برچسب

محمود دهقانی

دکتر محمود دهقانی :جریان فتنه وحلقه انحرافی در زمینه اقتصاد هم به مردم ظلم کردند

اگر ما در چارچوب ارزش های اسلام، رهنمودهای امام و مقام معظم رهبری حرکت کنیم، خیر دنیا و آخرت مردم را موجب خواهیم شد. هر مقدار قوانین کشور به ارزش هایی که اسلام می گوید، نزدیک تر شود، قطعا بیش تر موفق خواهیم بود. هر جا که آسیب دیدیم، نتیجه…

محمود دهقانی ؛ نامزد جبهه پایداری انقلاب اسلامی در لیست تهران برای انتخابات مجلس نهم نیز، به دور دوم انتخابات راه یافت

نامزد مورد حمایت جبهه پایداری انقلاب اسلامی در تهران؛ محمود دهقانی به عنوان نفر پنجاه وششم لیست نهایی تهران وارد مرحله دوم انتخابات شد و کاتوزیان انصراف داد.