برچسب

میرهاشم موسوی

میرهاشم موسوی:
ناکارآمدی دولت در برخی حوزه ها به حد انفجار رسیده است/ چهار مؤلفه جبهه پایداری در انتخابات

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: زبان مشترک گفت وگو با مردم قبل از هر چیزی، بایستی معیارها و شاخص های انتخاب باشد، و اگر در این زمینه عزم اجتماعی خوبی صورت بگیرد قطعاً مردم تکلیف خودشان را بهتر از احزاب انجام می دهند.