برچسب

سیدمحمود نبویان

پاسخ قرآنی حجت الاسلام نبویان به تحریف قرآن توسط رئیس جمهور

اگر از قومی که میان تو و ایشان عهدی استوار گشته ترسیدی که در عهدت خیانت کرده و آن را بشکنند، و ترست از این جهت بود که دیدی آثار آن در حال ظهور است تو نیز عهد ایشان را نزد ایشان بینداز و آن را لغو کن، و لغویت آن را به ایشان اعلام هم بکن تا…

یادداشت مفصل حجت الاسلام نبویان پیرامون ابعاد نفوذ

توسل به حمله نظامی و تهدیدات نظامی، ایجاد فتنه های 78 و 88، تحریم های بسیار سنگین و همه جانبه، بهره گیری از انواع رسانه ها مانند ماهواره و اینترنت و منابع قدرت نرم و سخت ایران از جمله ابزارهای آمریکا برای نابودی ایران بوده است.

حجت الاسلام نبویان در صحن علنی مجلس: میلی منفرد هم در فتنه ۷۸ و هم در فتنه ۸۸ حضور داشت/ وی بازداشتی فتنه بوده/ رد ادعای استعلام در مورد میلی منفر توسط وزیر اطلاعات/ هیئت بازرسی با دختران ارتباط گرفته و اغتشاش کرده است

پایداری : نماینده مردم تهران با توجه به انتصاب میلی منفرد به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم گفت: هم در فتنه سال 78 که فتنه کوی دانشگاه بود و هم در فتنه 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته و حتی دستگیر شده است.

حجت الاسلام نبویان: با وجود تاکید رهبری بر وظیفه گرایی و رضای خدا؛ برخی مواضع دوستان ما در مجلس برای رضای خدا نیست

نبویان مطرح کرد: به نظر بنده رهبری نه تنها از این وضعیت مجلس، بلکه از برخی انتخاب ها نیز ناراضی بودند / اگر لابی گری برای معرفی فرد اصلح، اشکالی ندارد ؛ اما اگرمنظور از لابی گری ، رایزنی ای باشد که نتیجه ای غیر از شایسته سالاری داشته باشد و…