برچسب

نشست

حمایت جبهه پایداری از تصمیم جامعتین در انتخابات خبرگان

نشست ها علاوه بر اهداف، در جهت صمیمیت بیشتر و نزدیک شدن گروها به هم نیز خیلی موثر بود. البته شرایط فعلی این انتخابات با انتخابات های گذشته تا حدودی متفاوت است. در این انتخابات به نظر می رسد با توجه به جریانانهایی که در صحنه انتخابات حاضر…

علت ارادت و همراهی استاندار یزد با «باغی بر نظام اسلامی» چیست؟

استاندار دولت یازدهم در یزد نیز به کرات با این رهبر معنوی فتنه گران نشست و برخاست کرده که قبلاً با اعتراض های جوانان و رسانه های استان مواجه شد و امید اصلاح رفتار توسط آقای استاندار می رفت. اما در حرکت اخیر، در برنامه بازدید رئیس دولت…

نقش سعودی ها در پیوند میان بهائیت، منافقین و سلطنت طلبان در حاشیه یک نشست

عناصر ضدانقلاب که بر اساس سیاست دشمن مشترک با هم ائتلاف کرده اند هر ساله در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل نمایش خیم شب بازی مزورانه ای به اجرا می گذارند که تنها کارکرد درون سازمانی برای آ نان دارد.

استقبال جبهه پایداری از حمایت پدرانه آیات یزدی، موحدی کرمانی و علامه مصباح یزدی در انتخابات پیش رو

دبیرکل جبهه پایداری درباره موضع این جبهه برای انتخابات خبرگان گفت: اگر آیات موحدی کرمانی، یزدی و علامه مصباح یزدی نشست داشته باشند و به توافق برسند، بهتر است و جبهه پایداری در بحث خبرگان از نظرات این سه بزرگوار حمایت خواهد کرد.