حسینیان:بودن و نبودن مطهری در مجلس هیچ اهمیتی ندارد

0 ۱۱۰

هر چند که بسیاری از نمایندگان مجلس مطهری را از این اقدام برحذر داشته اند، ولیکن وی به هیچ روی سعی در عقب نشینی از موضعش، آنهم در ماههای پایانی مجلس هشتم، ندارد. در همین راستا یکی از چهره های شاخص جریان اصولگرایی که در فتنه ۸۸ نقش فعالی را در روشنگری این جریان داشت، با توجه به استعفای علی مطهری گفت:بودن یا نبودن علی مطهری نماینده تهران در مجلس هیچ اهمیت و فایده ای ندارد. روح اله حسینیان با اشاره به اینکه استعفای علی مطهری نماینده تهران یک بازی سیاسی است، به وی توصیه کرد که از این بازی سیاسی دست بردارد. وی افزود: مطهری باید عاقلانه رفتار کند، با تدبیر اقدام کند و محتاطانه عمل کند و عاقلانه بیندیشد و به گونه ای عمل کند که صلاح ایشان، مجلس و کشور است. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خطاب به مطهری گفت:نباید تحت تاثیر جناح چپ باشید . آنها را دوست خود ندانید زیرا که آنها دوست شما نیستند. حسینیان افزود: من نگران آن هستم که علی مطهری که فرزند آیت اله مطهری است به خاطر وجاهت پدرش دستمایه دشمنان و ضد انقلاب و افراد و گروه های ضد نظام قرار گیرد و موجب ضرر و آسیب برای نظام شود.وی افزود: به مطهری نصیحت می کنم که به دامن دوستان سابق برگرددو دست از این کارها بردارد. حسینیان در خصوص رای مجلس به استعفای مطهری گفت: بود و نبود مطهری در مجلس هیچ اهمیتی ندارد اما از آن جا که وجودش ادخل سرور و شادی می شود از وجودش خوشحال می شویم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.