برچسب

طرح ولایت

رئیس موسسه امام خمینی(ره) در افتتاحیه طرح ولایت مجازی تاکید کرد:
کسانی که مبانی فکری اسلام را فراگرفته باشند در فتنه‌ها نمی‌لغزند/ «تحکیم فرهنگ دینی» راه مقابله با انحرافات فردی و اجتماعی

اگر مبارزين قبل از انقلاب و كساني كه پس از انقلاب عهده دار مسئوليت ها شده اند مي خواهند حقيقت اسلام را در انقلاب و اهدافش دنبال كنند بايد چارچوب فكري اسلام را بشناسند و بتوانند اسلام را در جامعه پياده كنند