برچسب

رژیم پهلوی

سوالاتی که پس از فرار برای شاه مطرح شد؛ جهت اطلاع آقای علایی

آقای علایی! اگر در تاریخ انقلاب اسلامی و انگیزه هایی که مردم را به صحنه آورد و اعمال و رفتاری که شاه را منفور ملت ساخت، به دقت نگاه می کردید، مطمئنا به سوالات ذیل می رسیدید. پرسش هایی که برای شاه پس از فرار می توانست مطرح شود: 1. ای کاش…