برچسب

مهدی صرامی

گفت وگوی تفصیلی با مهدی صرامی:
وعده های تو خالی مردم را دلسرد می کند/ تجربه نشان داده که وحدت غیراصولی و اجباری با اقبال مردم مواجه نمی شود/ جریان انقلابی می تواند امید را به مردم بازگرداند

یک نماینده مجلس خوب کسی است که بی رودربایستی، چشم تیزبین مردم برای نظارت بر عملکرد مسئولین اجرائی باشد و بی تعارف پیگیری کند و از هیچ انحراف و خطائی چشم پوشی نکند.