برچسب

علوم انسانی

حسن رحیم پور ازغدی:
حالا که خیال منتقدان و اتهام زنان از رفتن آیت الله مصباح راحت شده آثار و نظریات او را بخوانند/ ایشان جراح غده های بدخیم و پیچیده در تحریف دین بود

شاید در جهاتی، غرب شناس ترین میان شاگردان علامه طباطبایی بود. نمونه بن بست شکنی هایش در فلسفه های مضاف و علوم انسانی، شنیدنی است و شاید در آینده بدان بپردازم.

عمری مجاهدت در راه پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک

نخستین ویژگی ایشان تلاش در راستای تبیین و تدوین مبانی فکری و فلسفی نظام ها و ساختارهای حکومت اسلامی از راه تدوین فلسفه علوم انسانی و تولید علوم انسانی اسلامی بود. در همین مسیر ایشان ابتدا مؤسسه در راه حق و پس از آن مؤسسه امام خمینی(ره) را…

توصیه آیت الله مصباح به دانشجویان و دانشگاهیان؛بزرگترین وظیفه امروز اساتید دانشگاه، برانگیختن احساس وظیفه نسبت به جهاد علمی است/مسئولین کشور نتوانسته اند تحولی در علوم انسانی ایجاد کنند، وظیفه ما ساقط نشده

پایداری: عضو خبرگان رهبری گفت:بزرگترین وظیفه امروز اساتید دانشگاه، برانگیختن احساس وظیفه نسبت به جهاد علمی است، چرا که اگر احساس وظیفه کردیم، قطعا در پی راه آن نیز رفته و راهش را می یابیم.

اسلامی سازی علوم انسانی ازمنظر علامه مصباح یزدی

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از جمله اندیشه وران حوزوی و فیلسوفان و از اولین کسانی است که وارد مباحث اسلامی کردن علوم انسانی در دانشگاه ها شد. این مقال سخنان ایشان در زمینه اسلامی کردن علوم انسانی در کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین مصباح؛ در خصوص “اسلامی کردن علوم انسانی” گفت: آیت الله مصباح دو بار کل کتاب را نقد کردند/ در اسلامی کردن علوم انسانی دچار التقاط شده ایم

یکی از مولفین کتاب تالیف شده زیر نظر آیت الله مصباح یزدی، درباره "اسلامی کردن علوم انسانی" گفت: هر وقت که صحبت از این مسئله می شود، بیشتر به یک سری التقاط ها دست می زنیم؛ یعنی اینکه علوم را با مبانی غرب فرض می گیریم و بعد یک سری آیه و روایت…