بیژن نوباوه: برخی از حضور اعضای جبهه پایداری در لیست مشترک اصولگرایان در هراس هستند

0 ۱۳۵

بیژن نوباوه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به عملکرد برخی مدعیان اصولگرایی گفت : جبهه پایداری اصولگراترین افراد را در خود جای داده و در جریان فتنه هم ثابت شده که این جبهه بود که در مقابل فتنه گران قاطعانه ایستاد. وی در این باره افزود: جبهه پایداری اعضای مشخصی دارد؛ اعضای این جبهه کسانی هستند که در خط ولایت حرکت می کنند لذا کسانی که نسبت به جبهه پایداری شبهه وارد می کنند، خود دچار مشکل هستند. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: چهره، برخورد و عدم موضع گیری افرادی که امروز به جبهه پایداری شبهه وارد کرده و اتهام می زنند، در جریان فتنه مشخص و روشن است. نوباوه ادامه داد: این افراد حتی بعضاً در جریان فتنه از فتنه گران هم حمایت کرده اند لذا اتهام زنی و شبهه افکنی به جبهه پایداری فرار به جلوست چرا که عده ای قصد دارند که فقط جبهه پایداری محکوم شود. * برخی از حضور اعضای جبهه پایداری در لیست مشترک اصولگرایان در هراس هستند وی با ذکر این نکته که چرایی اتهام زنی و حمله به جبهه پایداری خود جای سؤال دارد، خاطرنشان کرد: از نظر بنده برخی از حضور اعضای جبهه پایداری در لیست مشترک اصولگرایان در هراس هستند چرا که حضور اعضای این جبهه در لیست مشترک تهران و شهرستان ها موجب جلوگیری از حضور برخی از کسانی که موضع گیری مشخصی در قبال فتنه و جریان انحرافی نداشته اند، خواهد شد. “بسیاری از کسانی که امروز به گروه های اصولگرایی اتهام می زنند، نامشان در شب های آخر جمع بندی نهایی لیست اصولگرایان وارد لیست شد؛ حتی برخی از آنها واقعاً صلاحیت هم نداشتند؛ البته کارکرد امروز آنها در مجلس هم کاملاً مشخص است.” * وجود اختلاف بین جبهه پایداری و آیت الله مهدوی کنی را اصلاح طلبان مطرح می کنند تا از آن بهره برداری کنند نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: برخی می گویند که جبهه پایداری با آیت الله مهدوی کنی مشکل دارد ، این در حالی است که اعضای جبهه پایداری به هیچ وجه با ایشان مشکل ندارند ؛ وجود مشکل و اختلاف بین جبهه پایداری و آیت الله مهدوی کنی را اصلاح طلبان مطرح می کنند تا از اختلاف به وجود آمده بهره برداری کنند. نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: موضوعات مطروحه بین جبهه پایداری و کمیته ۸+۷ اصلاً موضوع آیت الله مهدوی کنی یا مسائلی این چنینی نیست. * متهم کنندگان جبهه پایداری دغدغه تحقق وحدت اصولگرایی ندارند وی در ادامه خاطرنشان کرد: کسانی از حضور جبهه پایداری در کمیته ۸+۷ در هراس هستند که امروز به جبهه پایداری حمله کرده و به اعضای آن اتهام زنی می کنند وگرنه این افراد هیچ وقت به خاطر دغدغه عدم تحقق وحدت میان اصولگرایان، به جبهه پایداری اتهام نمی زنند. * جبهه پایداری اصولی دارد که عدول از آنها را عدول از اصولگرایی می داند نوباوه در ادامه این گفت وگو تأکید کرد: اصولگرایی دارای شاخصه و مشخصات خاصی است و کسی نمی تواند بگوید که فلان فرد اصولگرا هست یا نه؛ شاخص های جبهه پایداری هم به خوبی این جبهه را معرفی می کند به نحوی که عدول از هر یک از این شاخص ها می تواند عدول از اصولگرایی باشد و تمسک به هرکدام از این شاخص ها، حرکت در مسیر تبیین اصولگرایی است. * عملکرد اصولگرایان در مجلس هشتم کاملا روشن است وی، اتهام زنی به گروه های اصولگرایی در شرایط کنونی را کار درستی نمی داند اما تصریح می کند: کسانی که امروز در جمع اصولگرایی حضور دارند، خود را نشان داده اند و مردم هم آنها را به خوبی می شناسند. ” اصولگرا کسی است که تابعیت منطقی از تمام قوانین کشور و حمایت از خط امام و رهبری و مسائل دیگر دارد و این مشخصات برای تقریباً همه اصولگرایان روشن شده و عملکرد اصولگرایان در رابطه با این مشخصات در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی هم کاملا روشن است.” نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر کسانی اگر می خواهند خود را محک بزنند، بهتر است که اول ببینند که چقدر همسو با حقوق مردم بوده و چقدر در این مسیر حرکت کرده آند، افراد باید ببینند که چقدر از حقوق شخصی خود گذشته و حقوق مردم را دنبال کردند. * ادعای اصولگرا بودن، در عمل اثبات می شود نوباوه ادامه داد: اینکه فردی صرفاً بگوید که من اصولگرا هستم و هیچ عملکرد مثبتی در رابطه با حقوق مردم و شاخصه های دیگر اصولگرایی نداشته باشد که نمی تواند اصولگرایی وی را اثبات کند؛ بزرگترین محک سنجش افراد حقوق مردم است، امری که امام و رهبری بر آن مکرراً تأکید کرده اند لذا هرکس که به حقوق مردم نزدیکتر باشد، اصولگراتر است. وی با بیان اینکه به هیچ وجه لازم نیست که افراد به یکدیگر اتهام بزنند، تأکید کرد: امروز مردم به آن سطح از بینش و آگاهی رسیده اند که شخصیت ها را به راحتی شناخته و به آنها رأی بدهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.