برچسب

سردار حاجی زاده

سردار حسین سلامی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «شکار کرکس ها»:
هر کاری بکنیم آن را اعلام خواهیم کرد/ سرزمین دشمن متجاوز را میدان اصلی جنگ می کنیم/ هر کس بخواهد سرزمینش میدان جنگ شود بسم الله

سردارحسین سلامی اظهار داشت: به تعبیر سردار حاجی زاده ما متنوع ترین کلکسیون پهپاد های ساقط شده قدرت های پیشرفته جهان نظیر امریکا را در اختیار داریم.

فرمانده هوافضای سپاه در دانشگاه خواجه نصیر: آمریکا درخواست کرده که پهپاد اسکن ایگل را به آنها پس بدهیم/ اقتدار ما اجازه نمی دهد آمریکا به ایران حمله کند

سردار حاجی زاده اظهار داشت: کشورهای عربی و ترکیه به جای اینکه امکاناتشان را در مقابل با اسرائیل خرج کنند، آمده اند در مقابل سوریه موضع گرفتند.