برچسب

یمن

ما با ولایت فقیه در منطقه آقایی می کنیم

دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم عزاداری عاشورا در جنوب بیروت در سخنانی مهم جنگ عربستان علیه یمن را محکوم کرد و گفت، مقاومت همان طور که اسرائیل را شکست داد، تکفیری ها را نیز شکست می دهد.

عمده فسادهای بزرگ عالم منشأ روحی دارد

شخصی با یک امضا، هزاران نفر از مردان، زنان و کودکان هم نوع، هم دین و هم قوم خودش در کشور یمن را به کشتن می دهد، این قطعا بیماری جسمی نیست بلکه حس قدرت طلبی، سلطه گری و راضی کردن اربابان سلطه گر است که از بیماری روحی نشأت می گیرد.

آیت الله نوری همدانی: مشکل غرب پیام انقلاب است / انقلاب های منطقه با صدور انقلاب اسلامی شکل گرفتند

یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه انقلاب های منطقه با صدور انقلاب اسلامی شکل گرفتند، گفت: در حال حاضر بیدارگری در تونس، مصر، یمن، لیبی، بحرین و عربستان صورت گرفته و از جبل الطارق گذشته و به اروپا رسیده است.