برچسب

سعید توانا راد

سعید توانا راد:
سیاست خارجی عرصه وحدت برای منافع ملی است نه دعوای انتخاباتی

تواناراد از فعالان سیاسی گفت: شکل گیری دوگانه انتخاباتی غلط به عنوان مثال دوگانه مذاکره یا مقاومت، چه منجر به پیروزی شود و چه شکست، برای هواداران انقلاب اسلامی نوعی شکست محسوب می شود چراکه سیاست خارجی عرصه دعوای انتخاباتی نیست بلکه عرصه ای…

سعید توانا راد:
گفتمان عدالت می تواند مشارکت را بالا ببرد / مشارکت حداکثری مایه قدرت داخلی و خارجی کشور خواهد بود

یکی از دستاورد های مشارکت حداکثری این است که می تواند موجب اعتماد حداکثری مردم شده و این اعتماد نیز همراهی بیشتر مردم با تصمیمات نظام را در پی داشته باشد. همراهی اجتماعی برای اجرای یک طرح و برنامه در سطح کشور از جایگاه حائز اهمیتی برخوردار…