برچسب

لبنان

حسن حب الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان : سخنان امام خامنه ای نابودی اسرائیل را نزدیک تر کرد

نماینده بارز حزب الله در پارلمان لبنان سخنرانی مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران را باعث افزایش آگاهی و بیداری ملت ها دانست و گفت: سخنان مقام معظم رهبری باعث بیداری ملت ها می شود و این بیداری آنها را یک گام به سوی از بین…