزی که پرچم اندیشه اسلامی در سرتاسر جهان تحت مدیریت امام زمان (عج) به احتزاز در آید. سید محمد کیان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.